Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế lần thứ II nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thứ ba - 06/06/2023 08:41 7602
    Sáng ngày 05/6/2023, Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.  Hội nghị nhằm đánh giá tình hình, kết quả nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Đồng chí Hoàng Minh Đức – Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị; đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban chủ trì Hội nghị.
    Hội nghị đã được nghe báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế lần thứ II và phương hướng, nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm 2023, Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ. Báo cáo khẳng định, trong nửa đầu của nhiệm kỳ, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, Ban Chấp hành Đảng bộ và tập thể lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; đã triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp, khả thi với tình hình thực tiễn của đơn vị; đổi mới, sáng tạo trong phương thức lãnh đạo, tháo gỡ khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra.
    Nửa nhiệm kỳ qua, tập thể Ban chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo Ban luôn đoàn kết thống nhất, thực hiện theo quy chế hoạt động, phân rõ trách nhiệm của từng đồng chí lãnh đạo, tạo được sự đồng thuận nhất trí cao trong thực hiện nhiệm vụ; quyết liệt, sát sao trong công tác chỉ đạo, kịp thời chấn chỉnh hoạt động của cấp dưới, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng ủy thường xuyên quán triệt thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, ngành dọc cấp trên, tập trung vào các nội dung phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, quy chế dân chủ cơ sở; kịp thời triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Bình Phước lần thứ XI. Những văn bản chỉ đạo có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị của Ban đều được triển khai đến các chi bộ trực thuộc đến từng đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và tổ chức thực hiện nghiêm túc.
    Trong nửa nhiệm kỳ qua đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt được kết quả khả quan. Đã thu hút được 128 dự án đầu tư vào khu công nghiệp, trong đó có 102 dự án đầu tư vốn nước ngoài và 26 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đầu tư tăng thêm là 2.159,67 triệu USD và 16.490 tỷ đồng. Tính đến thời điểm báo cáo, có 12/13 KCN đã đi vào hoạt động, thu hút được 379 dự án thứ cấp (trong đó: 283 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 96 dự án có vốn đầu tư trong nước, có 206 doanh nghiệp đã đi vào hoạt động, thu hút 72.000 lao động), với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 17.374 tỷ đồng và gần 2.955 triệu USD và với tổng diện tích thuê đất gần 1.370 ha. Tại khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư đã thu hút được 02 dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp (tổng diện tích 773 ha, tổng vốn đầu tư 2.319 tỷ đồng), giao đất cho 14 doanh nghiệp nghiệp để triển khai thực hiện dự án, nâng số doanh nghiệp được giao đất thực hiện dự án tại khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư lên tới 90 doanh nghiệp.
Trong thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: Đảng ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý doanh nghiệp đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, môi trường, lao động, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính theo thẩm quyền, thường xuyên kiểm tra và phối hợp kiểm tra việc chấp hành pháp luật và kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, chuyển cơ quan chức năng xử phạt trong trường hợp phát hiện vi phạm.
    Trong công tác tổ chức cán bộ, đã tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp các giai đoạn 2021-2026, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026 - 2031; làm tốt việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác luân chuyển, điều động bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức thừa hành. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC chú trọng đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ có triển vọng phát triển trong thời gian tới.
    Trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; Đảng bộ đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của BCHTW Đảng khóa XIII, chính sách pháp luật của Nhà nước hàng năm; chỉ đạo, tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, các chuyên đề hàng năm gắn với hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thực hiện nghiêm túc NQTW 4 (khóa XI, XII, XIII) và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đơn vị. Tổ chức cho 100% đảng viên, CCLĐ thực hiện đăng ký học tập và làm theo Bác.
    Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tiếp tục chỉ đạo đổi mới, nâng chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ, sinh hoạt chuyên đề.
    Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra được tăng cường, có hiệu lực, hiệu quả hơn, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Thực hiện nghiêm túc các kết luận, quy định, hướng dẫn của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra cấp trên; kiểm tra, giám sát theo chương trình toàn khóa, chương trình công tác năm và kế hoạch cấp ủy cấp trên. Trong giai đoạn đã tiến hành kiểm tra 07 lượt đối với các chi bộ, giám sát 02 chi bộ và 06 đảng viên;
    Công tác Dân vận của Đảng đã đạt được nhiều kết quả, cơ bản đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Tập trung chỉ đạo các đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình công tác, chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên; làm tốt công tác an sinh xã hội.
    Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp Hoàng Minh Đức khẳng định: Thời gian qua, Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước đã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tăng cường sự đoàn kết nội bộ, thống nhất trong Đảng; nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí Hoàng Minh Đức đề nghị, trong thời gian tới, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp tục lãnh đạo xác định các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh; và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao hàng năm. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao đỗng; 100% đảng viên được nghiên cứu, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của BCH TW Đảng, Tỉnh ủy, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đơn vị. Tiếp tục nắm bắt, giải quyết kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận xã hội. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng. Nghiêm túc tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ; tăng cường sinh hoạt chuyên đề nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng. Tạo nguồn kết nạp, chuyển Đảng chính thức theo quy định. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát. Tăng cường công tác dân vận, công tác lãnh đạo các đoàn thể. Đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.
    Một số hình ảnh tại Hội nghị:
 
                                                                                                       Lê Hương

 

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay464,871
  • Tháng hiện tại14,724,881
  • Tổng lượt truy cập314,011,525
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Bqlkkt_phong chong covid
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây