LỊCH LÀM VIỆC TUẦN LỄ 02 NĂM 2022

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN LỄ 02 NĂM 2022

Số kí hiệu 02
Ngày ban hành 09/01/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                    LỊCH LÀM VIỆC
                 Tuần 02 năm 2022 (từ ngày 10/01 đến ngày 14/01/2022)
                                                             - - - - -


 
THỨ HAI - Ngày 10/01
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc, đ/c Phạm Thành Chung và đ/c Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
2) 09 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự họp xem xét giải quyết vấn đề môi trường khi triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng ban TĐKT dự hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2021.
Địa điểm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
4) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Trần Việt Dũng -  Nhân viên Văn phòng (cả ngày).
CHIỀU 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc, đ/c Phạm Thành Chung và đ/c Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở dự họp Ban Chấp hành lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Địa điểm: Hội trường LĐLĐ tỉnh.
THỨ BA – Ngày 11/01
SÁNG 1) Các đồng chí lãnh đạo Sở: Làm việc tại trụ sở        
2) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch – Chi cục trưởng Chi cục VTLT đi khảo sát, phối hợp xây dựng phương án chỉnh lý tài liệu lưu trữ (Phòng nghiệp vụ cùng đi).
Địa điểm: Thị xã Bình Long.
3) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Nguyễn Thị Oanh -  Nhân viên Văn phòng (cả ngày).
CHIỀU 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc và đ/c Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự Hội nghị Tổng kết và Công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương tổ chức.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
3) 16 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở dự  họp trực tuyến định kỳ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 kết nối đến cấp xã.
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
THỨ TƯ - Ngày 12/01
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ (CT. UBND tỉnh ủy quyền).
Thành phần: Đồng chí Phạm Thành Chung và đ/c Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở, các đồng chí Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.
Địa điểm: Phòng họp VNPT Bình Phước.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự hội nghị tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng toàn quốc năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Địa điểm: Lầu 3, Hội trường Tỉnh ủy.
3) 10 giờ 30:  Đồng chí Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng ban TĐKT dự hội nghị tổng kết công tác năm 2021 của Công an tỉnh.
Địa điểm: Công an tỉnh.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch – Chi cục trưởng Chi cục VTLT và đ/c Giang Anh Trung – Phó Chi cục VTLT đi khảo sát, phối hợp xây dựng phương án chỉnh lý tài liệu lưu trữ (Phòng nghiệp vụ cùng đi).
Địa điểm: Huyện Bù Đốp.
5) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Nguyễn Đức Lợi – Nhân viên Văn phòng (cả ngày).
CHIỀU 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc và đ/c Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2022 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức.
Địa điểm: Tại phòng họp G, UBND tỉnh.
3) Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc:
- 15 giờ 00: Dự và phát biểu tại buổi bế giảng lớp bồi dưỡng, quản lý cấp phòng năm 2021.
Địa điểm: Trực tuyến.
- 16 giờ 30:  Dự dùng cơm thân mật cùng đơn vị.
Địa điểm: Cục Hải quan tỉnh.
THỨ NĂM - Ngày 13/01
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; tổng kết, khen thưởng ngành tổ chức xây dựng đảng năm 2021.
Địa điểm: Hội trường BTC Tỉnh ủy.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở dự hội nghị tổng kết công tác Dân tộc – Tôn giáo.
Địa điểm: Hội trường C – UBND huyện Bù Gia Mập.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự hội nghị tổng kết công tác năm 2021 của Trường Chính trị tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp 1 - Trường Chính trị tỉnh.
4) 08 giờ 00: Đồng chí  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Dân vận năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Hội trường Tỉnh ủy.
5)  07 giờ 45: Đồng chí Nguyễn Tuấn - Phó Trưởng ban TĐKT dự HN triển khai công tác ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022.
Địa điểm: Hội trường Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Bình Phước.

6) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch – Chi cục trưởng Chi cục VTLT đi khảo sát, phối hợp xây dựng phương án chỉnh lý tài liệu lưu trữ (Phòng nghiệp vụ cùng đi).
Địa điểm: Huyện Phú Riềng.
7) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Trần Việt Dũng -  Nhân viên Văn phòng (cả ngày).
CHIỀU 1) Các đồng chí Lãnh đạo Sở: Làm việc tại trụ sở        .
2) 14 giờ 00: Đồng chí  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Địa điểm: Hội trường Sở Thông tin và Tuyền thông.
THỨ SÁU - Ngày 14/01
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
2) 08 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự phiên chính thức Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam.
Địa điểm: Tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở dHội nghị trực tuyến Tổng kết công tác Dân vận; QCDC cơ sở; VĐQC liên ngành năm 2021; sơ, tổng kết chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; lực lượng vũ trang tỉnh, Binh đoàn 16.
Địa điểm: Tại Ban Dân vận Tỉnh uỷ.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị toàn quốc tổng kết thực hiện Luật Công chứng năm 2014 do Bộ Tư pháp tổ chức.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
5) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch – Chi cục trưởng Chi cục VTLT và đ/c Phạm Nguyệt Hoa – Phó Chi cục VTLT đi khảo sát, phối hợp xây dựng phương án chỉnh lý tài liệu lưu trữ (Phòng nghiệp vụ cùng đi).
Địa điểm: Thị xã Phước Long.
6) 09 giờ 00: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – Trưởng phòng CCVC&TCBM dự Lễ Bế giảng lớp Trung cấp LLCT khóa 117.
Địa điểm: Phòng họp 1 – Trường Chính trị tỉnh.
7) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Nguyễn Thị Tình -  Nhân viên Văn phòng (cả ngày).
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự Hội nghị tổng kết ngành công tác xây dựng Đảng năm 2021.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2023 (Giám đốc Sở Ủy quyền).
Địa điểm: Tại phòng họp G, UBND tỉnh.
3) Các Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
4) 15 giờ 30: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – Trưởng phòng CCVC&TCBM dự Lễ Bế giảng lớp Trung cấp LLCT khóa 118.
Địa điểm: Phòng họp 1 – Trường Chính trị tỉnh.
THỨ BẢY – Ngày 15/01
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2022 do Bộ Y tế tổ chức.
Địa điểm: Tại phòng họp G, UBND tỉnh.

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2,053
  • Hôm nay240,406
  • Tháng hiện tại18,674,110
  • Tổng lượt truy cập284,609,798
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây