LỊCH LÀM VIỆC TUẦN LỄ 42 NĂM 2021

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN LỄ 42 NĂM 2021

Số kí hiệu 42
Ngày ban hành 16/10/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực 18/10/2021
Ngày hết hiệu lực 24/10/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
              SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                                                  
                                                        
                                                            LỊCH LÀM VIỆC

                 Tuần 42 năm 2021 (từ ngày 18/10 đến ngày 24/10/2021)

 

CHỦ NHẬT – Ngày 17/10/2021
SÁNG 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 24/4/2021 (đợt dịch thứ 4).
Địa điểm : Phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ HAI - Ngày 18/10
CẢ NGÀY 1) Các đồng chí lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
2) 14 giở 00 : Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở  dự buổi gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với đại diện lực lượng y tế tuyến đầu tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid 19. Địa điểm :
Phòng họp A, UBND tỉnh..

3) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Trần Việt Dũng - Bảo vệ.
THỨ BA – Ngày 19/10,



SÁNG
1) 07 giờ 30 : Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc sở cùng với Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông :
- Ký kết Chương trình phối hợp về ứng dụng CNTT trong công tác CCHC, văn thư lưu trữ điện tử và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về CB,CC,VC trên địa bàn tỉnh.
- Thống nhất điều chỉnh nội dung về chính sách thu hút, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực CNTT trong cơ quan nhà nước tỉnh Bình Phước theo Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.
(Chi cục VTLT phối hợp với các phòng chuyên môn chuẩn bị nội dung; Văn phòng phát hành Thư mời).
Thành phần: Các đồng chí Phó Giám đốc Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, Chi cục VTLT và theo thư mời.
Địa điểm : Phòng họp Sở.
2) 06 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở, Trưởng Ban Tôn giáo, cùng các đồng chí Phó Ban Tôn giáo tổ chức Đoàn đi thăm, tặng quà các tổ chức Tôn giáo tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 (03 ngày thứ Ba, thứ Năm, thứ Sáu);
- Phương tiện: Văn phòng bố trí xe 16 chỗ.
- Địa điểm : Các huyện, thị xã, thành phố.
3) 08h00 : Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự họp Thường trực Tỉnh uỷ họp phiên thứ 30/2021.
Địa điểm:
Phòng họp C-Tỉnh ủy.
4) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19:  Thân Văn Hào (Ban Tôn giáo) – đoàn viên Chi đoàn (cả ngày).


CHIỀU

1) 16 giờ 00 : Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm  – Phó Giám đốc Sở dự  họp trực tuyến định kỳ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 kết nối đến cấp xã.
Địa điểm : Phòng họp A, UBND tỉnh.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở, đ/c Trần Tuấn Vũ - CV phòng CCVC&TCBM tham gia Đoàn 187 về việc 
 Kiểm tra Ban Thường vụ Huyện ủy Hớn Quản theo Quyết định số 187-QĐ/TU ngày 09/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Địa điểm : Huyện Hớn Quản.

 
THỨ TƯ - Ngày  20/10


SÁNG
1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự Hội nghị giao ban Khối Nội chính Tỉnh ủy 9 tháng năm 2021 (Văn phòng chuẩn bị nội dung).
Địa điểm : Hội trường Tỉnh ủy.
2) 08 giờ 00 : Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở dự buổi làm việc với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh về nội dung Tờ trình số 97/TTr-MTTQ, ngày 16/9/2021 xin chủ trương thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Địa điểm : Phòng họp C Tỉnh uỷ
3) 07 giờ 30 : Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự họp duyệt sinh các lớp Trung cấp LLCT mở tại huyện năm 2021.
Địa điểm : Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
4) Các đồng chí Phó Giám đốc Sở làm việc tại trụ sở (cả ngày).
5) 08 giờ 00: Đoàn viên Công đoàn Sở tham gia thi đấu giải Cầu lông do Công đoàn tổ chức.
Địa điểm : Sân cầu lông Sở Nội vụ.

6) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19 Lê Xuân Bình (P.CCVC&TCBM) – đoàn viên Chi doàn (cả ngày).

CHIỀU
13 giờ 30 :  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến về công tác thông tin đối ngoại năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
Địa điểm: Sở Thông tin và Truyền thông.
16 giờ 30 :  Toàn thể CCVC, người lao động Sở dự kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).
Địa điểm: Sở Nội vụ.
THỨ NĂM - Ngày 21/10




CẢ NGÀY
1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự họp với Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ an sinh xã hội tỉnh (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung báo cáo cho đ/c Nguyễn Ngọc Hiền, phó Giám đốc sở để tổng hợp trình Giám đốc).
Địa điểm: phòng họp B-Tỉnh ủy
2) 08 giờ 00: Các đồng chí lãnh đạo Sở dự Hội nghị trực tuyến chuyên đề chuyển đổi số từ điểm cầu tỉnh tới điểm cầu các huyên ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc (theo Kế hoạch số 60-KH/TCT, ngày 08/10/2021 của Trường Chính trị tỉnh  (cả ngày)).
Địa điểm: Hội trường tầng 8, Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở, đ/c Trần Tuấn Vũ - CV phòng CCVC&TCBM tham gia Đoàn 187 về việc 
 Kiểm tra Ban Thường vụ Huyện ủy Hớn Quản theo Quyết định số 187-QĐ/TU ngày 09/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Địa điểm : Huyện Hớn Quản.

5) 08 giờ 00: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng - TP.  CCVC&TCBM  tham gia Đoàn 187 về việc  Kiểm tra Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đăng theo Quyết định số 187-QĐ/TU ngày 09/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Địa điểm : Huyện Bù Đăng.

6) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Ngô Thị Thu (Ban TĐKT) – đoàn viên Chi doàn (cả ngày).
THỨ SÁU - Ngày 22/10



SÁNG
1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự buổi làm việc với lãnh đạo Trường chính trị tỉnh.
Nội dung: Trường Chính trị tỉnh báo cáo: (1) dự thảo Đề án đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng Trường Chính trị chuẩn; (2) việc thành lập Hội đồng tư vấn chính sách (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung báo cáo cho đ/c Nguyễn Ngọc Hiền, phó Giám đốc sở để tổng hợp trình Giám đốc).
Địa điểm: Phòng họp C-Tỉnh ủy.
2) 08 giờ 30 : Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở dự họp trao đổi, thảo luận và thống nhất nội dung của dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 19/2009/NQ-HĐND ngày 14/12/2009 của HĐND tinh (Văn phòng chuẩn bị nội dung).
Địa điểm : Sở LĐTB&XH.
3) 07 giờ 00 : Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở tham gia  lớp học Chuyên viên cao cấp.
Hình thức : Học online (03 ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật).
4) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở tham gia Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh (Văn phòng liên hệ với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để chuẩn bị nội dung và phương tiện cho lãnh đạo).
Địa điểm : Tập trung tại trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh lúc 6 giờ 00 để xuất phát đi thị xã Phước Long.
5) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Trần Việt Dũng - Bảo vệ (cả ngày).

CHIỀU
 
1) 14 giờ 00 : Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở  dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4- Khoá XIII
Địa điểm:  Phòng họp A, UBND tỉnh.

2) 16 giờ 00 : Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở  dự họp định kỳ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 về tình hình phục hồi kinh tế, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Địa điểm : Phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ 7 – Ngày 23/10
CẢ NGÀY
1) 09 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và các đồng chí Trưởng Ban, Phó TB Ban TĐKT tham dự thảo luận tổ về Dự án Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi).

  Địa điểm :  Phòng họp trực tuyến Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh
2) Trực cơ quan: Đ/c Trần Việt Dũng - Bảo vệ

CHỦ NHẬT – Ngày 24/10
CHIỀU  


 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay179,939
  • Tháng hiện tại179,939
  • Tổng lượt truy cập285,578,040
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây