LỊCH LÀM VIỆC TUẦN LỄ 47 NĂM 2021

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN LỄ 47 NĂM 2021

Số kí hiệu 47
Ngày ban hành 21/11/2021
Ngày hết hiệu lực 28/11/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
              SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                                                    
                                                         LỊCH LÀM VIỆC

                 Tuần 47 năm 2021 (từ ngày 22/11 đến ngày 28/11/2021)

 

THỨ HAI - Ngày 22/11


SÁNG
1) Các đồng chí lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự trao Quyết định nghỉ hưu cho ông Đoàn Như Viên - Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước và ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám đốc Sở Công Thương (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng khách VIP, UBND tỉnh.
3) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Trần Việt Dũng - Bảo vệ (cả ngày).

CHIỀU

1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Chơn Thành về Đề án thành lập thị xã Chơn Thành và 05 phường thuộc thị xã (Phòng XDCQ, CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở, đ/c Trịnh Quang Hạnh – PTP.XDCQ, CTTN&CCHCvà lãnh đạo UBND huyện Chơn Thành.
Địa điểm : Phòng họp Sở.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự họp Ban Chủ nhiệm 344.

Địa điểm : Phòng họp C-Tỉnh ủy.
3) Các đồng chí Phó Giám đốc Sở làm việc tại trụ sở.
4) 16 giờ 00: Chi bộ 5 họp định kỳ tháng 11/2021.
Thành phần : Toàn thể đảng viên Chi bộ 5.
Địa điểm : Phòng họp Sở.
THỨ BA – Ngày 23/11

SÁNG
1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở (TV BCN337) dự buổi làm việc với UBND huyện Chơn Thành về một số định hướng phát triển đô thị và kế hoạch xây dựng huyện Chơn Thành thành thị xã Chơn Thành (Phòng CDCQ, CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: UBND huyện Chơn Thành.
2) 07 giờ 45 : Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở đự Đại hội và phát biểu chỉ đạo Đại hội Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bình Phước khóa III, NK 2021-2025 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Sở Công thương.
3) 07 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự Hội nghị tập huấn trực tuyến về CCHC (cả ngày).
- Phòng XDCQ, CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung.
- Thành phần cùng dự : Phòng XDCQ, CTTN&CCHC : Đ/c Lê Ngọc Mừng – PTP, đ/c Vũ Thị Phưởng và đ/c Nguyễn Thị Phi Yến; Phòng CCVC&TCBM: đ/c Vũ Mạnh Thảo – Chuyên viên; Văn phòng Sở: đ/c Bạch Công Hậu – Chuyên viên.
Địa điểm : Phòng họp Sở.
4) 08 giờ 00 : Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự Hội thảo khoa học “Công tác biên soạn, chỉnh sửa, hoàn thiện tài liệu bồi dưỡng tiếng S’Tiêng” (Văn phòng chuẩn bị nội dung).
Địa điểm : Trường Chính trị tỉnh.
5) 08 giờ 00: Họp Ban Thi đua - Khen thưởng để lấy ý kiến góp ý dự thảo Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh.
Thành phần : Toàn thể công chức, viên chức Ban TĐKT.
Địa điểm : Hội trường Sở.
6) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Xuân Phượng – Phó trưởng Ban TĐKT, PCT Công đoàn cơ sở dự Hội nghị trực tuyến triển khai, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; chuyên đề toàn khóa NK Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021.
Địa điểm : UBMTTQVN tỉnh.
7) Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm (trực điện thoại) của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 theo Công văn số 3145/TTCH ngày 17/9/2021 của Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch Covid-19.
8) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19:  Nguyễn Phi Yến (P.XDCQ, CTTN&CCHC) – đoàn viên Chi đoàn (cả ngày).

CHIỀU
1) Các đồng chí lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
2) 14 giờ 00 : Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở dự họp thống nhất báo cáo thẩm tra của Ban VH-XH Hội đồng nhân dân tỉnh (Văn phòng chuẩn bị nội dung).
Địa điểm : Phòng họp B, HĐND tỉnh.
3) 13 giờ 30 : Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự họp thống nhất nội dung báo cáo thẩm tra các dự thảo Nghị quyết và báo cáo trình tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X (Văn phòng chuẩn bị nội dung).
Cùng dự : Đồng chí Trần Tuấn Vũ - CV.PCCVC&TCBM.

Địa điểm : Hội trường UBKT Tinh ủy.
4) 16 giờ 00 : Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở dự  họp trực tuyến định kỳ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 kết nối đến cấp xã.
Địa điểm : Phòng họp A, UBND tỉnh.
 
THỨ TƯ - Ngày  24/11


SÁNG
1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức (cả ngày).
Địa điểm : Trường Chính trị tỉnh.
2) 07 giờ 30 : Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền)Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở (UVBCH Hội NCT) dự Đại hội Đại biểu Người cao tuổi tỉnh lần thứ III, Nhiệm kỳ 2021-2026 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung) .
Địa điểm :  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
3) 08 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết –  Giám đốc Sở  làm việc với Đoàn nghiên cứu học tập kinh nghiệm về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (Phòng XDCQ, CTTN&CCHC phối hợp với Sở TT&TT chuẩn bị nội dung).
Thành phần cùng dự : Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở, Bộ phận CCHC.
Địa điểm : Phòng họp Sở.
4) 08 giờ 00
: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở ký xác nhận tính pháp lý hồ sơ, bản đồ ĐGHC các huyện, xã giáp tỉnh Tây Ninh (Cả ngày). Thành phần cùng đi: Phòng XDCQ, CTTN&CCHC: đ/c Trịnh Quang Hạnh - PTP và đ/c Nguyễn Tấn Triều - CV.
Địa điểm : Huyện Hớn Quản và Lộc Ninh.

6) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Nguyễn Thị Thanh Loan (Văn phòng Sở) – đoàn viên Chi doàn (cả ngày).
CHIỀU Các đồng chí lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM - Ngày 25/11

SÁNG
1) Các đồng chí lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
2) 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Ngọc HIền - Phó Giám đốc Sở dự kiểm điểm tập thể Ban Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Xây dựng.
TP cùng đi: Phòng CCVC&TCMB.
Địa điểm: Sở Xây dựng.

3) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Bạch Công Hậu (Văn phòng) – đoàn viên Chi doàn (cả ngày).
CHIỀU 1) Các đồng chí lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
2) 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Ngọc HIền - Phó Giám đốc Sở dự làm việc với một số ngành về công tác đào tạo nghề.
Địa điểm. Phòng C – Tỉnh ủy.
THỨ SÁU - Ngày 26/11


SÁNG
1) 08 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở ủy quyền cho đồng chí Đỗ Thanh Tâm - Trưởng Ban TĐKT dự họp Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Phước (đợt 4 năm 2021) (Văn phòng chuẩn bị nội dung).
Địa điểm : Sở KH&CN.
2) 09 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Thành Chung - Phó trưởng BCĐ điều tra CSHC của tỉnh và các đồng chí Thành viên BCĐ dự nghiệm thu trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo Trung ương và BCĐ cấp tỉnh về Điều tra cơ sở HC năm 2021.
Địa điểm : Phòng CCVC&TCBM thông báo cụ thể đến các TV dự hop.

3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự Hội thảo khoa học “Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 BCH TW khóa XII”.
Địa điểm : Phòng họp D, UBND tỉnh (dự online qua phần mềm Zoom).
4) 07 giờ 30 : Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị kiểm điểm đánh giá tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên năm 2021 .
Địa điểm : Sở Ngoại vụ.

5) 07 giờ 00 : Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở tham gia  lớp học Chuyên viên cao cấp.
Hình thức : Học online (03 ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật).
6) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Trần Việt Dũng - Bảo vệ (cả ngày).

CHIỀU
 
16 giờ 00 : Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở  dự họp định kỳ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Địa điểm : Phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ 7 – Ngày 27/11
CẢ NGÀY

1) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà – Phó trưởng Ban Tôn giáo dự tập huấn Hội thẩm năm 2021 (cả ngày).

Địa điểm : TAND tỉnh.
2) Trực cơ quan: Đ/c Trần Việt Dũng - Bảo vệ

CHỦ NHẬT – Ngày 28/11
CHIỀU  

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay451,846
  • Tháng hiện tại1,995,759
  • Tổng lượt truy cập287,393,860
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây