LỊCH LÀM VIỆC TUẦN LỄ 48 NĂM 2021

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN LỄ 48 NĂM 2021

Số kí hiệu 48
Ngày ban hành 28/11/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực 29/11/2021
Ngày hết hiệu lực 05/12/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
             SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                                                    
                                                          LỊCH LÀM VIỆC

                 Tuần 48 năm 2021 (từ ngày 29/11 đến ngày 03/12/2021)

 

THỨ HAI - Ngày 29/11


SÁNG
1) 09 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự trao Quyết định bổ nhiệm lại đối với bà Nguyễn Thụy Phương Thảo - Phó Giám đốc Sở Tài chính (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm : Phòng khách VIP, UBND tỉnh.
2) 08 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở dự họp đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể và cá nhân Ban Lãnh đạo Sở KH&CN năm 2021 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Sở KH&CN.
3) Các đồng chí Phó Giám đốc Sở làm việc tại trụ sở.
4) 07 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Loan – PCVP Sở dự Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL (02 ngày 30/11 và 01/12/2021).
Địa điểm: Sở Tư pháp.
5) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Trần Việt Dũng - Bảo vệ (cả ngày).

CHIỀU

1) 15 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền) họp Hội đồng tinh giản biên chế bổ sung (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Thành phần cùng dự: Đ/c Đặng Thanh Hoàng - Trưởng phòng CCVC&TCBM.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2) 13 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự Lễ khai giảng lớp Trung cấp LLCT hệ tập trung K125.
Địa điểm: Google Meet tại Trường chính trị.
3) 15 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở họp với lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Tổ Biên tập Đề án “nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022-2025.
Thành phần cùng đi: Phòng CCVC&TCBM: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – Trưởng phòng, đ/c Vũ Mạnh Thảo – Phó TP.
Địa điểm : Ban TCTU.
4) Các đồng chí Phó Giám đốc Sở làm việc tại trụ sở.
THỨ BA – Ngày 30/11

SÁNG
1) 08 giờ 45: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị tập huấn phần mềm tác nghiệp và quản lý CSDL hồ sơ công tác TĐKT (cả ngày).
Thành phần: Văn phòng Sở: Đ/c Hồ Minh Hiệp – PCVP, đ/c Nguyễn Thị Thanh Loan – PCVP và các đồng chí CC,VC làm công tác TĐKT tại các đơn vị trực thuộc Sở.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Sở TT&TT.
2) 07 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị sơ kết 10 năm đào tạo cán bộ Ban CHQS cấp xã theo Quyết định số 799/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (theo hình thức trực tuyến) (Phòng XDCQ, CTTN&CCHC phối hợp với phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Bộ CHQS tỉnh.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị kiểm điểm tập thể và các cá nhân Ban lãnh đạo Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước năm 2021 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến triển khai Thông tư số 07/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam (Phòng XDCQ, CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung).
Thành phần : Phòng XDCQ, CTTN&CCHC (bộ phận CTTN).
Địa điểm : Phòng họp Sở.
5) 08 giờ 00 : Đồng chí Phạm Quang Hà – Phó trưởng Ban Tôn giáo tham gia Hội đồng xét xử.
Địa điểm : TAND tỉnh (cả ngày).
6) 08 giờ 00 : Đồng chí Nguyễn Tuấn – Phó trưởng Ban TĐKT dự Hội thảo trực tuyến tổng kết Nghị định số 27/2015/NĐ-CP về xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT và góp ý dự thảo Nghị định thay thế.

Địa điểm : Sở GD&ĐT.
7) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Lê Xuân Bình (Phòng CCVC&TCBM) – đoàn viên Chi doàn (cả ngày).
 

CHIỀU
1) Các đồng chí lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
2) 16 giờ 00: Đồng  chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở Họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 định kỳ kết nối trực tuyến đến cấp huyện, cấp xã.
Địa điểm : Phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ TƯ - Ngày  01/12


SÁNG
1) 08 giờ 00: Đồng  chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền) dự kiểm điểm tập thể và các cá nhân Ban lãnh đạo Cục Thống kê năm 2021 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung)..
Địa điểm: Cục Thống kê.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở (TV BCN337) ủy quyền cho đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở dự buổi làm việc với UBND huyện Đồng Phú về một số định hướng phát triển đô thị Đồng Phú thời gian tới (Phòng XDCQ, CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung).
Địa điểm : UBND huyện Đồng Phú
3) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở dự kiểm điểm tập thể và các cá nhân Ban lãnh đạo Đài PT-TH&BBP năm 2021 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Đài PT-TH&BBP.
4) 08 giờ 00: CB, CC, VC Ban TĐKT họp đánh giá công chức, viên chức và xét TĐKT tổng kết công tác năm 2021 (cả ngày).
Địa điểm: Phòng họp Sở.
5) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Nguyễn Tấn Triều (Phòng XDCQ, CTTN&CCHC) – đoàn viên Chi doàn (cả ngày).
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự kiểm điểm tập thể và các cá nhân Ban lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD tỉnh năm 2021 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung)..
Địa điểm: Ban QLDA ĐTXD tỉnh.
2) Các đồng chí Phó Giám đốc Sở làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM - Ngày 02/12

SÁNG
1) 08 giờ 00: CB, CC Ban Tôn giáo họp đánh giá, xếp loại chất lượng công chức và kiểm điểm đảng viên năm 2021.
Địa điểm : Ban Tôn giáo.
2) 08 giờ 00: Toàn thể đảng viên Chi bộ 6 họp kiểm điểm cuối năm 2021.
Địa điểm : Phòng họp Sở.
3) 08 giờ 00: Toàn thể đảng viên Chi bộ 4 họp kiểm điểm cuối năm 2021.
Địa điểm : Chi cục VTLT.
4) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Nguyễn Tâm Đức (Ban TĐKT) – đoàn viên Chi doàn (cả ngày).
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền) dự Hội nghị kiểm điểm tập thể và các cá nhân Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh năm 2021 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung)..
Địa điểm : Thanh tra tinh.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở ủy quyền cho đồng chí Đặng Thanh Hoàng – TP.CCVC&TCBM, đ/c Nguyễn Tuấn – Phó trưởng Ban TĐKT dự họp tư vấn, góp ý về việc chấm dứt hợp đồng lao động (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung)..
Địa điểm : Đài PT-TH Bình Phước.    
3) Các đồng chí Phó Giám đốc Sở làm việc tại trụ sở.
4) 14 giờ 00: CB, CC, VC Văn phòng Sở họp đánh giá, xếp loại chất lượng công chức và kiểm điểm đảng viên năm 2021.
Địa điểm : Phòng họp Sở.
5) 14 giờ 00: CB, CC, đảng viên Chi bộ 2 họp đánh giá, xếp loại chất lượng công chức và kiểm điểm đảng viên năm 2021.

Địa điểm : Hội trường Sở.
THỨ SÁU - Ngày 03/12


SÁNG
1) 07 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự họp BTV Huyện ủy Bù Đốp về báo cáo xin ý kiến điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Bù Đốp trong thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung)..
Địa điểm : Huyện Bù Đốp
2) 07 giờ 30:
Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở dự kiểm điểm tập thể và các cá nhân Ban lãnh đạo Ban Quản lý khu kinh tế năm 2021 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung)..

Địa điểm : Ban Quản lý khu kinh tế.
2) 07 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền) dự kiểm điểm tập thể và các cá nhân Ban lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh năm 2021 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Liên minh Hợp tác xã tỉnh.
3) 08 giờ 00: Đồng chí  Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền) dự kiểm điểm tập thể và các cá nhân Ban lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh năm 2021(Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung)..
Địa điểm: Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
4) 07 giờ 00 : Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở tham gia  lớp học Chuyên viên cao cấp.
Hình thức : Học online (03 ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật).
5) 08 giờ 00: Đồng chí Cao Thị Hà - PTP. CCVC&TCBM  và đ/c Trần Thị Ái Diễm - Chuyên viên 
dự Hội thảo khoa học: “Công tác biên soạn, chỉnh sửa, hoàn thiện tài liệu bồi dưỡng tiếng dân tộc S'tiêng”.
Địa điểm: Trường Chính trị.


6) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Trần Việt Dũng - Bảo vệ (cả ngày).

CHIỀU
 
1) 16 giờ 00 : Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết –Giám đốc Sở  dự họp định kỳ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Địa điểm : Phòng họp A, UBND tỉnh.
2) 14 giờ 00 : Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở họp
Tổ giúp việc thực hiện các nội dung được giao tại các Ban Chủ nhiệm 344, 339.
Địa điểm : Phòng họp SNV
THỨ 7 – Ngày 04/12

CẢ NGÀY

1) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà – Phó trưởng Ban Tôn giáo dự tập huấn Hội thẩm năm 2021 (cả ngày).

Địa điểm : TAND tỉnh.

2) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Xuân Phượng – Phó trưởng Ban TĐKT dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2016-2021.
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh
3) Trực cơ quan: Đ/c Trần Việt Dũng - Bảo vệ
CHỦ NHẬT – Ngày 05/12
CHIỀU   

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập797
  • Hôm nay306,332
  • Tháng hiện tại18,740,036
  • Tổng lượt truy cập284,675,724
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây