LỊCH LÀM VIỆC TUẦN LỄ 50 NĂM 2021

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN LỄ 50 NĂM 2021

Số kí hiệu 50
Ngày ban hành 12/12/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch tuần
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                    LỊCH LÀM VIỆC
                 Tuần 50 năm 2021 (từ ngày 13/12 đến ngày 17/12/2021)
                                                             - - - - -


 
THỨ HAI - Ngày 13/12
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc làm việc tại trụ sở.
2) 08 giờ 00:  Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự Hội nghị tập huấn một số nội dung tại Quyết định số 468/QĐ-TTg và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP.
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh
3) 08 giờ 00:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự họp kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân lãnh đạo Ban Quản lý VQG BGM năm 2021 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Đồng chí Hồ Minh Hiệp – Phó Chánh Văn phòng Sở.
Địa điểm: 74 Đường Trương Công Định – P. Tân Phú-ĐX.
4) 07 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác CCHC (lớp 1).
Địa điểm: Trực tuyến trên phần mềm Meet.
5) 09 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự họp thông qua dự thảo Kế hoạch hoạt động của Ban Chủ nhiệm thực hiện Chương trình cải cách thủ tục hành chính.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
6) 09 giờ 00:  Đồng chí Trần Đặng Thanh Hoàng – Trưởng phòng CCVC&TCBM dự họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý của Sở NN&PTNT (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm:  Hội trường Sở NN&PTNT.
7) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Trần Việt Dũng – Nhân viên Văn phòng (cả ngày).
CHIỀU 1) 13 giờ 30:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc dự kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban lãnh đạo Sở Tài chính năm 2021(Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Chánh Văn phòng Sở.
Địa điểm: Sở Tài chính.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban lãnh đạo Sở Y tế năm 2021 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – Trưởng phòng CCVC&TCBM.
Địa điểm: Sở Y tế.
3) 14 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở dự họp kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo Công ty Cao su Sông Bé (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Đồng chí Cao Thị Hà – Phó Trưởng phòng CCVC&TCBM.
Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty Cao su Sông Bé, huyện Chơn Thành.
4) 15 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS dự trao túi an sinh công đoàn cho đoàn viên khó khăn và xét khen thưởng của CĐCS năm 2021.
Địa điểm:  Hội trường Sở Nội vụ.
5) 13 giờ 30: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – TP và đ/c Vũ Mạnh Thảo - PTP CCVC&TCBM dự họp nghe báo cáo tiến độ xây dựng đề án “nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC” tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Địa điểm: Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Tối 1) 19 giờ 00:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc dự kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban cán sự đảng UBND tỉnh năm 2021 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Tại hòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ BA – Ngày 14/12
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở  dự kiểm điểm tập thể và các cá nhân HĐND và UBND huyện Lộc Ninh năm 2021 (Cả ngày) (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Chánh Văn phòng Sở.
Địa điểm: UBND huyện Lộc Ninh.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự kiểm điểm tập thể và các cá nhân HĐND và UBND huyện Bù Đốp năm 2021 (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền) (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Đồng chí Hồ Minh Hiệp – Phó Chánh Văn phòng Sở.
Địa điểm: tại UBND huyện Bù Đốp.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự kiểm điểm tập thể và các cá nhân HĐND và UBND huyện Hớn Quản năm 2021 (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền) (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).

Cùng dự: Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Loan – Phó Chánh Văn phòng Sở.
Địa điểm: tại UBND huyện Hớn Quản.

4) 07 giờ 30: Đồng chí Cao Thị Hà – Phó TP CCVC&TCBM dự khai giảng lớp chuyên viên chính năm 2021 (CVC4).
Địa điểm: Tại phòng họp 1 – Trường Chính trị.
5) 07 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác CCHC (lớp 2).
Địa điểm: Trực tuyến trên phần mềm Meet.
6) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Nguyễn Thị Oanh -  Nhân viên Văn phòng (cả ngày).
7) 07 giờ 30: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – TP CCVC&TCBM tham gia giám sát nội dung kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức. Đ/c Vũ cùng dự (cả ngày).
Địa điểm: Hội trường Sở LĐTB&XH.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự họp kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại chất lượng lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Bình Phước năm 2021(Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền) (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Đồng chí Cao Thị Hà – Phó Trưởng phòng CCVC&TCBM.

Địa điểm: Tại phòng họp Cục Hải quan
2) 16 giờ 00 : Văn phòng Sở dự  họp trực tuyến định kỳ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 kết nối đến cấp xã.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ TƯ - Ngày  15/12
SÁNG 1) 8h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở  dự họp Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nội dung: Nghe Đơn vị tư vấn lập quy hoạch báo cáo dự thảo Quy hoạch tỉnh (cả ngày) (Văn phòng chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp A-UBND tỉnh.
 2) Các Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
3) 07 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác CCHC về chuyên đề “kinh nghiệm và thực tiễn CCHC địa phương trong thời gian qua, thành tựu đạt được, khó khăn vướng mắc và những nhiệm vụ đặt ra (cả ngày).
Địa điểm: Trực tuyến trên phần mềm Meet.
4) 08 giờ 00:  Đồng chí Phạm Quang Hà – Phó Trưởng ban BTG tham gia hội đồng xét xử.
Địa điểm: Tại Tòa án nhân dân tỉnh.
5) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Nguyễn Đức Lợi – Nhân viên Văn phòng (cả ngày).
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự kiểm điểm tập thể và các cá nhân HĐND và UBND huyện Phú Riềng năm 2021 (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền) (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Chánh Văn phòng Sở.
Địa điểm: UBND huyện Phú Riềng.
2) 14 giờ 00:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban lãnh đạo Sở Lao động - TB&XH năm 2021 (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền) (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – Trưởng phòng CCVC&TCBM.
Địa điểm: Sở Lao động - TB&XH.
THỨ NĂM - Ngày 16/12
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự kiểm điểm tập thể và các cá nhân HĐND và UBND thành phố Đồng Xoài năm 2021 (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền) (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Chánh Văn phòng Sở.
Địa điểm: UBND thành phố Đồng Xoài.
2) 07 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác CCHC về chuyên đề “kinh nghiệm và thực tiễn CCHC địa phương trong thời gian qua, thành tựu đạt được, khó khăn vướng mắc và những nhiệm vụ đặt ra (cả ngày).
Địa điểm: Trực tuyến trên phần mềm Meet.
3) Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
4) 07 giờ 30:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc: Dự kiểm điểm tập thể và các cá nhân người quản lý công ty cổ phần xây dựng Bình Phước.
Cùng dự: Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Loan – Phó Chánh Văn phòng Sở.
Địa điểm: Công ty cổ phần xây dựng Bình Phước.
5) 08 giờ 00: Đồng chí Đỗ Thanh Tâm – Trưởng ban TĐKT dự  tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Lộc Ninh.
Địa điểm:  Phòng họp C - Tỉnh ủy.
3) 08 giờ 00:  Đồng chí Trần Thương Huyền – Phó Trưởng ban BTG báo cáo tại Hội nghị trực tuyến tuyên truyền về công tác dân tộc, tôn giáo năm 2021.
Địa điểm: Hội trường Sở TTTT.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Đỗ Thanh Tâm – Trưởng ban TĐKT dự họp Ban Tổ chức xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ I, giai đoạn 2016 - 2020.
Địa điểm: Phòng họp Sở VH-TT&DL.
5) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Nguyễn Thị Tình -  Nhân viên Văn phòng (cả ngày).
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự họp Ban Chủ nhiệm Chương trình phát triển đô thị (Phòng XDCQ, CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
2) 14 giờ 00:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở  ủy quyền Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự họp Ban chủ nhiệm thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung và Văn phòng làm văn bản dự thay)
Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy.
THỨ SÁU - Ngày 17/12
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở  dự kiểm điểm tập thể và các cá nhân Ban lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – Trưởng phòng CCVC&TCBM.
Địa điểm: Sở KH&ĐT.
2) 08 giờ 00:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự kiểm điểm tập thể và các cá nhân HĐND và UBND huyện Đồng Phú năm 2021 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Chánh Văn phòng Sở.
Địa điểm: UBND huyện Đồng Phú.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở dự Hội thảo cải cách hành chính đối với chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh (Phòng XDCQ, CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Thành viên Ban Tổ chức theo Quyết định 485.

Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ
4) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Nguyễn Đức Lợi – Nhân viên Văn phòng (cả ngày).
CHIỀU 1) 13 giờ 30:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc dự kiểm điểm tập thể và các cá nhân Ban lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Chánh Văn phòng Sở.
Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường.
2) 13 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Dự kiểm điểm tập thể và các cá nhân HĐND và UBND thị xã Bình Long năm 2021 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: UBND thị xã Bình Long.
3) 16 giờ 00:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự  họp trực tuyến định kỳ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 kết nối đến cấp xã.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
     

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,566
  • Hôm nay112,008
  • Tháng hiện tại2,163,202
  • Tổng lượt truy cập287,561,303
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây