LỊCH LÀM VIỆC TUẦN LỄ 51 NĂM 2021

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN LỄ 51 NĂM 2021

Số kí hiệu 51
Ngày ban hành 19/12/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                LỊCH LÀM VIỆC
                 Tuần 51 năm 2021 (từ ngày 20/12 đến ngày 24/12/2021)
                                                             - - - - -

 
CHỦ NHẬT – Ngày 19/12
SÁNG 1) 07 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà – Phó Trưởng ban BTG tổ chức đoàn đi thăm, chức mừng lễ Giáng sinh các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh (công chức tôn giáo cùng tham gia)
Địa điểm: Các cơ sở tôn giáo
CHIỀU 1) 13 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc kiêm Trưởng ban BTG tham gia đoàn đi thăm chúc mừng lễ Giáng sinh tại Tòa Giám mục Buôn Mê Thuột và Dòng Nữ Vương Hòa Bình (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền) (công chức tôn giáo cùng tham gia)
Địa điểm: Tỉnh Đắk Lắk
THỨ HAI - Ngày 20/12
SÁNG 1) Lãnh đạo Sở Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
2) 08 giờ 00:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác CCHC (lớp 3).
Địa điểm: Trực tuyến trên phần mềm Meet.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà – Phó Trưởng ban BTG tham gia hội đồng xét xử.
Địa điểm: TAND tỉnh.
4) 07 giờ 30: Đồng chí Trần Thương Huyền – Phó Trưởng ban BTG tham gia đoàn thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh tại Tòa Giám Mục Phú Cường (công chức tôn giáo cùng tham gia)
Địa điểm: Tỉnh Bình Dương.
5) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Trần Việt Dũng – Nhân viên Văn phòng (cả ngày).
CHIỀU 1) 14 giờ 00:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự Hội thảo khoa học “Công tác biên soạn, chỉnh sửa hoàn thiện tài liệu bồi dưỡng tiếng S’tiêng (lần thứ 4).
Địa điểm: Phòng họp Trường Chính trị.
THỨ BA – Ngày 21/12
SÁNG 1) 09 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc dự trao Quyết định bổ nhiệm ông Võ Văn Dinh - Chi Cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Cử lại ông Lê Minh Thân làm người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước và giới thiệu bầu lại giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng; Giới thiệu lại ông Vũ Thanh Hải - Thành viên Hội đồng Quản trị để Hội đồng quản trị bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước (Phòng  CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Tại phòng khách VIP, UBND tỉnh.
2) 07 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2022.
Địa điểm: Hội trường G – UBND tỉnh.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở dự Hội thảo cải cách hành chính đối với chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh (Phòng XDCQ, CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ
4) 06 giờ 30: Đồng chí Phạm Quang Hà – Phó Trưởng ban BTG tổ chức đoàn đi thăm, chức mừng lễ Giáng sinh các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh (công chức tôn giáo cùng tham gia)
Địa điểm: Các cơ sở tôn giáo
5) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Nguyễn Thị Oanh -  Nhân viên Văn phòng (cả ngày).
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến góp ý hoàn thiện Đề án tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
2) 16 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở dự  họp trực tuyến định kỳ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 kết nối đến cấp xã.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
3) 16 giờ 00:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc chủ trì họp Đảng ủy Sở.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ (hoãn).
THỨ TƯ - Ngày  22/12
SÁNG 1) 06 giờ 00: Lãnh đạo Sở dự Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2021) và an táng hài cốt liệt sĩ.
Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở chủ trì họp Hội đồng xét chuyển ngạch Thanh tra viên, thanh tra viên chính (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền).
Cùng dự: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – Trưởng phòng CCVC&TCBM.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
2) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở và đ/c Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng ban TĐKT dự Hội nghị tổng kết năm 2021 của Hội NNCĐ Dacam/Dioxin.
Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác CCHC về chuyên đề “kinh nghiệm và thực tiễn CCHC địa phương trong thời gian qua, thành tựu đạt được, khó khăn vướng mắc và những nhiệm vụ đặt ra (cả ngày).
Địa điểm: Trực tuyến trên phần mềm Meet (lớp thứ 3)
4) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự Lễ khai giảng năm học 2021 – 2022.
Địa điểm: Hội trường A, Trường Cao đẳng Bình Phước.
5) 08 giờ 00: Lãnh đạo Văn phòng dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy; Công tác phòng, chống dịch Covid-19 và vệ sinh an toàn, an toàn thực phẩm (dự thay đồng chí  Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc, thành viên Ban chỉ đạo).
Địa điểm: Phòng họp G-UBND tỉnh.
6) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Nguyễn Đức Lợi -  Nhân viên Văn phòng (cả ngày).
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở  dự họp Ban chủ nhiệm thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung - Ủy quyền đ/c Nguyễn Ngọc Hiền – PGĐ Sở họp thay).
Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh uỷ.
2) Các Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM - Ngày 23/12
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở làm việc theo chương trình riêng. 
2) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự họp Ban chủ nhiệm Chương trình phát triển đô thị (Phòng XDCQ, CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung báo cáo và Văn phòng liên hệ Văn phòng Tỉnh ủy, làm văn bản cử lãnh đạo dự thay).
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở dự Hội thảo cải cách hành chính đối với chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh (Phòng XDCQ, CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ
4) 07 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà - Phó Trưởng Ban Tôn giáo tổ chức Đoàn đi thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh; công chức Ban Tôn giáo cùng tham gia
Địa điểm: Các cơ sở tôn giáo.
5) 07 giờ 30: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – TP CCVC&TCBM dự khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị.
Địa điểm: Phòng họp A – Trường Chính trị tỉnh.
6) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Trần Việt Dũng – Nhân viên Văn phòng (cả ngày).
CHIỀU 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở, đ/c Phạm Thành Chung và đ/c Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
2) 15 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở dự họp Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số.
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
TỐI 1) 18 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự tiếp cơm Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ủy quyền đ/c Nguyễn Ngọc Hiền – PGĐ Sở dự thay).
Địa điểm:  Tầng trệt trụ sở Tỉnh ủy.
THỨ SÁU - Ngày 24/12
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở:
- 06 giờ 30: Ăn sáng cùng Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  (Ủy quyền đ/c Huỳnh Thị Bé Năm – PGĐ Sở dự thay).
Địa điểm: Tầng trệt trụ sở Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Làm việc với Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  (Ủy quyền đ/c  Huỳnh Thị Bé Năm – PGĐ Sở họp thay).  
Địa điểm: Phòng họp G – UBND tỉnh.
2) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở dự Đại hội đại biểu hội hỗ trợ gia định liệt sỹ tỉnh Bình Phước khóa II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền) (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
3) 08 giờ 00:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự họp Ban chủ nhiệm chương trình xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.
Địa điểm: Tại phòng họp C- Tỉnh uỷ.
4) 09 giờ 00: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – TP CCVC&TCBM dự bế mạc lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên.
Địa điểm: Phòng họp 1 – Trường Chính trị tỉnh.
5) 08 giờ 30: Đồng chí Phạm Quang Hà - Phó Trưởng Ban Tôn giáo thăm, chúc mừng và dự lễ Giáng sinh tại Ban Đại diện Hội thánh Báp-tít Việt Nam tỉnh; công chức Ban Tôn giáo cùng tham gia
Địa điểm: Thành phố Đồng Xoài.
6) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Nguyễn Đức Lợi – Nhân viên Văn phòng (cả ngày).
CHIỀU 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và đ/c Phạm Thành Chung, đ/c Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
2) 16 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự  họp trực tuyến định kỳ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 kết nối đến cấp xã.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
     

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2,075
  • Hôm nay238,231
  • Tháng hiện tại18,137,376
  • Tổng lượt truy cập284,073,064
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây