Lịch Làm việc tuần thứ 28-2023

Lịch Làm việc tuần thứ 28-2023

Số kí hiệu 28
Ngày ban hành 09/07/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch tuần
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Nguyễn Văn Dũng

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
 
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 


LỊCH LÀM VIỆC
                 Tuần 28 năm 2023 (từ ngày 10 /7 đến ngày 14/7/2023)


 
THỨ HAI – Ngày 10/7
SÁNG 1) Các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở
2) 07 giờ 00: Đồng  chí Võ Quốc Thanh- Phó trưởng phòng NV1; Đồng chí Hoàng Thị Đông- Trưởng phòng NV1 Học Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 khóa 78 năm 2023 ( cả tuần)
Địa điểm:  Cơ sở II, Trung đoàn Bộ binh 736 (Ấp 6, xã Tân Thành, TP. Đồng Xoài).
CHIỀU  
THỨ BA – Ngày 11/7
SÁNG 1) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Dự kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa X ( cả ngày)
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh
2) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo tham gia Hội đồng xét xử      
Địa điểm: Tòa án nhân dân tỉnh
3) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch – Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử; Đồng chí Phạm Nguyệt Hoa – Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử Đi kiểm tra tiến độ chỉnh lý tài liệu.(Phòng Nghiệp vụ 2, phòng Hành chính Tổng hợp cử viên chức cùng đi)
Địa điểm: Huyện Hớn Quản
 4) 07giờ 30: Đồng chí Nguyễn Thanh Thùy Linh - Thanh tra viên trực tiếp công dân định kỳ (cả ngày)
Địa điểm : Sở Nội vụ

 5) 06 giờ 00: Đi khảo sát đánh giá thực trạng đối với các hệ phái Tin lành được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh. Thành phần Đoàn: theo Quyết định số 44/QĐ-SNV ngày 14/02/2023
Địa điểm: Huyện Bù Gia Mập
CHIỀU 1)
THỨ TƯ - Ngày 12/7
SÁNG 1) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Tiếp tục dự kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa X ( cả ngày)
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh
 2) 09 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Dự công bố Kết  luận thanh tra Kết luận số 219/KL-UBND ngày 07/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông.
Địa điểm: Hội trường Thanh tra tỉnh
3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Dự Đại hội Hội Nữ kháng chiến huyện Lộc Ninh, lần I , nhiệm kỳ 2023-2028
Địa điểm: Hội trường Trung tâm chính trị huyện Lộc Ninh 
3) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo tham gia Hội đồng xét xử       

Địa điểm:Tòa án nhân dân tỉnh
4) 07 giờ 00: Đồng chí Giang Anh Trung – Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử Trực tiếp công dân (Phòng Hành chính Tổng hợp cử viên chức cùng đi)
Địa điểm: Trung tâm Lưu trữ lịch sử
5) 06 giờ 00: Đi khảo sát đánh giá thực trạng đối với các hệ phái Tin lành được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh. Thành phần Đoàn: theo Quyết định số 44/QĐ-SNV ngày 14/02/2023
Địa điểm: Huyện Bù Gia Mập
CHIỀU 1)14 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Dự Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ 
Địa điểm: phòng họp G, UBND tỉnh.

2) 14 giờ 00:  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm- Phó Giám đốc Dự buổi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền)

Địa điểm: Tỉnh đoàn.
THỨ NĂM - Ngày 13/7
SÁNG
107 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự Hội nghị quán triệt ý định; triển khai kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023; công bố ý định diễn tập KVPT huyện Bù Đăng, Đồng Phú và tập huấn diễn tập KVPT tỉnh năm 2023.
Địa điểm: tại Hội trường A, Bộ CHQS tỉnh.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch – Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử; Đồng chí Phạm Nguyệt Hoa – Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử Đi kiểm tra tiến độ chỉnh lý tài liệu.(Phòng Nghiệp vụ 2, phòng Hành chính Tổng hợp cử viên chức cùng đi)
Địa điểm: Thị xã Bình Long
2) 08 giờ 00: Đồng chí Cao Thị Hà – Chánh Văn phòng; Đồng chí Nguyễn Thị Phi Yến – Chuyên viên  Tham gia lớp tập huấn về công tác bình đẳng giới năm 2023 (2 ngày)
Địa điểm: Hội trường  Khách  sạn  Sao  Mai, Địa  chỉ: Đường Hùng Vương, phường Tân Bình, TPĐồng Xoài, Bình Phước
CHIỀU 1)14 giờ 00:  Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Dự làm việc với Đoàn kiểm tra 85
Địa điểm: phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ SÁU – Ngày 14/7
SÁNG 1) 07 giờ 45 Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Dự kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (cả ngày)
Địa điểm: Hội trường UBND, HĐND huyện Hớn Quản
2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Dự Hội nghị trực tuyến 3 cấp: tỉnh, huyện, xã sơ kết 06 tháng đầu năm 2023 triển khai Đề án 06/CP
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh
3) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch – Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử; Đồng chí Phạm Nguyệt Hoa – Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử Đi kiểm tra tiến độ chỉnh lý tài liệu.(Phòng Nghiệp vụ 2, phòng Hành chính Tổng hợp cử viên chức cùng đi)
Địa điểm: Huyện Bù Gia Mập
4) 08 giờ 00: Đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Chánh Thanh tra Sở Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết ngành Thanh tra

Địa điểm: Phòng họp A -UBND tỉnh 

5)08 giờ 00:  Đồng chí Lê Ngọc Mừng - Phó Trưởng ban TĐKT dự Lễ kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam
Địa điểm: Tỉnh đoàn
 6)06 giờ 00: Đi thăm các tổ chức tôn giáo: Thành phần Đoàn theo Kế hoạch số 09/KH-SNV ngày 31/01/2023    
Địa điểm: Huyện Bù Đăng
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo dự Hội nghị triển khai công tác đối với đạo Cao Đài do Ban Dân vận Trung ương tổ chức
Địa điểm: TP. Đà Nẵng
2) 14 giờ 00: 
Đồng chí Đỗ Thanh Tâm- Trưởng Ban TĐKT; Đồng chí Lê Ngọc Mừng- Phó Trưởng ban TĐKT; Đồng chí Hoàng Thị Đông - PTP Nv1. Dự Hội nghị ký kết giao ước thi đua cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố năm 2023
Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị thành phố Đồng Xoài 

3)14 giờ 00: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – Trưởng phòng CCVC Dự và giám sát lấy phiếu tín nhiệm đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Địa điểm: Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông.
   
 
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Nguyễn Văn Dũng"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,019
  • Hôm nay100,754
  • Tháng hiện tại12,090,947
  • Tổng lượt truy cập360,758,058
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây