Lịch Làm việc tuần thứ 31-2023

Lịch Làm việc tuần thứ 31-2023

Số kí hiệu 31
Ngày ban hành 30/07/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch tuần
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Nguyễn Văn Dũng

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                            LỊCH LÀM VIỆC
                 Tuần 31 năm 2023 (từ ngày 31/7 đến ngày 04/8/2023)


 
THỨ HAI – Ngày 31/7
SÁNG 1) 08 giờ 00:  Đồng chí Phạm Thành Chung- Phó Giám đốc phụ trách Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 (Phòng XDCQ,CTTN,CCHC&VTLT chuẩn bị nội dung tham luận cho lãnh đạo tỉnh và cùng dự)
Địa điểm: Phòng G, UBND tỉnh
2) 07 giờ 30: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng - Trưởng phòng CCVC & TCBM tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Quản lý nhà nước về Kinh tế vĩ mô, chuyên đề Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI, DDCI) Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 2)
Địa điểm: Phòng học C, Trường Chính trị tỉnh (cả ngày)
3) 08 giờ 00:  Đồng chí Lê Ngọc Mừng - Phó Trưởng ban TĐKT,  Đồng chí  Lê Văn Tâm - PTP NV1 Dự Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2023 của các Khối thi đua thuộc Liên minh Hợp tác xã
Địa điểm: Liên minh Hợp tác xã tỉnh
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung- Phó Giám đốc phụ trách dự họp Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Phước (Đợt 02 năm 2023).
Địa điểm: phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ.
2) 15 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc dự buổi công bố quyết định công tác cán bộ sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước
Địa điểm: Ban Dân tộc
 3) 13 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc và đ/c Lê Ngọc Mừng - Phó Trưởng ban TĐKT dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh khóa V, lần thứ 5.
Địa điểm: Tại Hội trường Liên minh Hợp tác xã tỉnh (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền).
 4) 14 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Lịch sử làm việc với phòng Nghiệp vụ 1, phòng Hành chính Tổng hợp về kế hoạch sưu tầm tài liệu lưu trữ 
Địa điểm: Trung tâm Lưu trữ lịch sử.
5) 14 giờ 00: Lãnh đạo phòng CCVC & TCBM tham dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo quản lý của Công ty Cổ phần Xây dựng
Địa điểm: Công ty Cổ phần Xây dựng.
6) 15 giờ 00:  Đồng chí Cao Thị Hà – Chánh Văn phòng chủ trì họp chi bộ 01
Thành phần: Toàn thể đảng viên chi bộ 1
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ
7) 1
5 giờ 00: Lãnh đạo phòng CCVC & TCBM tham dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường.
THỨ BA – Ngày 01/8
SÁNG 1) 07 giờ 00: Đồng chí  Phạm Thành Chung- Phó Giám đốc phụ trách và đ/c Đặng Thanh Hoàng - Trưởng phòng CCVC & TCBM dự lễ khai mạc kỳ thi nâng nghạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tỉnh Tây Ninh năm 2023 ( Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền) (Đ/c Lợi phục vụ xe)
Địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền).
 2) 07 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI, DDCI) Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1)
Địa điểm:  Phòng học C, Trường Chính trị tỉnh (Cả ngày).
3) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, lãnh đạo, quản lý Hội Liên hiệp Phụ nữ (Văn phòng báo vắng)
Địa điểm: Hội trường Liên hiệp Phụ nữ
4) Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc
- 08 giờ 00: dự gặp mặt động viên, giao nhiệm vụ cho Đoàn đại biểu Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Bình Phước tham dự Đại hội Hiệp Hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Địa điểm: Phòng khách VIP, UBND tỉnh.
- 08 giờ 30: dự báo cáo quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý ngành giáo dục cấp huyện (Phòng CCVC chuẩn bị nội dung báo cáo)
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
5) 08 giờ 00:  Đồng chí Lê Thị Lịch - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Lịch sử; Đồng chí Phạm Nguyệt Hoa - Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Lịch  Kiểm tra tiến độ chỉnh lý tài liệu (Phòng Nghiệp vụ 2, phòng Hành chính Tổng hợp cử viên chức cùng đc)
Địa điểm: Huyện Phú Riềng.
6) 07 giờ 30: Đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Chánh Thanh tra trực tiếp công dân định kỳ (cả ngày)
Địa điểm: Sở Nội vụ
7) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo; đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo đi thăm bệnh chức sắc tôn giáo phòng Nghiệp vụ 2 cử công chức cùng đi)
Địa điểm: Huyện Bù Đăng.
8) 08 giờ 30: Lãnh đạo phòng CCVC & TCBM tham dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo BQL Vườn quốc gia Bù Gia Mập (VP chuẩn bị xe).
Địa điểm: Thôn Bù Lư, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập
9) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Đặng Đoan Thùy – Phó Chánh Văn phòng Tham gia đoàn kiểm tra việc chấp hành quy đinh của Pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2023.
Địa điểm: UBND Thành phố Đồng Xoài.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc dự Họp xem xét phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 (Phòng XDCQ chuẩn bị nội dung, tài liệubáo cáo).
Địa điểm: phòng họp A, UBND tỉnh
2) 14 giờ 00:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Dự Hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Sở Y tế.
Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
THỨ TƯ - Ngày 02/8
SÁNG 1) 07 giờ 30: Đồng chí  Phạm Thành Chung- Phó Giám đốc phụ trách dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” năm 2023 (đ/c Lợi phục vụ xe).
Địa điểm: tại Nông trường Đa Kia, Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng (xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập).

2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc, Trưởng Đoàn Kiểm tra 1109 chủ trì công bố Công bố Quyết định kiểm tra Công tác cải cách hành chính và Công tác chuyển đổi số năm 2023 tại Sở Công Thương (thành viên Đoàn Kiểm tra 1109 cùng đi)
Địa điểm: Sở Công Thương.
3) 07 giờ 30: Đồng chí Giang Anh Trung - Phó Giám đốc Trực tiếp công dân (Phòng Hành chính Tổng hợp cử viên chức cùng dự)
Địa điểm: Trung tâm Lưu trữ lịch sử
4) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Đặng Đoan Thùy – Phó Chánh Văn phòng Tham gia đoàn kiểm tra việc chấp hành quy đinh của Pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2023.
Địa điểm: UBND Huyện Đồng Phú.
CHIỀU 1) 15 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Tổ phó Tổ Kiểm tra 546 chủ trì họp Tổ Kiểm tra liên ngành chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính.
Thành phần dự họp: Thành viên Tổ Kiểm tra 546 và Tổ trưng dụng
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
THỨ NĂM - Ngày 03/8
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí  Phạm Thành Chung- Phó Giám đốc phụ trách  và Thành viên Đoàn Kiểm tra 389 Công bố quyết định kiểm tra công tác VTLT tại UBND huyện Bù Gia Mập.
Địa điểm: UBND huyện Bù Gia Mập (Văn phòng chuẩn bị xe).
2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Đồng chí Cao Thị Hà - Chánh Văn phòng; Lãnh đạo Phòng XDCQ-CTTN-CCHC&VTLT Đi học tập, trao đổi kinh nghiệm về cải cách hành chính tại Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương.
(Hoãn)
Địa điểm: Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương (Văn phòng chuẩn bị xe).
2) 08 giờ 00:  Đồng chí Lê Thị Lịch - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Lịch sử; Đồng chí Phạm Nguyệt Hoa - Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Lịch  Kiểm tra tiến độ chỉnh lý tài liệu (Phòng Nghiệp vụ 2, phòng Hành chính Tổng hợp cử viên chức cùng đi)
Địa điểm: Thị xã Bình Long
3) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Đặng Đoan Thùy – Phó Chánh Văn phòng Tham gia đoàn kiểm tra việc chấp hành quy đinh của Pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2023.
Địa điểm: Sở Kế hoạch và Đầu tư
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí  Phạm Thành Chung- Phó Giám đốc phụ trách; Đồng chí Đặng Thanh Hoàng - Trưởng phòng CCVC & TCBM Dự báo cáo một số nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 889-QĐNS/TW ngày 07/6/2023 của Bộ Chính trị (Phòng CCVC chuẩn bị nội dung báo cáo)
Địa điểm: phòng họp D, UBND tỉnh (hoãn).
2) 14  giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở dự Lớp bồi dưỡng về vị trí việc làm, tổ chức bộ máy và đổi mới cơ chế quản lý ĐVSNCL tại Quảng Nam (đ/c Vy chuyên viên cùng đi).
Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh, số 351A đường Hùng Vương, phường An Xuân, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (3 ngày).

3) 14 giờ 00: Lãnh đạo phòng CCVC & TCBM tham dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo quản lý của Sở Y tế.
Địa điểm: Sở Y tế.
THỨ SÁU – Ngày 04/8
SÁNG 1) 08h30 – 09h00:  Đồng chí Phạm Thành Chung- Phó Giám đốc phụ trách Sở tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt (Bước 3).
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy (Hoãn)
2) 09 giờ 30: 
Đồng chí  Phạm Thành Chung- Phó Giám đốc phụ trách; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc; Lãnh đạo phòng CCVC & TCBM Dự báo cáo một số nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 889-QĐNS/TW ngày 07/6/2023 của Bộ Chính trị (Phòng CCVC chuẩn bị nội dung báo cáo)

Địa điểm: phòng họp D, UBND tỉnh
2) 08 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc dự Họp xem xét phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 (Phòng XDCQ chuẩn bị nội dung, tài liệubáo cáo).
Địa điểm: phòng họp D, UBND tỉnh

3) 08 giờ 30: Đồng chí Cao Thị Hà – Chánh Văn phòng dự Công bố Quyết định số 64/QĐ-T.Tr ngày 28/7/2023 của Chánh  Thanh tra tỉnh về xác minh tài sản, thu nhập và thành lập Tổ xác minh tài sản, thu nhập năm 2023.
Địa điểm: Thanh tra tỉnh.
4) 08 giờ 00:  Đồng chí Lê Thị Lịch - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Lịch sử; Đồng chí Phạm Nguyệt Hoa - Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Lịch  Kiểm tra tiến độ chỉnh lý tài liệu (Phòng Nghiệp vụ 2, phòng Hành chính Tổng hợp cử viên chức cùng đi)
Địa điểm: Thị xã Chơn Thành
5) 07 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Loan – Phó Chánh Văn phòng Tham dự Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống khủng bố năm 2023
Địa điểm: Hội trường Công An tỉnh.
6) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Đặng Đoan Thùy – Phó Chánh Văn phòng Tham gia đoàn kiểm tra việc chấp hành quy đinh của Pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2023.
Địa điểm: Sở Công thương

 
CHIỀU 1)14 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo dự họp đóng góp ý kiến văn bản tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh
2) 14
 giờ 00: Lãnh đạo phòng CCVC & TCBM dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thủy lợi Bình Phước
Địa điểm: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thủy lợi
   
  

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Nguyễn Văn Dũng"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập848
  • Hôm nay110,246
  • Tháng hiện tại12,100,439
  • Tổng lượt truy cập360,767,550
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây