Lịch Làm việc tuần thứ 38-2023

Lịch Làm việc tuần thứ 38-2023

Số kí hiệu 38
Ngày ban hành 17/09/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký khác

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                      
                                            LỊCH LÀM VIỆC

                 Tuần 38 năm 2023 (từ ngày 18/9 đến ngày 22/9/2023)


 
THỨ HAI – Ngày 18/9
SÁNG 1) 09 giờ 00: Ban Giám đốc hội ý công việc đầu tuần.
Địa điểm: Tại phòng họp Sở Nội vụ.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra theo quyết định số 889 của BChính trị.
Thành phần: Các đồng chí Phó Giám đốc Sở, Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
2) 17 giờ 30: Ban Giám đốc dùng cơm tối với Đoàn công tác của Bộ Chính trị.
Địa điểm: Khách sạn Bom Bo.
THỨ BA – Ngày 19/9
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở dự họp sắp xếp tổ chức bộ máy Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Bù Gia Mập theo lịch làm việc của UBND tỉnh (phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2) 07 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Quản lý nhà nước về đầu tư công, triển khai thực hiện dự án đầu tư công Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1).
Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh (cả ngày).
3) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở, Phó Trưởng Đoàn Kiểm tra 1109 công bố Quyết định kiểm tra Công tác cải cách hành chính và Công tác chuyển đổi số năm 2023 tại Bảo hiểm xã hội tỉnh (thành viên Đoàn Kiểm tra 1109 cùng đi).
Địa điểm: Bảo hiểm xã hội tỉnh.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở: dự làm việc với UBND thị xã Phước Long về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2023; phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2023 theo lịch làm việc của UBND tỉnh.
Địa điểm: tại phòng họp A - Trung tâm Hội nghị thị xã Phước Long (Đồng chí Lợi phục vụ xe).
5) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở ủy quyền đồng chí Trịnh Quang Hạnh – PTP XDCQ,CTTN,CCHC&VTLT dự làm việc với Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về triển khai lập và hoàn thiện quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
ĐỊa điểm: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
6) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở ủy quyền đồng chí Phạm Vũ Sa Châu – PTP XDCQ,CTTN,CCHC&VTLT dự Lễ khai mạc Lớp tập huấn nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và năng lực chuyển đổi số cho thanh niên khởi nghiệp năm 2023.
Địa điểm: Hội trường UBND thị xã Bình Long.
CHIỀU 1) Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở dự họp nội dung: Nghe Trường Cao đẳng Bình Phước báo cáo việc dạy văn hóa cho học sinh học nghề và việc sắp xếp, bố trí giáo viên dôi dư khi thực hiện Đề án tái cấu trúc Trường Cao đẳng Bình Phước theo Thông báo số 286/TB-UBND ngày 09/9/2023 của UBND tỉnh (phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung liên quan).
Địa điểm: tại phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ TƯ - Ngày 20/9
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở: dự họp Đảng ủy Sở Nội vụ về công tác bầu bổ sung ủy viên BCH Đảng ủy (đồng chí Phạm Vũ Sa Châu – Đảng ủy viên, PTP XDCQ,CTTN,CCHC&VTLT chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Đảng ủy viên, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
2) 11 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự tiếp cơm trưa Đoàn công tác của UBND tỉnh Vĩnh Long đến học tập kinh nghiệm về chuyển đổi số.
Địa điểm: Khách sạn Bom Bo, thành phố Đồng Xoài.
2) 07 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 -NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 05 năm thực hiện Kết luận số 43 –KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 -NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” (Phòng XDCQ,CTTN,CCHC&VTLT chuẩn bị tham luận nội dung “Đổi mới thực hiện công tác dân vận của chính quyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận. Những vấn đềđang đặt ra; giải pháp thực hiện trong thời gian tới”).
Thành phần: Trưởng ban Tôn giáo cùng dự.
Địa điểm: Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
3) 07 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền- Phó Giám đốc Sở tiếp tục tham dự Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 3) năm 2023 (cả ngày).
Địa điểm: Phòng 202D, Trường Chính trị tỉnh (từ ngày 12/9 – 22/9, ghế ngồi số 19).
3) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở ủy quyền đồng chí Cao Thị Hà – Chánh Văn phòng Sở dự khai mạc Hội nghị tập huấn công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tại tỉnh Bình Phước.
Địa điểm: Hội trường Khách sạn Bom Bo, thành phố Đồng Xoài.
CHIỀU 1) Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ Sở.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở: tiếp và làm việc với Đoàn công tác của UBND tỉnh Vĩnh Long đến học tập kinh nghiệm về chuyển đổi số.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
3) 17 giờ 30:  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở: dự tiếp cơm tối với Đoàn công tác của UBND tỉnh Vĩnh Long đến học tập kinh nghiệm về chuyển đổi số.
Địa điểm: Nhà ăn, Văn phòng UBND tỉnh.
4) 18 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc S: dự tiệc chiêu đãi Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà cùng các Bộ, ngành Trung ương; đại biểu các tỉnh, thành phố.
Địa điểm: tại Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
THỨ NĂM - Ngày 21/9
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở họp trao đổi ý kiến với tập thể lãnh đạo và cấp ủy Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thuỷ lợi về dự kiến nhân sự điều động, bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thuỷ lợi lợi đối với nguồn nhân sự nơi khác (đồng chí Đặng Thanh Hoàng – Trưởng phòng phòng CCVC&TCBM cùng dự và chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thuỷ lợi.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở - thành viên Ban tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi "Dân vận khéo" dự khai mạc Hội thi "Dân vận khéo" cấp tỉnh năm 2023. (cả ngày).
Đia điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Phước.
3) 07 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở tiếp tục tham dự Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 3) năm 2023 (cả ngày).
Địa điểm: Phòng 202D, Trường Chính trị tỉnh (từ ngày 12/9 – 22/9, ghế ngồi số 19).
4) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội.

Địa điểm: tại phòng họp G, UBND tỉnh.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở dự họp và báo cáo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Phòng XDCQ,CTTN,CCHC&VTLT chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: tại phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ SÁU – Ngày 22/9
SÁNG 1) 9 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở: Dự  kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Bù Đăng khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Địa điểm: Tại UBND huyện Bù Đăng (cả ngày).
Phục vụ xe: Đồng chí Tân.
2) 07 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Quản lý nhà nước về chuyên đề Thu hút đầu tư Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng
Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh (cả ngày).
3) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở, thành viên Ban tổ chức, Ban Giám khảo dự bế mạc Hội thi "Dân vận khéo" cấp tỉnh năm 2023.
Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Phước.
4) 07 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền- Phó Giám đốc Sở tiếp tục tham dự Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 3) năm 2023 (cả ngày).
Địa điểm: Phòng 202D, Trường Chính trị tỉnh (từ ngày 12/9 – 22/9, ghế ngồi số 19).
CHIỀU  
THỨ BẢY – Ngày 23/9
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền- Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch CĐCS dự buổi phối kết hợp với BCH Công đoàn - Đoàn Thanh niên của Bệnh viện Nhi Đồng 1 tổ chức khám bênh, phát quà cho trẻ em
Thành phần: BCH CĐCS Sở Nội vụ và Chi đoàn.

Địa điểm: tại xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập (đ/c Lợi phục vụ xe).

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "khác"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay82,178
  • Tháng hiện tại2,114,728
  • Tổng lượt truy cập316,175,881
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây