Lịch Làm việc tuần thứ 39-2023

Lịch Làm việc tuần thứ 39-2023

Số kí hiệu 39
Ngày ban hành 24/09/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch tuần
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Nguyễn Văn Dũng

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC      
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH LÀM VIỆC
       Tuần 39 năm 2023 (từ ngày 25/9 đến ngày 30/9/2023)


 
THỨ HAI – Ngày 25/9
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thanh Hòa- Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở
2) Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở tham gia đoàn đi thăm, chúc thọ các cụ 90, 100 tuổi nhân ngày Quốc tế người cao tuổi 01/10/2023 (theo Kế hoạch 281/KH-UBND ngày 06/9/2023 của UBND tỉnh) (phục vụ xe Đồng chí Lợi).
Địa điểm: Thị xã Phước Long (tập trung tại Thị ủy Phước Long)
3) 09 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền –  Phó Giám đốc Sở dự buổi làm việc với Trường Phổ thông DTNT THCS&THPT Điểu Ong, huyện Bù Đăng (theo lịch làm việc UBND tỉnh).
Địa điểm: Trường Phổ thông DTNT THCS&THPT Điểu Ong.
CHIỀU  1)16 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa – Giám đốc Sở làm việc với Sở Nông nghiệp và  Phát triển nông thôn  về quy trình bổ nhiệm nhân sự Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thủy lợi (đồng chí  Đặng Thanh Hoàng - Trưởng phòng Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung và cùng dự).
Địa điểm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2) Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở
THỨ BA – Ngày 26/9
SÁNG 1Đồng chí Trần Thanh Hòa- Giám đốc Sở chủ trì
- 08 giờ 00: Họp hội ý Ban Giám đốc công việc tuần thứ 39.
- 09 giờ 00: Họp giao ban tháng 9 (Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Trưởng, phó các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
CHIỀU
1) Đồng chí Trần Thanh Hòa- Giám đốc Sở; đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó  Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự họp cơ quan Ban Tôn giáo.
Địa điểm: Phòng họp Ban Tôn giáo.
THỨ TƯ - Ngày 27/9
SÁNG 1)10 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa- Giám đốc Sở dự họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác cán bộ (theo lịch làm việc UBND tỉnh) (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung và cùng dự).
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2) 10 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó  Giám đốc Sở Đón Đoàn công tác của UBND thành phố Hải Phòng trao đổi kinh nghiệm về cải cách hành chính (Cùng đón: đồng chí Vũ Thị Phưởng – Phó trưởng phòng XDCQ, CTTN, CCHC & VTLT; đồng chí Trần Đặng Đoan Thùy – Phó Chánh Văn phòng Sở).
Địa điểm: Sân bay Tân Sơn Nhất.

3) Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU 1)14 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa- Giám đốc Sở dự buổi làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn sắp xếp cơ cấu tổ chức (theo Công văn số 1754/SLDDTBXH-VP ngày 31/8/2023) (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung và cùng dự).
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
2) 18 giờ 00: Ban Giám đốc Sở dự tiếp cơm tối Đoàn công tác của UBND thành phố Hải Phòng trao đổi kinh nghiệm về cải cách hành chính (theo lịch làm việc UBND tỉnh) (Cùng dự: Lãnh đạo Phòng XDCQ, CTTN, CCHC & VTLT; Lãnh đạo Văn phòng Sở).
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Trường Chính trị tỉnh.
3) 19 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở chủ trì tổ chức Vui tết Trung thu năm 2023.
Thành phần: Lãnh đạo Sở, BCH Công đoàn, Đoàn viên thanh niên, Công đoàn viên và các cháu là con em công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
THỨ NĂM - Ngày 28/9
SÁNG 1) 07 giờ 30: Đồng chí Trần Thanh Hòa – Giám đốc Sở dự tập thử Xử lý A2 - Cơ động vào Mã Đà - Thực binh A (theo lịch làm việc UBND tỉnh).
Địa điểm: Sân vận động tỉnh và Mã Đà.
 2) Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở
- 06 giờ 30: Tiếp ăn sáng Đoàn công tác của UBND thành phố Hải Phòng trao đổi kinh nghiệm về cải cách hành chính (theo lịch làm việc UBND tỉnh).
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng XDCQ, CTTN, CCHC & VTLT; Văn phòng Sở và công chức phụ trách cải cách hành chính Sở Nội vụ.
Địa điểm:  Trung tâm Hội nghị - Trường Chính trị tỉnh.
- 08 giờ 30: Tiếp, làm việc với Đoàn công tác của UBND thành phố Hải Phòng trao đổi kinh nghiệm về cải cách hành chính (theo lịch làm việc UBND tỉnh).
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng XDCQ, CTTN, CCHC & VTLT; Văn phòng Sở và công chức phụ trách cải cách hành chính Sở Nội vụ.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
- 11 giờ 00: Tiếp cơm trưa Đoàn công tác (theo lịch làm việc UBND tỉnh).
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng XDCQ, CTTN, CCHC & VTLT; Văn phòng Sở và công chức phụ trách cải cách hành chính Sở Nội vụ.
Địa điểm: Nhà ăn Văn phòng UBND tỉnh.
3) Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa- Giám đốc Sở dự Hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết 9 tháng triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điển tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 (theo lịch làm việc UBND tỉnh).
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2) Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở
-14 giờ 00: Hướng dẫn Đoàn công tác của UBND thành phố Hải Phòng tham quan thực tế Trung tâm Phục vụ hành chính công và Trung tâm điều hành thông minh (IOC) của tỉnh (theo lịch làm việc UBND tỉnh).
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng XDCQ, CTTN, CCHC & VTLT; Văn phòng Sở và công chức phụ trách cải cách hành chính Sở Nội vụ.
Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công.
- 18 giờ 00: Tiếp cơm tối Đoàn công tác của UBND thành phố Hải Phòng trao đổi kinh nghiệm về cải cách hành chính (theo lịch làm việc UBND tỉnh).
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng XDCQ, CTTN, CCHC & VTLT; Văn phòng Sở và công chức phụ trách cải cách hành chính Sở Nội vụ.
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Trường Chính trị tỉnh.
3) Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU – Ngày 29/9
SÁNG 1) 06 giờ 30: Đồng chí Trần Thanh Hòa – Giám đốc Sở dự Hội chọi trâu Đình Thần Tân Khai - Hớn Quản 2023 (theo thư mời UBND của huyện Hớn Quản).
Địa điểm: khu phố 5, TT. Tân Khai, huyện Hớn Quản.
2) Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở
- 06 giờ 30: Tiếp ăn sáng Đoàn công tác (theo lịch làm việc UBND tỉnh).
Thành phần: Lãnh đạo Phòng XDCQ, CTTN, CCHC & VTLT; Văn phòng Sở và công chức phụ trách cải cách hành chính Sở Nội vụ.
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Trường Chính trị tỉnh.
- 08 giờ 00: Hướng dẫn Đoàn công tác của UBND thành phố Hải Phòng thăm quan Di tích lịch sử Khu căn cứ Tà Thiết (theo lịch làm việc UBND tỉnh).
Thành phần: Lãnh đạo Phòng XDCQ, CTTN, CCHC & VTLT; Văn phòng Sở và công chức phụ trách cải cách hành chính Sở Nội vụ.
Địa điểm: Di tích Quốc gia đặc biệt Khu căn cứ Tà Thiết.
- 11 giờ 00: Tiếp cơm trưa Đoàn công tác (theo lịch làm việc UBND tỉnh).
Thành phần: Lãnh đạo Phòng XDCQ, CTTN, CCHC & VTLT; Văn phòng Sở và công chức phụ trách cải cách hành chính Sở Nội vụ.
Địa điểm : UBND huyện Lộc Ninh
 3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự Đại hội Hiệp Hội vận tải ô tô tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ II, năm 2022-2027 (theo thư mời Hiệp Hội vận tải ô tô tỉnh Bình Phước).
Địa điểm: Nhà khách Công đoàn tỉnh Bình Phước.
CHIỀU  1) Đồng chí Trần Thanh Hòa- Giám đốc Sở; đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó  Giám đốc Sở và đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó  Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY- Ngày 30/9
SÁNG 1) 07 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Quản lý nhà nước về đầu tư, triển khai thực hiện dự án đầu tư (ngoài ngân sách) Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1).
Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
2) 07 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở  dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương 9 tháng năm 2023 (theo lịch làm việc UBND tỉnh).
Địa điểm: phòng họp G, UBND tỉnh.

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Nguyễn Văn Dũng"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay39,313
  • Tháng hiện tại2,071,863
  • Tổng lượt truy cập316,133,016
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây