Lịch Làm việc tuần thứ 40-2023

Lịch Làm việc tuần thứ 40-2023

Số kí hiệu 40
Ngày ban hành 01/10/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký khác

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
          SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                   
                                              LỊCH LÀM VIỆC

                 Tuần 40 năm 2023 (từ ngày 02/10 đến ngày 06/10/2023)


 
THỨ HAI – Ngày 02/10
SÁNG 1) 09 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở và các Đồng chí Phó Giám đốc Sở: Họp hội ý Ban Giám đốc công việc tuần thứ 40.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
2) 07 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở dự Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 (theo Thư mời số 3211/TM-SGDĐT ngày 27/9/2023 của Sở GDĐT).
Địa điểm: Tại trường THPT Đồng Xoài.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở làm việc với Sở NN&PTNT và BQL Vườn quốc gia Bù Gia Mập về tổ chức bộ máy và biên chế hạt kiểm lâm rừng đặc dụng vườn quốc gia bù gia mập (phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung và cùng dự).
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
2) 15 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở tham gia trả lời phỏng vấn với chủ đề “Nâng cao chất lượng thu hút nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng làm việc đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền.
THỨ BA – Ngày 03/10
SÁNG 1) 07 giờ 30: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở: Trực, tiếp công dân định kỳ.
Địa điểm: Sở Nội vụ.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở, Trưởng Đoàn Kiểm tra 1109 Công bố Quyết định kiểm tra Công tác cải cách hành chính và Công tác chuyển đổi số năm 2023 tại UBND huyện Bù Đăng (Theo lịch đăng ký của phòng XDCQ,CTTN,CCHC&VTLT).
Địa điểm: UBND huyện Bù Đăng (Đ/c Lợi phục vụ xe).
3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở dự làm việc với UBND huyện Bù Gia Mập về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2023 (theo lịch UBND tỉnh).
Địa điểm: tại Phòng họp VIP - trụ sở UBND huyện Bù Gia Mập (Văn phòng Sở chuẩn bị xe).
4) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở ủy quyền đồng chí Trịnh Quang Hạnh – PTP XDCQ,CTTN,CCHC&VTLT dự các buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh (Theo Công văn số 220/ĐĐBQH ngày 25/9/2023 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh).
Địa điểm: UBND xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập (đi chung xe với Đoàn ĐBQH tỉnh).
5) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở ủy quyền đồng chí Phạm Vũ Sa Châu – PTP XDCQ,CTTN,CCHC&VTLT dự các buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh (Theo Công văn số 221/ĐĐBQH ngày 25/9/2023 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh).
Địa điểm: UBND phường Long Phước, thị xã Phước Long (đi chung xe với Đoàn ĐBQH tỉnh).
CHIỀU 1) Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở
- 14 giờ 00: Dự làm việc với Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Bình Phước về công tác cán bộ (theo lịch làm việc của Ban Tổ chức Tỉnh ủy).
Địa điểm: Tại trường Cao Đẳng Bình Phước.
- 15 giờ 30: Dự làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Đài PT-TH và Báo Bình Phước về rà soát hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ (theo lịch làm việc của Ban Tổ chức Tỉnh ủy).
Địa điểm: Tại Đài PT-TH và Báo Bình Phước.
2) 15 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở, Trưởng đoàn Thanh tra 210 và Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở, Tổ trưởng Tổ giám sát 211 chủ trì họp phản hồi các nội dung giải trình của UBND huyện Đồng Phú.
Thành phần: Đoàn thanh tra 210 và Tổ giám sát 211.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.

14
 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở ủy quyền đồng chí Trịnh Quang Hạnh – PTP XDCQ,CTTN,CCHC&VTLT dự các buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh (Theo Công văn số 220/ĐĐBQH ngày 25/9/2023 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh).

Địa điểm: UBND thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp (đi chung xe với Đoàn ĐBQH tỉnh).
3) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở ủy quyền đồng chí Phạm Vũ Sa Châu – PTP XDCQ,CTTN,CCHC&VTLT dự các buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh (Theo Công văn số 221/ĐĐBQH ngày 25/9/2023 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh).
Địa điểm: UBND xã Long Tân, huyện Phú Riềng (đi chung xe với Đoàn ĐBQH tỉnh).
THỨ TƯ - Ngày 04/10
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở dự Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 (theo Thư mời số 219-TM/BTCTU ngày 29/9/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy).
Địa điểm: Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự các buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh (Theo Công văn số 221/ĐĐBQH ngày 25/9/2023 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh).
Địa điểm: UBND xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú (đi chung xe với Đoàn ĐBQH tỉnh).
3) Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Thông báo số 119-TB/TW ngày 30/9/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chủ trương công tác đối với Hồi giáo (theo Công văn số 5547/BNV-TGCP ngày 28/9/2023 của Bộ Nội vụ). (đến hết ngày 05/10/2023).
Địa điểm: Trụ sở Bộ Nội vụ, Hà Nội.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở ủy quyền đồng chí Trịnh Quang Hạnh – PTP XDCQ,CTTN,CCHC&VTLT dự các buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh (Theo Công văn số 220/ĐĐBQH ngày 25/9/2023 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh).
Địa điểm: UBND xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh (đi chung xe với Đoàn ĐBQH tỉnh).
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở dự Hội nghị UBND tỉnh trực tuyến với địa phương sơ kết tình hình 9 tháng năm 2023 (theo lịch UBND tỉnh).
Địa điểm: phòng họp G, UBND tỉnh.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự các buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh (Theo Công văn số 221/ĐĐBQH ngày 25/9/2023 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh).
Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị TP Đồng Xoài.
3) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở ủy quyền đồng chí Trịnh Quang Hạnh – PTP XDCQ,CTTN,CCHC&VTLT dự các buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh (Theo Công văn số 220/ĐĐBQH ngày 25/9/2023 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh).
Địa điểm: UBND phường Phú Đức, thị xã Bình Long (đi chung xe với Đoàn ĐBQH tỉnh).
THỨ NĂM - Ngày 05/10
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc SởĐồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự tổng duyệt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh (theo lịch UBND tỉnh và Bộ CHQS tỉnh (01 ngày).
+ Trang phục: Các đ/c trong khung tập mang mặc quân phục K08.
+ Phương tiện: Từ sở đến Sân vận động đi xe cơ quan và từ Sân vận động vào Mã Đà đi xe tập trung của Ban tổ chức.
Địa điểm: Tại Sân vận động tỉnh và Mã Đà (Đ/c Tân phục vụ xe).
2) 08 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Thông báo số 119-TB/TW ngày 30/9/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chủ trương công tác đối với Hồi giáo (theo Công văn số 5547/BNV-TGCP ngày 28/9/2023 của Bộ Nội vụ).
Địa điểm: tại phòng họp tầng 2, trụ sở Bộ Nội vụ, số 8 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở ủy quyền đồng chí Trịnh Quang Hạnh – PTP XDCQ,CTTN,CCHC&VTLT dự các buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh (Theo Công văn số 220/ĐĐBQH ngày 25/9/2023 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh).
Địa điểm: UBND xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản (đi chung xe với Đoàn ĐBQH tỉnh).
4) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở ủy quyền đồng chí Phạm Vũ Sa Châu – PTP XDCQ,CTTN,CCHC&VTLT dự các buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh (Theo Công văn số 221/ĐĐBQH ngày 25/9/2023 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh).
Địa điểm: UBND xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng (đi chung xe với Đoàn ĐBQH tỉnh).
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở ủy quyền đồng chí Trịnh Quang Hạnh – PTP XDCQ,CTTN,CCHC&VTLT dự các buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh (Theo Công văn số 220/ĐĐBQH ngày 25/9/2023 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh).
Địa điểm: UBND phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành (đi chung xe với Đoàn ĐBQH tỉnh).
THỨ SÁU – Ngày 06/10
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sởđồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở chủ trì họp tổ kiểm tra liên ngành kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính số 1438 (Thanh tra Sở đăng ký lịch).
Thành phần: Thành viên tổ kiểm tra liên ngành kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính số 1438.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, người lao động trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (theo lịch UBND tỉnh).
Địa điểm: tại Hội trường Công an tỉnh.
CHIỀU 1) Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở và các đồng chí Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "khác"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay55,482
  • Tháng hiện tại2,088,032
  • Tổng lượt truy cập316,149,185
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây