Lịch Làm việc tuần thứ 48-2023

Lịch Làm việc tuần thứ 48-2023

Số kí hiệu 48
Ngày ban hành 26/11/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký khác

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                      LỊCH LÀM VIỆC
                 Tuần 48 năm 2023 (từ ngày 27/11 đến ngày 01/12/2023) 
THỨ HAI – Ngày 27/11
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở dự họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, nội dung công tác cán bộ (giao phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung và cùng dự).
Địa điểm: Tại phòng họp D, UBND tỉnh (theo lịch làm việc của UBND tỉnh).
2) 9 giờ 30: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở chủ trì Hội ý Ban Giám đốc.
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở dự khai giảng Lớp bồi dưỡng cho CBCCVC cấp xã ( Lớp 1).
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
CHIỀU 1) Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở chủ trì:
- 15 giờ 00: Họp Đảng ủy.
Thành phần: Các đồng chí Đảng ủy viên và Bí thư các chi bộ.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
2) 14 giờ 00:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở: dự Hội nghị triển khai các văn bản về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp (Theo lịch làm việc của Tỉnh ủy).
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
THỨ BA – Ngày 28/11
SÁNG 1) 08 giờ 00:  Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở và đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở: dự Hội nghị trực tuyến phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ quy định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư và một số văn bản liên quan (do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường chủ trì).
Thành phần: Đồng chí Phạm Vũ Sa Châu - PTP XDCQ, CTTN, CCHC & VTLT cùng dự.
Địa điểm: Tại phòng họp G, UBND tỉnh (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền).
2) Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở: làm việc tại trụ sở.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở dự Hội nghị Tổng kết diễn tập KVPT có một phần thực binh tỉnh Bình Phước năm 2023 (theo Công văn số 4390/BCH-VP ngày 23/11/2023 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).
Địa điểm: Tại Hội trường A - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

2) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự lễ tổng kết, trao giải Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023 (Theo thư mời của UBND thành phố Đồng Xoài).
Địa điểm: Hội trường Thành ủy Đồng Xoài.
3) 13 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bình Phước lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (theo Thư mời số 147/TM-HDC ngày 20/11/2023 của Hội nạn nhân chất độc Da cam/DIOXIN).
Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm Chính trị thành phố Đồng Xoài (Phiên trù bị).
THỨ TƯ - Ngày 29/11
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở đi học tập, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ công chức.
Thành phần: Đ/c Cao Thị Hà – CVP, đ/c Đặng Thanh Hoàng - TP, đ/c Trịnh Quang Hạnh - PTP, đ/c Nguyễn Thị Thanh Loan - PCVP, đ/c Nguyễn Minh Vy - Chuyên viên.
Địa điểm: Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông.
2) 07 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở dự Đại hội Đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bình Phước lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 (theo lịch làm việc của UBND tỉnh).
Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm Chính trị thành phố Đồng Xoài (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền).
3)  08 giờ 00:  Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở ủy quyền đồng chí Vũ Mạnh Thảo - Phó Trưởng phòng CCVC & TCBM dự khai giảng Lớp bồi dưỡng cho CBCCVC cấp xã ( Lớp 2).
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
4) Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở ủy quyền đồng chí Vũ Thị Phưởng - PTP. XDCQ - CTTN - CCHC & VTLT tham dự Hội thảo góp ý nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, xác định chỉ số CCHC năm 2023.
Địa điểm: Thành phố Cần Thơ (02 ngày).
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở dự họp UBND tỉnh nghe Sở Xây dựng báo cáo về việc di dời và phương án Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh (theo lịch làm việc của UBND tỉnh).
Địa điểm: Tại phòng họp A, UBND tỉnh.
2) 13 giờ 30:  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở dự Đại hội Hiệp hội du lịch tỉnh Bình Phước lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (theo Thư mời của Ban Vận động Hiệp hội du lịch tỉnh Bình Phước).
Địa điểm: Hội trường Khách sạn Bombo.
THỨ NĂM - Ngày 30/11
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị ký kết Bản ghi nhớ giữa Hội LHPN, Tỉnh Đoàn Bình Phước với Hội Phụ nữ Campuchia vì hòa bình và phát triển, Hội Thanh niên Đảng nhân dân Campuchia các tỉnh: Kratie, Mondulkiri, Tboung Khmum Giai đoạn 2023 – 2027 (theo thư mời số 80-GM/BTV ngày 23/11/2023 của Hội Phụ nữ tỉnh).
Địa điểm: Hội trường Khách sạn Bom Bo (Văn phòng báo vắng).
3) 07 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Quản lý nhà nước về Y tế - Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1).
Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh (cả ngày).
4) 07 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở: dự Lễ Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng và Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, trí thức, nhà sáng tạo tiêu biểu; các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực năm 2023 tỉnh Bình Phước (theo lịch làm việc của UBND tỉnh).
Địa điểm: Tại Đền thờ Vua Hùng, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng (đ/c lợi phục vụ xe).
5) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở ủy quyền đồng chí Đặng Thanh Hoàng - Trưởng phòng CCVC&TCBM tham dự Hội thảo khoa học “Tiếp tục cải cách bộ máy hành chính nhà nước đáp ứng nhu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩ Việt Nam (theo Giấy mời của Học viện Hành chính Quốc gia TP Hồ Chí Minh).
Địa điểm: Phòng 206A, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
`CHIỀU 1) Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở: dự họp tại Hội Cựu Công an tỉnh Bình Phước.
2) 19 giờ 30:
Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự lễ khánh thành công trình quảng trường thành phố chào mừng kỷ niệm 05 năm ngày thành lập TP Đồng Xoài (01/12/2018 – 01/12/2023).
Địa điểm: Quảng trường TP Đồng Xoài.
3) 14 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở
 dự họp lấy ý kiến bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước (đồng chí Vũ Mạnh Thảo - Phó Trưởng phòng CCVC & TCBM)
Địa điểm: Phòng họp A, Ban QLDA ĐTXD tỉnh..
THỨ SÁU - Ngày 01/12
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
2) Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm  - Phó Giám đốc Sở: tham gia học chuyên đề Quản lý Nhà nước về Công tác Tôn giáo - Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1).
Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở dự ngày pháp luật tháng 11 năm 2023 (Hoãn).
Thành phần: CCVC Sở Nội vụ.
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
CHIỀU 1) 13 giờ 30: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở và đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở: dự làm việc với Đoàn công tác của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng về công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và công tác bổ nhiệm chức việc trong tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh (Đ/c Phạm Quang Hà - Trưởng ban Tôn giáo chuẩn bị nội dung và cùng dự) (Hoãn). 
Địa điểm: Tại phòng họp A, UBND tỉnh (theo lịch làm việc của UBND tỉnh).
2) Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
3) 13 giờ 30: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở ủy quyền đồng chí Đặng Thanh Hoàng - Trưởng phòng CCVC&TCBM dự làm việc với Sở GD&ĐT để phối hợp thống nhất kết luận các nội dung kiểm tra của Đoàn Kiểm tra Bộ GD&ĐT.
Địa điểm: Hội trường A, Sở GD&ĐT.
4) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở ủy quyền đồng chí Vũ Mạnh Thảo – Phó Trưởng phòng CCVC&TCBM dự giám sát thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp.
CHỦ NHẬT - Ngày 03/12
SÁNG 1) 07 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Quản lý nhà nước về tôn giáo, chuyên đề Kinh tế du lịch - Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1).
Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
2) Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở và đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở đi khám sức khỏe định kỳ 1 năm 1 lần.
Địa điểm: Tại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
   

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "khác"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập799
  • Hôm nay115,310
  • Tháng hiện tại12,105,503
  • Tổng lượt truy cập360,772,614
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây