Lịch Làm việc tuần thứ 50-2023

Lịch Làm việc tuần thứ 50-2023

Số kí hiệu 50
Ngày ban hành 10/12/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch tuần
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Nguyễn Văn Dũng

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                              LỊCH LÀM VIỆC

                 Tuần 50 năm 2023 (từ ngày 11/12 đến ngày 17/12/2023) 
THỨ HAI – Ngày 11/12
SÁNG
1) 09 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở chủ trì họp Hội ý Ban Giám đốc.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
2 ) 08 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Giám đốc Sở dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại chất lượng Lãnh đạo cục Hải quan tỉnh Bình Phước năm 2023 (Chủ tịc UBND tỉnh uỷ quyền).
Địa điểm: Phòng họp Cục Hải Quan.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở uỷ quyền Đồng chí  Đinh Thị Thu Hương - Chánh Thanh Tra tham dự buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đơn vị số 01 (Theo Công văn số 283/ĐĐBQH của Đoàn đại biểu Quốc hội)
Địa điểm: UBND xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập.
4) 06 giờ 00:  Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở uỷ quyền đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo  đi thăm, chúc mừng các cơ sở tôn giáo trên đ ịa bàn tỉnh nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2023 (thành viên Đoàn theo bảng phân công nhiệm vụ).

Địa điểm: Các huyện, thị xã, thành phố.
5) 08 giờ 00:  Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở uỷ quyền Đồng chí Phạm Vũ Sa Châu – PTP phòng XDCQ, CTTN, CCHC & VTLT  tham dự buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đơn vị số 2 (Theo Công văn số 283/ĐĐBQH của Đoàn đại biểu Quốc hội).
Địa điểm: UBND xã Long Hà, huyện Phú Riềng.
CHIỀU
1)13 giờ 30:  Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở dự buổi  làm việc với Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo 138/CP do Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn (theo lịch làm việc của UBND tỉnh).
Địa điểm: phòng họp G - UBND tỉnh.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở tham dự tập huấn khảo sát sự hài lòng của người dân năm 2023 do Bộ Nội vụ tổ chức.
Địa điểm: Bưu điện tỉnh.
3) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại chất lượng Lãnh đạo Trường Cao đẳng Bình Phước năm 2023 (theo lịch làm việc của UBND tỉnh).
Địa điểm: Hội trường B, Trường Cao đẳng Bình Phước.
4) 14 giờ 00:  Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở uỷ quyền đồng chí  Đinh Thị Thu Hương – Chánh Thanh tra dự buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đơn vị số 1 (Theo Công văn số 283/ĐĐBQH của Đoàn đại biểu Quốc hội).
Địa điểm: UBND xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp.
5) 14 giờ 00:  Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở uỷ quyền đồng chí Đặng Thanh Hoàng - Trưởng phòng Phòng CCVC&TCBM dự làm việc với Tổ kiểm tra, đánh giá việc triển khai các hệ thống Công nghệ thông tin (Phòng CCVC & TCBM chuẩn bị nội dung và cùng dự) (theo Công văn số 1761/STTT -CNTT&TT  Sở Thông tin và Truyền thông).
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
6) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở uỷ quyền đồng chí Lê Thị Lịch Giám đốc TTLT lịch sử tỉnh dự họp thống nhất nội dung đề xuất đầu tư các dự án Công nghệ thông tin năm 2024 (theo Công văn số 1750/STTTT-BCVTCNTT Sở Thông tin và Truyền thông).
Địa điểm: Phòng họp Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông.
7) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở uỷ quyền đồng chí Phạm Vũ Sa Châu – PTP phòng XDCQ, CTTN, CCHC & VTLT tham dự buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đơn vị số 2 (Theo Công văn số 283/ĐĐBQH của Đoàn đại biểu Quốc hội).
Địa điểm: UBND phường Phước Bình, thị xã Phước Long.
8) 14 giờ 00:  Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở uỷ quyền đồng chí Vũ Mạnh Thảo - Phó Trưởng phòng Phòng CCVC&TCBM dự Chương trình Kết nối - Giao thương (theo thư mời Hội Doanh nhân trẻ Bình Phước).
Địa điểm: Trung tâm hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
THỨ BA – Ngày 12/12
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
2) 08 giờ 00:  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm –Phó Giám đốc Sở dự công bố Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác chuyển đổi số đối với: Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
Địa điểm:  Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông
3) 09 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại chất lượng Lãnh đạo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập năm 2023 (Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền)(đồng chí Lợi phục vụ xe).
Địa điểm:  Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở uỷ quyền đồng chí  Đinh Thị Thu Hương – Chánh Thanh tra tham dự buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đơn vị số 01 (Theo Công văn số 283/ĐĐBQH của Đoàn đại biểu Quốc hội).
Địa điểm: UBND xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh.
5) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở uỷ quyền đồng chí Đặng Thanh Hoàng - Trưởng phòng CCVC&TCBM  dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại chất lượng Lãnh đạo Đài Phát thanh -Truyền hình và Báo Bình Phước năm 2023 (theo lịch làm việc của UBND tỉnh).
Địa điểm: Phòng họp A, Đài Phát thanh -Truyền hình và Báo Bình Phước
6) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở uỷ quyền đồng chí Hồ Minh Hiệp - Phó Chánh Thanh tra tham dự buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đơn vị sô 02 (Theo Công văn số 283/ĐĐBQH của Đoàn đại biểu Quốc hội)
Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị thành phố Đồng Xoài.
7) 07 giờ 30: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở uỷ quyền đồng chí Vũ Mạnh Thảo - Phó Trưởng phòng CCVC&TCBM  dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại chất lượng Lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 (theo lịch làm việc UBND tỉnh).
Địa điểm: Công ty Cổ phần Xây dựng tỉnh Bình Phước.
8) 06 giờ 00:  Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở uỷ quyền đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo đi thăm, chúc mừng các cơ sở tôn giáo trên đ ịa bàn tỉnh nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2023 (thành viên Đoàn theo bảng phân công nhiệm vụ)
Địa điểm: Các huyện, thị xã, thành phố.
 
CHIỀU
1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Nội dung: (3) Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy khóa X về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (theo lịch làm việc của Tỉnh uỷ).
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
2)14 giờ 00:  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự công bố Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác chuyển đổi số đối với UBND thành phố Đồng Xoài; UBND huyện Lộc Ninh.
Địa điểm:  Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông.
3) 19 giờ 30:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại chất lượng Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã năm 2023 (Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền).
Địa điểm: Phòng họp  Liên minh Hợp tác xã tỉnh.
4) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở uỷ quyền đồng chí  Đinh Thị Thu Hương - Chánh Thanh tra tham dự buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đơn vị số 1 (Theo Công văn số 283/ĐĐBQH của Đoàn đại biểu Quốc hội).
Địa điểm: UBND xã xã Thanh Lương, thị xã Bình Long.
5) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở uỷ quyền đồng chí Hồ Minh Hiệp - Phó Chánh Thanh tra tham dự buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đơn vị số 2 (Theo Công văn số 283/ĐĐBQH của Đoàn đại biểu Quốc hội).
Địa điểm: UBND xã Tân Lập, huyện Đồng Phú.
THỨ TƯ - Ngày 13/12
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở : Làm việc tại trụ sở.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở Dự họp kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2023(Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền).
Địa điểm: Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở tham gia Đoàn đi kiểm tra Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bình Phước (theo lịch làm việc của UBND tỉnh)(đồng chí Lợi phục vụ xe).
Địa điểm: Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh, xã Minh Lập, thị xã Chơn Thành.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở uỷ quyền đồng chí  Đinh Thị Thu Hương - Chánh Thanh tra tham dự buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đơn vị số 1 (Theo Công văn số 283/ĐĐBQH của Đoàn đại biểu Quốc hội).
Địa điểm: UBND xã  UBND xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản.
5) 06 giờ 00:  Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở uỷ quyền đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo  đi thăm, chúc mừng các cơ sở tôn giáo trên đ ịa bàn tỉnh nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2023 (thành viên Đoàn theo bảng phân công nhiệm vụ).
Địa điểm: Các huyện, thị xã, thành phố
6) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở uỷ quyền đồng chí Hồ Minh Hiệp - Phó Chánh Thanh tra tham dự buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đơn vị số 2  (Theo Công văn số 283/ĐĐBQH của Đoàn đại biểu Quốc hội).
Địa điểm: UBND xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng.
CHIỀU
1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở dự họp  Ban chỉ đạo triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2030 (Đ/c Trịnh Quang Hạnh - Phó Trưởng  phòng phụ trách phòng XDCQ, CTTN, CCHC & VTLT chuẩn bị nội dung và cùng dự), (theo lịch làm việc của UBND tỉnh).
Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
2) Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
3) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở Dự họp kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2023 (Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền).
Địa điểm: Hội trường Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
4) 14 giờ 00:  Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở uỷ quyền đồng chí  Đinh Thị Thu Hương - Chánh Thanh tra tham dự buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đơn vị số 01 (Theo Công văn số 283/ĐĐBQH của Đoàn đại biểu Quốc hội).
Địa điểm: UBND phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành.
THỨ NĂM - Ngày 14/12
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở dự họp thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ nhiệm Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (phòng CCVC & TCBM chuẩn bị nội dung và cùng dự), (theo Công văn số 3685/VHTTDL-VP của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch),
Địa điểm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2) 08 giờ 00:  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại chất lượng Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông năm 2023 (Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền).
Địa điểm: Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị tổng kết công tác tôn giáo năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. 
Địa điểm: 
Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở uỷ quyền đồng chí Đặng Thanh Hoàng - Trưởng phòng CCVC&TCBM dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại chất lượng Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải năm 2023 (theo lịch làm việc UBND tỉnh).
Địa điểm: phòng họp Sở Giao thông vận tải.
5) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở uỷ quyền đồng chí Lê Thị Lịch - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Dự Hội Nghị triển lãm Dấu ấn lịch sử từ Bình An xưa đến Bình Dương nay qua các tài liệu lưu trữ lịch sử (theo Thư mời Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương).
Địa điểm: Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Dương.
6) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở uỷ quyền đồng chí Trịnh Quang Hạnh - Phó Trưởng phòng phụ trách XDCQ, CTTN, CCHC & VTLT dự họp giải quyết vướng mắc trong việc chi hỗ trợ đội ngũ cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo (theo lịch làm việc của UBND tỉnh).
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
7) 09 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở uỷ quyền đồng chí Phạm Nguyệt Hoa - Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh dự họp xem xét bố trí thiết chế thư viện.
Địa điểm: Phòng họp Sở Xây dựng.
8) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở uỷ quyền đồng chí Vũ Mạnh Thảo - Phó Trưởng phòng CCVC&TCBM dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì.
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
`CHIỀU 1) Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại chất lượng Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023 (Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền).
Địa điểm:  Sở Khoa học và Công nghệ.
3) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở  dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại chất lượng Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp năm 2023 ( Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền).
Địa điểm: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp.
4) 15 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở uỷ quyền đồng chí Đặng Thanh Hoàng - Trưởng phòng CCVC & TCBM dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại chất lượng Lãnh đạo Ban Dân tộc năm 2023 (theo lịch UBND tỉnh).
Địa điểm: Phòng họp Ban Dân tộc.
5) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở uỷ quyền đồng chí Vũ Mạnh Thảo - Phó Trưởng phòng CCVC & TCBM dự Hội thảo khoa học cấp tỉnh về Đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu thị trường tại tỉnh Bình Phước (Thư mời Trường Chính trị).
Địa điểm: Phòng họp 1, Trường Chính trị tỉnh.
6) 19 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự kiểm điểm đánh giá phân loại đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2023 (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền).
Địa điểm: 
Phòng họp Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước.
THỨ SÁU - Ngày 15/12
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở chủ trì :
- 08 giờ 00: Hội nghị tổng kết công tác đảng (đồng chí Phạm Vũ Sa Châu – thư ký Đảng uỷ chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Toàn thể đảng viên Sở Nội vụ.
- 09 giờ 30: Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2024 (Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Toàn thể công chức, viên chức và người lao động Sở Nội vụ.
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
2) 08 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở  dự gặp gỡ chức sắc, chức việc đạo Công giáo và đạo Tin lành nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2023 (theo Kế hoạch số 150-KH/BDVTU của Ban Dân vận).
Địa điểm: Hội trường UBMTTQ Việt Nam tỉnh.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở uỷ quyền đồng chí Đặng Thanh Hoàng - Trưởng phòng CCVC & TCBM dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại chất lượng Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTTNT năm 2023 (1 ngày) (theo theo lịch UBND tỉnh).
Địa điểm: Hội trường Sở Nông nghiệp và PTTNT.
4) 08 giờ 00:
Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở uỷ quyền đồng chí Lê Thị Lịch Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh dự Hội nghị “Triển khai văn bản hướng dẫn nghiệp vụ lưu trữ số và Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ số theo định hướng Luật Lưu trữ (sửa đổi) (Các viên chức phòng chuyên môn thuộc Trung tâm Lưu trữ lịch sử cùng dự).

Địa điểm:  Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, số 17A Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
CHIỀU
1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở  chủ trì Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2023 đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 (Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Toàn thể CCVC Sở Nội vụ.
Thời gian, địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
THỨ BẢY- Ngày 16/12
SÁNG
1) 07 giờ 00 đến 16 giờ 00:  Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở  Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc đối tượng khám sức khoẻ 6 tháng/lần năm 2023 (đợt 2) (theo Thông báo số 215-TB/BBVCSSKCB của Ban Bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh).
Địa điểm: Bệnh viện Thống Nhất - TP. Hồ Chí Minh.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại chất lượng Lãnh đạo Sở Công Thương năm 2023 (Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền).
Địa điểm: Sở Công Thương.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc  dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại chất lượng Lãnh đạo UBND huyện Lộc Ninh (Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền) (đồng chí Lợi phục vụ xe).
Địa điểm: UBND huyện Lộc Ninh.
   
CHỦ NHẬT - Ngày 17/12
SÁNG
1) 08 giờ 00:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc dự Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Đồng Đức, trụ trì chùa Thanh Hoa (theo thư mời Chùa Thanh Hoa).
Địa điểm: Chùa Thanh Hoa, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập.
   

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Nguyễn Văn Dũng"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập872
  • Hôm nay96,038
  • Tháng hiện tại12,086,231
  • Tổng lượt truy cập360,753,342
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây