Lịch làm việc tuần 16

Lịch làm việc tuần thứ 16/2021

Số kí hiệu 16
Ngày ban hành 18/04/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Nguyễn Văn Dũng

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                  
                                                   LỊCH LÀM VIỆC

                 Tuần 16 năm 2021 (từ ngày 19/4 đến ngày 23/4/2021)
                                                             - - - - -
THỨ HAI - Ngày 19/4
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – PGĐ Sở  Thành viên Đoàn 148 về lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức bầu cử làm việc với BTV Đảng ủy phường Sơn Giang, thị xã Phước Long và BTV Thị ủy Phước Long.
Địa điểm : Thị xã Phước Long.
Lưu ý : Thành viên Đoàn 148 có mặt tại trụ sở HĐND tỉnh lúc 6 giờ 00 phút để xuất phát.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở, Ủy viên kiêm Thư ký UBBC đi kiểm tra công tra công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 .
Địa điểm: UBND huyện Chơn Thành
CHIỀU 1)14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở, Ủy viên kiêm Thư ký UBBC đi kiểm tra công tra công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 .
Địa điểm: UBND huyện Hớn Quản
THỨ BA – Ngày 20/4
SÁNG 1) 08 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự họp thành viên Ban Chủ nhiệm 75 thông qua dự thảo Đề án do Ban Dân vận Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn và Hội Cựu chiến binh tỉnh tham mưu.
Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy
2) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Trần Thương Huyền – Phó Trưởng Ban Tôn giáo dự Đại hội đại biểu Phật giáo thị xã Bình Long nhiệm kỳ 2021-2026 (CT.UBND tỉnh ủy quyền).
Cùng dự: Đồng chí Phan Công Dũng – Trưởng phòng Kito giáo, Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền – Chuyên viên Phòng Kito giáo.
Địa điểm: Chùa Chưởng Phước.
3) 07 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – PGĐ Sở  Thành viên Đoàn 148 về lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức bầu cử làm việc với BTV Huyện ủy và UBBC huyện Phú Riềng.
Địa điểm : huyện Phú Riềng.
Lưu ý : Thành viên Đoàn 148 có mặt tại trụ sở HĐND tỉnh lúc 6 giờ 00 phút để xuất phát.
4) 08 giờ 00:  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Trần Thái Sơn – Trưởng phòng XDCQ,CCTN&CCHC dự Hội nghị bàn giao Biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ ba và Danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
5) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà – Phó Trưởng Ban Tôn giáo dự lễ khởi công xây dựng Ngôi thánh đường Ban Trị sự Cao đài, xã Tân Hiệp (CT.UBND tỉnh ủy quyền).
Địa điểm: Huyện Hớn Quản
6) 08 giờ 00: Đồng chí Giang Anh Trung – Phó Chi cục trưởng Chi cục VTLT; Đồng chí Phạm Nguyệt Hoa -  Phó Chi cục trưởng Chi cục VTLT, thành viên Đoàn 108 dự công bố quyết định kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ theo Kế hoạch của ĐKT 108.
Địa điểm: Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập
CHIỀU 1) 15 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở chủ trì họp Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021. (giao P.CCVC& TCBM chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng - Trưởng phòng CCVC&TCBM, Đồng chí Cao Thị Hà - Phó Trưởng phòng  CCVC&TCBM
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2)19 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – PGĐ Sở; Đồng chí Trần Thái Sơn – Trưởng phòng XDCQ,CCTN&CCHC  tiếp Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia
Cùng dự: Thành viên Tổ giúp việc.

Địa điểm: Khách sạn Bom Bo
THỨ TƯ - Ngày  21/4
SÁNG Toàn thể CCVC, NLĐ nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2021.
1) 06 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – PGĐ Sở; Đồng chí Trần Thái Sơn – Trưởng phòng XDCQ,CCTN&CCHC tiếp Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia
Địa điểm: Khách sạn Bom Bo
2) 09 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở; Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – PGĐ Sở; Đồng chí Trần Thái Sơn – Trưởng phòng XDCQ,CCTN&CCHC tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của UBTVQH và Hội đồng bầu cử Quốc gia về công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp theo nhiệm kỳ 2021-2026.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy
3) 06 giờ 30: Đồng chí  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – PGĐ Sở  dự  Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2021.
Địa điểm: Đền thờ Vua Hùng, đường ĐH 312, thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh BP.
Trực lễ: Đồng chí Hồ Minh Hiệp – Phó Chánh Văn phòng; Đồng chí Bùi Thị Thu Trang – Văn thư.
CHIỀU  

THỨ NĂM - Ngày 22/4
SÁNG 1) 07 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020.
Cùng dự: Đồng chí Đỗ Thanh Tâm – Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng, Đồng chí Nguyễn Xuân Phượng – Phó Trưởng Ban TĐKT, Đồng chí Trần Thái Đương – Chuyên viên Ban TĐKT.
Địa điểm: Hội trường UBND thị xã Bình Long.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Lãnh đạo Sở dự Hội nghị trực tuyến về triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.
Địa điểm: Hội trường tỉnh
3) 09 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở, Đồng chí Trần Thương Huyền – Phó Trưởng Ban Tôn giáo dự Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Chơn Thành, nhiệm kỳ 2021-2026 (CT.UBND tỉnh ủy quyền).
Cùng dựĐồng chí Phan Công Dũng – Trưởng phòng Kito giáo, Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền – Chuyên viên Phòng Kito giáo.
Địa điểm: Chùa Hưng Long
4) 08 giờ 00:  Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở đi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Tập trung tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy lúc 06h00 để xuất phát)
Địa điểm: UBND huyện Bù Đăng
5) 08 giờ 00: Đồng chí Giang Anh Trung – Phó Chi cục trưởng Chi cục VTLT; Đồng chí Phạm Nguyệt Hoa -  Phó Chi cục trưởng Chi cục VTLT, thành viên Đoàn 108 dự công bố quyết định kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ theo Kế hoạch của ĐKT 108.
Địa điểm: Bảo hiểm Xã hội tỉnh
6) 07 giờ 30: Bộ phận Thanh tra Sở tiếp công dân định kỳ.
Địa điểm: Bộ phận Thanh tra
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 01/2021.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
THỨ SÁU - Ngày 23/4
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020
Địa điểm: Phòng họp G - UBND tỉnh
2)09 giờ 00:Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở nghe báo cáo đề xuất phương án giải quyết kiến nghị của Nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án Khu du lịch hồ Suối Cam (giai đoạn 2)

Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
3) 08 giờ 00: Đồng chí  Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến tập huấn văn bản QPPL trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (do C07 - Bộ Công an tổ chức).
Địa điểm: Trung tâm thông tin chỉ huy - Công an tỉnh.
4) 08 giờ 00:  Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự họp để bàn và phân công nhiệm vụ Đoàn kiểm tra 84.

Địa điểm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
5)14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự họp thống nhất một số khoản chi và nguồn để thực hiện thanh toán đảm bảo cuộc bầu cử tiến hành thuận lợi và đạt kết quả tốt.

Địa điểm: Sở Tài chính.
CHIỀU 1)14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở  dự làm việc với Trường Cao đẳng Bình Phước về tình hình thực hiện các thông báo kết luận của UBND tỉnh và tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2021.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2) 14 giờ 00: Đồng chí  Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở dự họp thống nhất hình thức trang trí tại các điểm bầu cử và định hướng công tác tuyên truyền về đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Địa điểm: Hội trường A - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
CHỦ NHẬT – Ngày 25/4
SÁNG 1) 06 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự khai mạc triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Địa điểm : Quảng trường 23/3
Có thư mời toàn thể cán bộ CC, VC Sở Nội vụ.
CHIỀU  
 
   

 

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Nguyễn Văn Dũng"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,876
  • Hôm nay204,134
  • Tháng hiện tại17,555,354
  • Tổng lượt truy cập283,491,042
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây