Lịch làm việc tuần thứ 04/2021

Lịch làm việc tuần thứ 04/2021

Số kí hiệu 04
Ngày ban hành 24/01/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                     LỊCH LÀM VIỆC
                      Tuần 04 năm 2021 (từ ngày 25/01 đến ngày 31/01/2021)
                                                              - - - - -
 
THỨ HAI - Ngày 25/01
SÁNG 1) 8h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở; Đồng chí Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng ban Ban TĐKT dự Hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) lần thứ VIII, khóa III, nhiệm kỳ (2016-2021) (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền).
Địa điểm: Liên hiệp các Hội KHKT.
2) 9h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị họp mặt chức sắc, chức việc, nhà thu hành các tôn giáo nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu.
Địa điểm: UBND huyện Hớn Quản.
3) 08h00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền Phó Giám đốc Sở cùng đi Đoàn thăm, chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu tại thành phố Đồng Xoài.
Địa điểm: Tập trung tại trụ sở UBND thành phố Đồng Xoài lúc 08 giờ 00 để cùng đi.
4) 8h00: Đồng chí Phạm Quang Hà – Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo tham gia Hội đồng xét xử tại Tòa án nhân dân tỉnh (cả ngày)
Địa điểm: Tòa án nhân dân tỉnh.
CHIỀU 1) 13h30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự Hội nghị thực hiện Quy trình kiện toàn chức danh Chủ tịch Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thủy lợi Bình Phước (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm:  Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thủy lợi.
2) 14h15: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở tiếp Hội thánh Liên hữu Cơ đốc VN thăm, chúc tết Nguyên đán.
Địa điểm: Phòng khách VIP, UBND tỉnh.
THỨ BA – Ngày 26/01
SÁNG 1) Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
2) 6h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở đi thăm, chúc tết Nguyên đán các cơ sở tôn giáo (cả ngày).
Địa điểm: Các cơ sở tôn giáo.
3) 8h00: Đồng chí Trần Thái Sơn – Trưởng phòng XDCQ, CTTN&CCHC triển khai các văn bản QPPL về cấp xã năm 2021.
Địa điểm: UBND huyện Bù Đốp.  
CHIỀU 1) Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ - Ngày  27/01

SÁNG
 
1) Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
2) 08h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở tiếp Tòa Giám mục Phú Cường thăm, chúc tết Nguyên đán Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
Địa điểm: Phòng khách VIP, UBND tỉnh.
3) 10h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở tiếp Tòa Giám mục Phú Cường thăm, chúc tết Nguyên đán Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
4) 08h00: Đồng chí Trần Thái Sơn – Trưởng phòng XDCQ, CTTN&CCHC triển khai các văn bản QPPL về cấp xã năm 2021.
Địa điểm: UBND huyện Bù Gia Mập.
CHIỀU 1) 13h30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở đi thăm, chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu tại huyện Đồng Phú theo Kế hoạch 12/KH-UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh.
Địa điểm: Tập trung tại UBND tỉnh lúc 13 giờ 30 để cùng đi.
2) 15h00: Chi bộ 3 họp chi bộ.
Địa điểm: Phòng họp Ban Tôn giáo.

THỨ NĂM - Ngày 28/01
SÁNG 1) Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
2) 6h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở đi thăm, chúc tết Nguyên đán các cơ sở tôn giáo (cả ngày).
Địa điểm: Các cơ sở tôn giáo.
3) 08h00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng ban Ban TĐKT dự Hội thảo triển khai công tác ngành Văn hóa, thể thao và Du lịch năm 2021.
Địa điểm: Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch.
4) 8h00: Đồng chí Trần Thái Sơn – Trưởng phòng XDCQ, CTTN&CCHC triển khai các văn bản QPPL về cấp xã năm 2021.
Địa điểm: UBND huyện Phú Riềng.
5) 7h45: Bộ phận Thanh tra tiếp công dân theo định kỳ.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
CHIỀU 1) 19h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở; Đồng chí Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng ban Ban TĐKT dự chương trình ''Ấm áp tình Xuân'' năm 2021.
Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.
2) 14h00: Chi bộ 1 họp chi bộ.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
3) 15h00: Đồng chí Trần Văn Thảo – Phó Trưởng phòng  CCVC&TCBM dự lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính hệ vừa làm, vừa học khóa 107.
Địa điểm: Công an huyện Hớn Quản.
THỨ SÁU - Ngày 29/01
SÁNG 1) 08h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự họp bàn giao Ban Quản lý di tích Căn cứ Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam VN trực thuộc Sở VHTTDL về UBND huyện Lộc Ninh quản lý (Phòng  CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: BQL di tích Căn cứ Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang giải phóng MNVN- Lộc Ninh.
2) 8h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở làm việc với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện.
Địa điểm: Chùa Tỉnh hội, TP. Đồng Xoài.
3) 08h00: Đồng chí Trần Thái Sơn – Trưởng phòng XDCQ, CTTN&CCHC  triển khai các văn bản liên quan đến bầu cử HĐND .
Địa điểm: Huyện Đồng Phú.
 4) 08h00: Đồng chí Hồ Minh Hiệp – Phó Chánh Văn phòng dự Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Đề án ''Thí điểm đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính''.
Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng.
CHIỀU 1) 15h30:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự họp Ban Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021.
Địa điểm:  Phòng họp D, trụ sở UBND tỉnh.
2) 14h30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Địa điểm: Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.
3) 14h00: Lãnh đạo Ban Tôn giáo tiếp Hội thánh tin lành Trưởng lão VN thăm, chúc tết Nguyên đán.
Địa điểm: Ban Tôn giáo.
4) 15h00: Đồng chí Trần Văn Thảo – Phó Trưởng phòng  CCVC&TCBM dự lễ bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính hệ tập trung khóa 112.
Địa điểm: Huyện Bù Gia Mập.
 
CHỦ NHẬT – Ngày 31/01
SÁNG 1) 8h00: Đồng chí Phạm Quang Hà – Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo dự khai mạc tổ chức các hoạt động ''Tết Quân - Dân'' xuân Tân Sửu năm 2021 tại Giáo xứ Đồng Tâm (17h00 dự tiệc liên hoan và giao lưu VHVN).
Địa điểm: Xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú.
CHIỀU  
 
   

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2,220
  • Hôm nay126,046
  • Tháng hiện tại614,005
  • Tổng lượt truy cập286,012,106
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây