Lịch làm việc tuần thứ 10/2021

Lịch làm việc tuần thứ 10/2021

Số kí hiệu 10
Ngày ban hành 06/03/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                         LỊCH LÀM VIỆC
                             Tuần 10 năm 2021 (từ ngày 06/3 đến ngày 12/3/2021)
                                                                    - - - - -
 
THỨ BẢY, CHỦ NHẬT - Ngày 06, 07/3
SÁNG 1) 08h00: Đồng chí Trần Đặng Đoan Thùy Kế toán trưởng tổng hợp văn bản về kinh phí bầu cử và hồ sơ dự thầu (02 ngày).
THỨ HAI - Ngày 08/3
SÁNG 1) 08h00: Lãnh đạo Sở d họp mặt kỷ niệm nhân ngày Quốc tế Phụ nữ  08/3/2021 (Nữ mặc áo dài truyền thống).
Cùng dự: Toàn thể CCVC.
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
2) 09h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở; Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – Trưởng phòng CCVC&TCBM đi cùng lãnh đạo: UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Liên đoàn Lao động tỉnh; Trường Chính trị, Trường Cao đẳng Bình Phước, Nhà khách Tỉnh ủy, Trung tâm kiểm soát bệnh tật-Sở Y tế kiểm tra địa điểm thi tuyển công chức và nơi ở của các thí sinh.
Địa điểm: Địa điểm thi tuyển công chức và nơi ở của các thí sinh.
3) 08h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Trần Thương Huyền – Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo dự lễ phục hồi chức vụ Trưởng ban TSGHPGVN huyện Bù Đăng.
Địa điểm: Chùa Tỉnh hội.
4) 08h00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự họp về công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Địa điểm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
5) 08h00: Đồng chí Lê Thị Lịch – Chi cục trưởng Chi cục VTLT khai thác tại liệu tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II (02 ngày).
Địa điểm: TP.HCM.
6) 08h00: Đồng chí Trương Thị Hoài; Nguyễn Thị Phi Yến Chuyên viên Phòng XDCQ, CTTN&CCHC tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND (cả tuần).
Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
CHIỀU 1) 13h30:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự họp mặt kỷ niệm nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3/2021.
Địa điểm: Hội trường Huyện ủy Lộc Ninh.
2) 17h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự tiệc chia tay đồng chí Trần Tuyết Minh - UVBTVTU, PCT.UBND tỉnh, nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị.
Địa điểm: Phòng ăn VIP, Trung tâm Hội nghị, Trường Chính trị.
3) 14h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở họp Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Sở Nội vụ.
Cùng dự: Các thành viên Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Sở Nội vụ.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
4) 14h00: Đồng chí Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng ban TĐKT dự họp chấm điểm thi đua Khối TĐ số 11.
Địa điểm: Bộ đội Biên phòng tỉnh.
THỨ BA – Ngày 09/3
SÁNG 1) 8h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Dân vận Trung ương.
Địa điểm: Phòng họp  Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
2) 08h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Trần Thương Huyền – Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo làm việc về công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp huyện (03 ngày).
Địa điểm: Các huyện, thị xã, thành phố.
3) 09h30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở Hội nghị Ban lãnh đạo UBND tỉnh mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền).
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
4) 08h00: Đồng chí Trần Thái Sơn – Trưởng phòng XDCQ, CTTN&CCHC; Đồng chí Hồ Minh Hiệp – Phó Chánh Văn phòng Sở;  Đồng chí Nguyễn Tấn TriềuChuyên viên phòng XDCQ, CTTN&CCHC đi giao tài liệu bầu cử và kết hợp kiểm tra công tác bầu cử  (02 ngày).
Địa điểm: Các huyện, thị xã, thành phố.   
CHIỀU 1) 15h30:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự họp nghe báo cáo kết quả chuẩn bị nội dung làm việc và các điều kiện liên quan phục vụ chuyến thăm và làm việc của đ/c Bí thư Tỉnh ủy cùng Đoàn công tác của tỉnh Bình Phước với Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
Địa điểm: Phòng họp C, UBND tỉnh.
THỨ TƯ - Ngày  10/3
SÁNG 1) 8h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự  họp Ban chủ nhiệm 75 về cải cách thủ tục hành chính đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử đô thị thông minh xây dựng Đảng và hệ thống (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung và gửi Giám đốc trước ngày 9/3).
Địa điểm:  Phòng họp B- Tỉnh ủy.
2) 8h00: Lãnh đạo Ban Tôn giáo họp Tổ biên soạn tài liệu tuyên truyền về tín ngưỡng, tôn giáo.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
CHIỀU 1) 14h00: Lãnh đạo Sở dự Hội nghị lấy ý kiến cử tri tại Sở Nội vụ đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cùng dự: Toàn thể CCVC.
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
2) 15h00: Lãnh đạo Sở dự Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến cử tri tại Sở Nội vụ đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cùng dự: Trưởng, Phó phòng; Trưởng, Phó đơn vị trực thuộc; Bí thư Đoàn Thanh niên.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
3) 16h30: Lãnh đạo Sở đi viếng đám tang ba đồng chí Hòa - Trưởng phòng Nội vụ huyện Bù Gia Mập

Địa điểm: Thôn Phú Châu, xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng
4) 14h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 1108-QĐ/TU ngày 14/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về những nội dung thực hiện Quyết định 999 - QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy đối với Huyện ủy Bù Gia Mập
Địa điểm: Hội trường UBND huyện Bù Gia Mập

THỨ NĂM - Ngày 11/3
SÁNG 1) 08h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở làm việc với Lãnh đạo Phòng CCVC&TCBM về công tác thi tuyển công chức (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng làm việc Giám đốc.
2) 08h00: Đồng chí Phạm Quang Hà – Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo tham gia Hội đồng xét xử (cả ngày).
Địa điểm: Tòa án nhân dân tỉnh
3) 7h45: Bộ phận Thanh tra tiếp công dân theo định kỳ.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
CHIỀU 1) 15h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở; Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở;  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở  họp Đảng ủy Sở.
Cùng dự: Các đồng chí Đảng ủy viên.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
2) 16h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Giám đốc Sở; Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở;  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở họp giao ban.
Cùng dự: Trưởng, Phó trưởng phòng chuyên môn; Trưởng, Phó trưởng đơn vị trực thuộc.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
3) 14h00: Đồng chí Nguyễn Xuân Phượng – Phó Trưởng ban TĐKT dự họp chấm điểm thi đua Khối TĐ số 10.
Địa điểm:Điện lực Bình Phước.
THỨ SÁU - Ngày 12/3
SÁNG 1) Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
2) 8h00Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở kiêm Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
Địa điểm: Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy
3) 8h00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Chánh Văn phòng Sở; Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – Trưởng phòng CCVC&TCBM dự Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Cùng dự: Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Loan – Chuyên viên Văn phòng Sở .
Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
4) 11h30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến xúc tiến đầu tư Nhật Bản.
Địa điểm: Phòng họp G-UBND tỉnh.

5) 8h00: Đồng chí Đỗ Thanh Tâm – Trưởng ban TĐKT; Đồng chí Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng ban TĐKT dự Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2020 KTĐ số 5.
Địa điểm: BQL VQG Bù Gia Mập.
6) 08h00: Đồng chí Phạm Quang Hà – Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo làm việc với cơ sở đạo Trung Phú.
Địa điểm: Huyện Bù Đăng.
CHIỀU 1) 15h00: Lãnh đạo Sở họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng sở.
Thành phần: Các thành viên Hội đồng TĐKT; Bí thư Đoàn.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.

2) 14h00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở họp Tổ giúp việc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp tỉnh.
Thành phần: Các thành viên Tổ giúp việc.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.

3) 14h00: Đồng chí Nguyễn Xuân Phượng – Phó Trưởng ban TĐKT dự họp chấm điểm thi đua Khối TĐ số 02.
Địa điểm: Liên đoàn Lao động tỉnh.
THỨ BẢY - Ngày 13/3
Sáng 1) 08h00: Đồng chí Trương Thị Hoài; Nguyễn Thị Phi Yến – Chuyên viên Phòng XDCQ, CTTN&CCHC tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.
Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
CHỦ NHẬT - Ngày 14/3
Sáng 1) 07h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự Lễ khai mạc kỳ thi thi tuyển công chức tỉnh Bình Phước.
Cùng dự: Thành viên các Ban, Tổ giúp việc.
Địa điểm: Trường Cao đẳng Bình Phước.
2) 08h00: Đồng chí Bùi Thị Thu Trang Chuyên viên Văn Phòng Sở;  Vũ Thị Phưởng – Chuyên viên Phòng XDCQ, CTTN&CCHC tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.
Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
 
   

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,971
  • Hôm nay200,866
  • Tháng hiện tại17,552,086
  • Tổng lượt truy cập283,487,774
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây