Lịch làm việc tuần thứ 11/2021

Lịch làm việc tuần thứ 11/2021

Số kí hiệu 11
Ngày ban hành 13/03/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                          LỊCH LÀM VIỆC
                          Tuần 11 năm 2021 (từ ngày 15/3 đến ngày 19/3/2021)
                                                                   - - - - -
 
THỨ HAI - Ngày 15/3
SÁNG
1) 08h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc SởĐồng chí Huỳnh Thị Bé Năm Phó Giám đốc Sở dự họp Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Phòng XDCQ, CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Đồng chí Trần Thái Sơn – Trưởng phòng XDCQ, CTTN&CCHC.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2) 07h30:  Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đảng bộ Khối lần thứ VII .
Địa điểm: Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
CHIỀU 1) 14h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc SởĐồng chí Huỳnh Thị Bé Năm Phó Giám đốc Sở d bàn giao hồ sơ giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Phòng XDCQ, CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Đồng chí Trần Thái Sơn – Trưởng phòng XDCQ, CTTN&CCHC.
Địa điểm: Ủy ban MTTQVN tỉnh.

2) 15h00: Đồng chí Trần Văn Thảo – Phó Trưởng phòng CCVC&TCBM dự lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ vừa làm, vừa học khóa 120.
Địa điểm: Trung tâm Chính trị huyện Lộc Ninh.
THỨ BA – Ngày 16/3
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở làm việc tại trụ sở.
2) 08h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở làm việc về công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp huyện (cả tuần).
Địa điểm: Các huyện, thị xã, thành phố.
3) 08h00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
4) 08h00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở tham gia giám sát tình hình thực hiện quy định về số lượng, chức danh chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn (02 ngày).
 Địa điểm: Huyện Hớn Quản, thành phố Đồng Xoài.

5) 08h00: Đồng chí Trương Thanh Thu – Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Ban Tôn giáo tham gia khảo sát thực địa vị trí xin giao đất của Chùa Linh Phong.
Địa điểm: Thị xã Phước Long.
6) 08h00: Đồng chí Bạch Công HậuChuyên viên Văn phòng; Đồng chí Nguyễn Thị HuệChuyên viên Ban TĐKT  Hội nghị tập huấn nhận thức, giới thiệu mô hình khung hệ HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015.
Địa điểm: Sở Khoa học Công nghệ.
  
CHIỀU 1) 14h00:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở (Phục trách Khối thi đua số 09);  Đồng chí Nguyễn Xuân Phượng Phó Trưởng ban TĐKT dự Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2020 của Khối thi đua số 9.
Địa điểm: Công ty Cao su Bình Phước.
THỨ TƯ - Ngày  17/3
SÁNG 1) 07h30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức (phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – Trưởng phòng CCVC&TCBM.
Địa điểm: Phòng khách VIP, UBND tỉnh.

2) 08h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở; Đồng chí Trần Thái Sơn – Trưởng phòng XDCQ, CTTN&CCHC dự Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
Địa điểm: Ủy ban MTTQVN tỉnh.

3) 09h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở; Đồng chí Trần Thái Sơn – Trưởng phòng XDCQ, CTTN&CCHC dự Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Địa điểm: Ủy ban MTTQVN tỉnh.
CHIỀU 1) 14h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến để thảo luận thống nhất phương án xác định độ tuổi quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và thực hiện chế độ chính sách tăng tuổi nghỉ hưu (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
2) 14h00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở (Tổ trưởng Tổ giúp việc bầu cử) họp về công tác cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ bầu cử.

Cùng dựĐồng chí Hồ Minh Hiệp – Phó Chánh Văn phòng; Đồng chí Trần Đặng Đoan Thùy – Kế toán trưởng.
Địa điểm: Phòng làm việc của Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở. 

3) 14h00: Đồng chí Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng ban TĐKT dự Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2020 của Khối thi đua số 6.
Địa điểm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

THỨ NĂM - Ngày 18/3
SÁNG 1) 08h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở Chủ trì họp Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tỉnh Bình Phước năm 2021(Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền) (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung và thông báo các thành viên Hội đồng về việc thay đổi địa điểm họp) (Hoãn).
Cùng dự: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – Trưởng phòng CCVC&TCBM và Phòng CCVC&TCBM.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.

2) 08h00:  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh về tình hình thực hiện quy định về số lượng, chức danh chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách (phòng XDCQ, CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Đồng chí Trần Thái Sơn – Trưởng phòng XDCQ, CTTN&CCHC.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.

3) 7h45: Bộ phận Thanh tra tiếp công dân theo định kỳ.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
4) 08h00: Đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Chánh Thanh tra dự tập huấn triển khai phần mềm Hệ thống thông tin quản lý công tác tiếp dân và theo dõi đơn thư khiếu nại tố cáo (cả ngày).
   Địa điểm: Sở Thông tin Truyền thông.
CHIỀU 1) 14h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở;Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020, xây dựng chương trình Tổng kết chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 ((phòng XDCQ, CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung bài phát biểu cho Chủ tịch UBND tỉnh và tài liệu)
Cùng dựĐồng chí Đặng Thanh Hoàng – Trưởng phòng Phòng CCVC&TCBM; Đồng chí Lê Ngọc Mừng – Phó Trưởng phòng XDCQ, CTTN&CCHC; Đồng chí Hồ Minh Hiệp – Phó Chánh Văn phòng.
Địa điểm:
  
2) 14h00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án 999.
Cùng dựĐồng chí Vũ Mạnh Thảo – Chuyên viên Phòng CCVC&TCBM.
Địa điểm: UBND thị xã Phước Long.
THỨ SÁU - Ngày 19/3
SÁNG 1) 08h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở cùng Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Xoài về tình hình thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm và một số nội dung có liên quan.
Địa điểm: Thành ủy Đồng Xoài.
2) 08h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc; 
Đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Chánh Văn phòng; Đồng chí Trần Văn Thảo – Phó Trưởng phòng CCVC&TCBM dự Hội nghị tập huấn hướng dẫn ghi phiếu điều tra cơ sở hành chính năm 2021
Cùng dự: Chuyên viên phòng CCVC&TCBM (Chiểu, Bình); Chuyên viên phòng XDCQ, CTTN&CCHC (Phưởng); Chuyên viên Văn phòng (Loan); Chuyên viên của 3 đơn vị trực thuộc làm công tác điều tra cơ sở hành chính.
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.

3) 08h00: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – Trưởng phòng CCVC&TCBM dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 Hội Sinh Vật cảnh tỉnh Bình Phước.
Địa điểm: số 362 Đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Bình. 
CHIỀU 1) 14h00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (do Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức). 
Địa điểm: Phòng giao ban trực tuyến, Sở Chỉ huy thống nhất, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
2) 14h00: Lãnh đạo Văn phòng họp văn phòng.
Cùng dự: Công chức, viên chức Văn phòng.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
 
   

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,845
  • Hôm nay198,576
  • Tháng hiện tại17,549,796
  • Tổng lượt truy cập283,485,484
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây