Lịch làm việc tuần thứ 12/2021

Lịch làm việc tuần thứ 12/2021

Số kí hiệu 12
Ngày ban hành 20/03/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                   LỊCH LÀM VIỆC
                 Tuần 12 năm 2021 (từ ngày 22/3 đến ngày 28/3/2021)
                                                             - - - - -
THỨ HAI - Ngày 22/3
SÁNG 1) 09h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự họp mặt kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Phước.
Địa điểm: Hội trường UBND thị xã Bình Long.
2) 08h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Bù Đăng nhiệm kỳ 2021-2026.
Địa điểm: Chùa Đức Bổn, A Lan Nhã.
3) 08h00:  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh về tình hình thực hiện quy định về số lượng, chức danh chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách (phòng XDCQ, CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Đồng chí Trần Thái Sơn – Trưởng phòng XDCQ, CTTN&CCHC.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
4) 08h00: Đồng chí Lê Thị Lịch – Chi cục trưởng Chi cục VTLT khai thác tại liệu tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II.
Địa điểm: TP.HCM.
CHIỀU 1) 15h30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự họp Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bình Phước năm 2020 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – Trưởng phòng CCVC&TCBM.
Địa điểm:  Phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ BA – Ngày 23/3
SÁNG 1) 08h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự lễ khởi công dự án DIAMOND CITY.
 Địa điểm: Dự án Diamond City , khu phố Ninh Thịnh, H. Lộc Ninh.   
2) 07h30: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Bù Gia Mập nhiệm kỳ 2021-2026.
Cùng dự: Đồng chí Trần Thương Huyền – Phó Trưởng ban Tôn giáo.
Địa điểm:  Chùa Đức Hạnh.
3) 08h00: Đồng chí Lê Ngọc Mừng – Phó Trưởng phòng XDCQ, CTTN&CCHC; Đồng chí Hồ Minh Hiệp – Phó Chánh Văn phòng Sở;  Đồng chí Nguyễn Tấn Triều – Chuyên viên phòng XDCQ, CTTN&CCHC đi giao tài liệu bầu cử và kết hợp kiểm tra công tác bầu cử  (02 ngày).
Địa điểm: Các huyện, thị xã, thành phố.   
CHIỀU 1) 14h00:  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở làm việc với Ban Giám đốc Sở Y tế về tình hình công tác của ngành.
Địa điểm: Phòng họp C, UBND tỉnh. 
2) 14h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự họp tiểu ban giải quyết KNTC bầu cử

Cùng dự:  Đồng chí Đinh Thị Thu HươngChánh Văn phòng kiêm Chánh Thanh tra
 Địa điểm: UBKT Tỉnh ủy
3) 14h00:  Đồng chí Đinh Xuân Hải – Thanh tra viên dự Công bố Kết luận thanh tra số 126/KL-UBND ngày 15/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Địa điểm: Công ty Cao su Bình Phước.
THỨ TƯ - Ngày  24/3
SÁNG 1) 08h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2020,  phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2021.
Cùng dự: Đồng chí Đỗ Thị Thanh Tâm – Trưởng ban Thi đua Khen thưởng, đồng chí Nguyễn Xuân Phượng – Phó Trưởng ban TĐKT.
Địa điểm: Phòng họp D-UBND huyện Đồng Phú.
2) 08h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở làm việc về công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp huyện (hết tuần).
Địa điểm: Các huyện, thị xã, thành phố.
3) 08h00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện quyết định số 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền).  
Địa điểm
: Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
4) 10h15: Lãnh đạo Sở cài đặt phần mềm IOC Bình Phước cho Lãnh đạo Sở (Văn phòng thông báo Sở TTTT chuyển sang cài đặt vào ngày khác do lãnh đạo Sở đi họp).
5) 08h00: Đồng chí Lê Thị Lịch – Chi cục trưởng Chi cục VTLT đi khai thác tài liệu tại huyện Bù Đăng (2 ngày).
Địa điểm:  huyện Bù Đăng.
CHIỀU 1) 13h30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự thông qua các nội dung trình tại kỳ họp HĐND tỉnh chuyên đề (phòng XDCQ, CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung).
  Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2) 14h00: Đồng chí Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng ban TĐKT dự Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2020 của Khối thi đua số 4.
Địa điểm: Sở Công Thương.

THỨ NĂM - Ngày 25/3
SÁNG 1) 07h30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự Trao quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo đối với ông Phạm Văn Thuấn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh  (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – Trưởng phòng CCVC&TCBM.
Địa điểm: Phòng khách VIP, UBND tỉnh.
2) 07h30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền Phó Giám đốc Sở dự  Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Cùng dự:  Đồng chí Trần Văn Thảo – Phó Trưởng phòng CCVC&TCBM.
Địa điểm: Bộ CHQS tỉnh.
3) 7h45: Bộ phận Thanh tra tiếp công dân theo định kỳ.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.

4) 8h00: Đồng chí Phạm Văn ChiểuChuyên viên Phòng Công chức Viên chức và TCBM tham gia Đoàn kiểm định chất lượng và Trường chuẩn Quốc gia (02 ngày)
Địa điểm: Huyện Lộc Ninh
CHIỀU 1) 14h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 999
Địa điểm: Hội trường Huyện ủy Lộc Ninh
2. 14h30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền Phó Giám đốc Sở cùng Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Huyện ủy Bù Đăng về tình hình thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm và một số nội dung có liên quan.
Địa điểm: Huyện ủy Bù Đăng.
2) 14h00: Họp Chi bộ 3.
Địa điểm: Phòng họp Ban Tôn giáo.
THỨ SÁU - Ngày 26/3
SÁNG 1) 0800: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự Hội nghị giao ban công tác Nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp quý I/2021.
Địa điểm: Ban Nội chính Tỉnh ủy.
2) 08h00:  Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự họp mặt giữa Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh với chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2021 (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền đại diện lãnh đạo Sở).
Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
3) 08h00:  Đồng chí Nguyễn Xuân Phượng – Phó Trưởng ban TĐKT dự Hội nghị người lao động năm 2021.
Địa điểm: Công ty Xổ số kiến thiết & DVTH.
CHIỀU 1) 17h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự cơm thân mật nhân dịp Hội nghị cán bộ, công chức UBND tỉnh.
Địa điểm: Văn phòng UBND tỉnh
2) 14h00: Lãnh đạo Sở dự triển khai các chuyên đề của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
Cùng dự: Toàn thể Đảng viên, Công chức, viên chức
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ
3) 14h00:  Đồng chí Nguyễn Xuân Phượng Phó Trưởng ban TĐKT d Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2020, Khối Thi đua số 01.
Địa điểm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
THỨ 7 – NGÀY 27/3
SÁNG 1) 8h00:  Lãnh đạo Sở dự Hội nghị trực tuyến về nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (02 ngày) (Buổi sáng từ 8h00-11h30; Buổi chiều từ 14h00-17h00)
Cùng dự: Đồng chí Báo cáo viên cấp tỉnh
Địa điểm: Điểm cầu Hội trường tỉnh (HT. Hội đồng nhân dân tỉnh)
2) 8h00:   Dự Hội nghị trực tuyến về nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (02 ngày) (Buổi sáng từ 8h00-11h30; Buổi chiều từ 14h00-17h00)
Thành phần: -  Đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chi bộ
                       - Đảng ủy viên, Đảng viên là Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Sở.
Địa điểm: Điểm cầu Hội trường Trường Chính trị tỉnh (Lầu 8)
CHIỀU  
CHỦ NHẬT – Ngày 28/3
SÁNG 1) 07h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở tham gia chạy hưởng ứng “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021”.
Địa điểm: Quảng trường 23/3.
CHIỀU  
 
   

 

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,876
  • Hôm nay96,044
  • Tháng hiện tại584,003
  • Tổng lượt truy cập285,982,104
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây