Lịch làm việc tuần thứ 13/2021

Lịch làm việc tuần thứ 13/2021

Số kí hiệu 13
Ngày ban hành 27/03/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                       LỊCH LÀM VIỆC
                       Tuần 13 năm 2021 (từ ngày 29/3 đến ngày 03/4/2021)
                                                                 - - - - -
 
THỨ HAI - Ngày 29/3
SÁNG 1) 08h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự họp UBND tỉnh đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I, phương hướng quý II/2021.
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2) 9h00:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở họp Hội đồng Thẩm định và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 (Phòng XDCQ, CTTN&CCHC: đồng chí  Đồng chí Lê Ngọc Mừng chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Các thành viên tại Quyết định số 3010/QĐ-UBND của UBND tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
3) 6h00: Lãnh đạo Ban Tôn giáo tổ chức các Đoàn đi thăm, chúc mừng lễ Phục sinh của đạo Công giáo và đạo Tin lành (hết tuần)
Địa điểm: Các tổ chức tôn giáo
4) 08h00: Họp Chi bộ 4.
Địa điểm: Phòng họp Chi cục VTLT.
CHIỀU 1) 15h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – Trưởng phòng CCVC&TCBM.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.

2) 16h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở tiếp Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 2026.
Địa điểm: Khách sạn Bom Bo.
THỨ BA – Ngày 30/3
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở làm việc tại trụ sở.
2) 08h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân tộc giữa Ban Dân tộc tỉnh và các đơn vị liên quan giai đoạn 2016-2020; ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025.
Địa điểm: Hội trường Ban Dân tộc tỉnh.
3) 08h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở trực giải quyết hồ sơ khiếu nại tố cáo của Tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 2026 (cả ngày).
Địa điểm: Ban tiếp công dân.
4) 06h00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở tiếp Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 2026.
Địa điểm: Khách sạn Bom Bo.
5) 08h00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở cùng Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 2026 tại huyện Bù Đăng.
Cùng dự: Đồng chí Trần Thái Sơn – Trưởng phòng XDCQ, CTTN&CCHC
Địa điểm: UBND huyện Bù Đăng.
6) 08h00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở cùng Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Huyện ủy Đồng Phú về tình hình thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm và một số nội dung có liên quan.
Địa điểm: Huyện ủy Đồng Phú.
7) 08h30: Đồng chí Giang Anh Trung, đồng chí Phạm Nguyệt Hoa Phó Chi cục trưởng Chi cục VTLT công bố quyết định kiểm tra công tác văn thư lưu trữ theo kế hoạch của đoàn kiểm tra 108.
Cùng dự: Thành viên Đoàn kiểm tra 108.
Địa điểm: Cục Hải quan Bình Phước.
8) 08h00: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – TP. CCVC&TCBM dự họp thống nhất tham mưu UBND tỉnh giải quyết đề nghị của Viện Giáo dục và Sức khỏe.

Địa điểm:  Hội trường B - Sở GD&ĐT.
CHIỀU 1) 14h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở làm việc Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 2026 (Phòng XDCQ, CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Đồng chí Trần Thái Sơn – Trưởng phòng XDCQ, CTTN&CCHC
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy. 
2) 14h00: Đồng chí Đỗ Thanh Tâm – Trưởng ban TĐKT dự họp Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Phước (đợt 2 năm 2021).
Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ.
THỨ TƯ - Ngày  31/3
SÁNG 1) 08h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc SởĐồng chí Huỳnh Thị Bé Năm Phó Giám đốc Sở dự họp Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Phòng XDCQ, CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Đồng chí Trần Thái Sơn – Trưởng phòng XDCQ, CTTN&CCHC.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.

2) 7h30: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở; đồng chí Trần Thương Huyền – Phó Trưởng Ban Tôn giáo dự Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Đồng Phú, nhiệm kỳ 2021-2026.
Địa điểm: Chùa Thanh Tâm.
3) 08h00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền Phó Giám đốc Sở d Hội thảo khoa học ‘’Đề xuất giải pháp sử dụng thống nhất, hiệu quả ngôn ngữ Stiêng trong Chương trình tiếng Stiêng trên sóng phát thanh và truyền hình Bình Phước’’.
Địa điểm: Ban Dân tộc.
4) 08h00: Đồng chí Lê Thị Lịch – Chi cục trưởng Chi cục VTLT; Đồng chí Giang Anh Trung Phó Chi cục trưởng Chi cục VTLT làm việc với phòng Nội vụ Chơn Thành về kế hoạch chỉnh lý hồ sơ, tài liệu.
Địa điểm: Chi cục VTLT.
5) 08h00: Đồng chí Lê Ngọc Mừng – Phó Trưởng phòng XDCQ, CTTN&CCHC; Đồng chí Hồ Minh Hiệp – Phó Chánh Văn phòng Sở;  Đồng chí Nguyễn Tấn TriềuChuyên viên phòng XDCQ, CTTN&CCHC bàn giao con dấu bầu cử; tài liệu bầu cử (03 ngày).
Địa điểm: Các huyện, thị xã, thành phố.
6) 8h00: Đại diện lãnh đạo Ban TĐKT dự lễ công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Địa điểm: Bàu Kpoch, Ấp Sóc Lớn, xã Lộc Khánh, Huyện Lộc Ninh.   
7) 08h00: Đồng chí Phạm Văn Chiểu – Chuyên viên phòng CCVC-TCBM dự Đại hội đại biểu Thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Phước khóa IV nhiệm kỳ 2020-2025.

Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.
CHIỀU 1) 14h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc SởĐồng chí Huỳnh Thị Bé Năm Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố; Triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh (Phòng XDCQ, CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Phòng XDCQ, CTTN&CCHC.
Địa điểm:  Phòng họp G, UBND tỉnh.
2) 13h30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm -  Phó Giám đốc SởĐồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Đinh Thị Thu Hương -  Chánh Văn phòng Sở dự bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp Sở, ngành năm 2020
Địa điểm:  Trường Chính trị tỉnh.

3) 14h00: Đồng chí Phạm Nguyệt Hoa Phó Chi cục trưởng Chi cục VTLT tập huấn công tác VTLT.
Địa điểm: Cục Quản lý thị trường tỉnh.
4) 14h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc, đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Chánh Văn phòng kiêm Chánh Thanh tra Sở dự họp Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Địa điểm: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

THỨ NĂM - Ngày 01/4
SÁNG 1) Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
2) 09h30:  Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự buổi gặp mặt già làng, người có uy tín tiêu biểu đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh do UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức.
Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
3) 7h45: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm Phó Giám đốc Sở; Bộ phận Thanh tra tiếp công dân theo định kỳ.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
4) 07h00: Đồng chí Đỗ Thanh Tâm – Trưởng Ban TĐKT, Đồng chí Lê Văn Tâm -  Chuyên viên Ban TĐKT đi trình hồ sơ Cờ Thi đua của Chính phủ năm 2020.

Địa điểm: Ban TĐKT TW cơ quan đại diện phía Nam, sồ 94, đường Tôn Đản, Phường 13, Q4, TP. Hồ Chí Minh. 
5) 08h00: Đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Chánh Thanh tra trực giải quyết hồ sơ khiếu nại tố cáo của Tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 2026 (cả ngày).
Địa điểm: Ban tiếp công dân.
6) 08h30: Đồng chí Giang Anh Trung, đồng chí Phạm Nguyệt Hoa Phó Chi cục trưởng Chi cục VTLT công bố quyết định kiểm tra công tác văn thư lưu trữ theo kế hoạch của đoàn kiểm tra 108.
Cùng dự: Thành viên Đoàn kiểm tra 108.
Địa điểm: Trường Cao đẳng nghề Bình Phước.
CHIỀU 1) Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
2) 14h00: Họp Chi bộ 1.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
THỨ SÁU - Ngày 02/4
SÁNG 1) 10h00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền  – Phó Giám đốc Sở dự họp Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.
Địa điểm:  Sở Kế hoạch - Đầu tư.
2) 8h00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở làm việc với Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước về phỏng vấn tuyên truyền công tác bầu cử

Địa điểm: PH. Sở Nội vụ
3) 9h00: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng - Trưởng phòng CCVC&TCBM  hỗ trợ, làm việc với Đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Hậu Giang
Địa điểm:  Sở Y tế
4) 8h00: Họp Chi bộ 2.

Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
CHIỀU 1) 14h00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị giao ban trực tuyến.
Địa điểm:  Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
2) Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
THỨ 7 – NGÀY 03/4
SÁNG  
CHIỀU 1) 13h30: Đồng chí Trần Văn Thảo – PTP. CCVC&TCB, d Đại hội đại biểu Liên đoàn VOVINAM tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ II.
Địa điểm: Hội trường B – Sở Giáo dục và Đào tạo
TỐI 1) 19h00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền-  Phó  Giám đốc Sở, đồng chí Đặng Thanh Hoàng – TP. CCVC&TCBM dự họp lấy ý kiến cử tri ở nơi cư trú
Địa điểm: Nhà Văn hóa Khu phố Phú Tân, P. Tân Phú.
 
   

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,688
  • Hôm nay95,172
  • Tháng hiện tại583,131
  • Tổng lượt truy cập285,981,232
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây