Lịch làm việc tuần thứ 15/2021

Lịch làm việc tuần thứ 15/2021

Số kí hiệu 15
Ngày ban hành 10/04/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                    LỊCH LÀM VIỆC
                          Tuần 15 năm 2021 (từ ngày 12/4 đến ngày 17/4/2021)
                                                             - - - - -
THỨ HAI - Ngày 12/4
SÁNG 1) 08 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở dự Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Hớn Quản, nhiệm kỳ 2021-2026.
Địa điểm: Chùa Thanh Cảnh.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự góp ý dự thảo sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 999-QĐ/TU của Tỉnh ủy (Phòng CCVC&TCBM, Văn phòng chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng CCVC&TCBM.
Địa điểm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Chánh Văn phòng dự Hội nghị trực tuyến hướng dẫn thực hiện báo cáo thông qua Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.
Cùng dự: Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Loan – Chuyên viên Văn phòng.
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
3) 14 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch – Chi cục trưởng Chi cục VTLT làm việc với Trung tâm CNTT thống nhất Đề cương Dự án Số hoá tài liệu lưu trữ.
Địa điểm: Chi cục VTLT
4) 13 giờ 30: Đồng chí Trần Thương Huyền – Phó trưởng Ban Tôn giáo dự Hội nghị họp mặt chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo trên địa bàn thành phố Đồng Xoài.
Địa điểm: Hội trường Khối vận TP. Đồng Xoài.
THỨ BA – Ngày 13/4
SÁNG 1) 07 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự tiếp công dân định kỳ tháng 4/2021 (thư mời của HĐND tỉnh).
Địa điểm: Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh.
 2) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự lễ công bố di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Địa điểm: Thị xã Phước Long.
3) 09 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chơn Thành về tình hình thực hiện nhiệm vụ 04 tháng đầu năm 2021.
Địa điểm: Huyện ủy Chơn Thành.
4) 08 giờ 00: Lãnh đạo Chi cục VTLT công bố Quyết định kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ (Đoàn kiểm tra 108).
Địa điểm:  Đài PTTH và Báo Bình Phước.
5) 08 giờ 00: Các đồng chí Phó Trưởng phòng chuyên môn dự Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII (1,5 ngày).
Địa điểm: Hội trường tỉnh.
CHIỀU 1) 13 giờ 30:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở tham dự Hội thảo khoa học “Vai trò và những đóng góp chủ yếu của Bộ Nội vụ giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2020” (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung theo chuyên đề 1).
Địa điểm: Khách sạn Kỳ Hòa, số 238 đường 3/2, P.12, Q.10, TP.HCM.
THỨ TƯ - Ngày  14/4
SÁNG 1) Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
2) 08 giờ 30:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự Hội nghị công bố chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam PAPI 2020 (Phòng XDCQ, CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Hà Nội.
3) 08 giờ 00: Đoàn Thanh tra 120 thanh tra công tác nội vụ tại Sở Lao động,TB&XH và các đơn vị trực thuộc (hết tuần).
Địa điểm: Sở Lao động,TB&XH và các đơn vị trực thuộc.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch – Chi cục trưởng Chi cục VTLT Khai thác tài liệu lưu trữ theo kế hoạch.
Địa điểm: Trung tâm LTQG II.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở tham gia Đoàn giám sát Ủy ban Bầu cử thị xã Bình Long.
Địa điểm: Trụ sở HĐND và UBND thị xã Bình Long.
2) 14 giờ 00:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự buổi làm việc với Đoàn công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực II về khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác phối hợp triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
3) 14 giờ 00:  Đồng chí Trần Văn Thảo – Phó Trưởng phòng CCVC&TCBM dự Hội nghị giao ban công tác Y tế quý I/2021.
Địa điểm: Sở Y tế.
4) 13 giờ 00: Đồng chí Trần Hữu Tuấn – Trưởng phòng Nghiệp vụ Ban Tôn giáo tham gia Đoàn thăm, chúc Tết Chôl ChNăm ThMây năm 2021 của dân tộc KhMer.
Địa điểm: Tập trung tại Ban Dân tộc tỉnh.

THỨ NĂM - Ngày 15/4
SÁNG 1) 08 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở Dự Hội nghị hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số tại tỉnh Bình Phước.
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Trường Chính trị tỉnh
2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở, đ/c Trần Thái Sơn - TP. CCXDCQ&ĐGHC dự Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Bình Phước.

Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
3) 09 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở, đ/c Trần Thái Sơn - TP. CCXDCQ&ĐGHC dự Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, Nhiệm kỳ 2021-2026.
Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
4) 09 giờ 00:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đốp về tình hình thực hiện nhiệm vụ 04 tháng đầu năm 2021 (Văn phòng chuẩn bị nội dung).
Địa điểm:  Huyện ủy Bù Đốp.
5) 08 giờ 00: Đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Chánh VP, Chánh Thanh tra Sở trực tiếp công dân và xử lý đơn thư.
Địa điểm: Ban Tiếp công dân tỉnh.
6) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch – Chi cục trưởng Chi cục VTLT Khai thác tài liệu lưu trữ theo kế hoạch.
Địa điểm: Huyện Bù Đốp.
7) 08 giờ 00: Lãnh đạo Chi cục VTLT công bố Quyết định kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ (Đoàn kiểm tra 108).
Địa điểm:  Ban QLDA Đầu tư & Xây dựng tỉnh.
8) 08 giờ 00:  Toàn thể đảng viên, công chức, viên chức Sở học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII và Nghị quyết về tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bình Phước.
Địa điểm: Hội trường Sở.
CHIỀU 1) 14 giờ 00:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Ninh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 04 tháng đầu năm 2021(Văn phòng chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Huyện ủy Lộc Ninh.
2) 15 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở nhận bàn giao đề thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020.
Cùng dự: Hội đồng và Ban giám sát.
Địa điểm: Phòng làm việc Giám đốc.
3) 15 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở, đồng chí Đinh Thị Thu Hương - CVP Sở dự họp Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 79/QĐ-UBBCngày 08/4/2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Địa điểm: Phòng lhọp B - HĐND tỉnh.
4) 09 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Bình Phước.

Địa điểm: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Bình Phước.
5) 14 giờ 00:  Đồng chí Trần Văn Thảo – Phó TP. CCVC-TCBM dự họp thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí thành lập Văn phòng Công chứng; việc thay đổi chịa chỉ trụ sở của Văn phòng Công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Địa điểm: Sở Tư pháp.
6) 13 giờ 30: Toàn thể đảng viên, công chức, viên chức Sở học tập   Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 vả Nghị quyết về tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bình Phước.
Địa điểm: Hội trường Sở.
THỨ SÁU - Ngày 16/4
SÁNG 1) 07 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở; đồng chí Đỗ Thị Thanh Tâm – Trưởng Ban TĐKT  dự kỳ họp thứ 15, tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.
Địa điểm: Hội trường tỉnh.
2) 09 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà – Phó TB Tôn giáo, đồng chí Trần Hữu Tuấn – Trưởng phòng TN-TGK tham gia Đoàn thăm, chúc Tết Chôl ChNăm ThMây năm 2021 của dân tộc KhMer.
Địa điểm: Chùa Sreyvonsa.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự làm việc với Lãnh đạo UBND huyện Lộc Ninh về công tác liên quan đến lĩnh vực nội vụ (các phòng chuyên môn; đơn vị trực thuộc có liên quan chuẩn bị nội dung; Văn phòng làm thư mời).
Cùng dự: Lãnh đạo: Ban TĐKT; Phòng CCVC&TCBM; Phòng XDCQ,CTTN&CCHC; Văn phòng.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
THỨ 7 – Ngày 17/4
SÁNG 1) 07h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở chỉ đạo kỳ thi thi tuyển công chức tỉnh Bình Phước (vòng 2).
Cùng dự: Thành viên các Ban, Tổ giúp việc.
Địa điểm: Trường Cao đẳng Bình Phước.
CHIỀU  
 
   

 

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,829
  • Hôm nay210,838
  • Tháng hiện tại17,562,058
  • Tổng lượt truy cập283,497,746
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây