Lịch làm việc tuần thứ 15/2022

Lịch làm việc tuần thứ 15/2022

Số kí hiệu 15
Ngày ban hành 10/04/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    
LỊCH LÀM VIỆC
                 Tuần 15  năm 2022 (từ ngày 11/4 đến ngày 15/4/2022)
                                                             - - - - -

 
THỨ HAI - Ngày 11/4
SÁNG 1)  Các đồng chí Lãnh đạo Sở, toàn thể CCVC: Nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2022.
(các đồng chí có tên trực theo Thông báo số 432/TB-SNV ngày 06/4/2022)
CHIỀU  
THỨ BA – Ngày 12/4
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc; đồng chí Đặng Thanh Hoàng - TP.CCVC&TCBM cùng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm việc với Đoàn công tác Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Yên về trao đổi, học tập kinh nghiệm tổ chức thi tuyển công chức, viên chức.
Địa điểm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy.  

2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc dự họp Ban Chỉ đạo Đề án tái cấu trúc Trường Cao đẳng Bình Phước, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: tại phòng họp D, UBND tỉnh. 
3) Các đồng chí Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
4) 07 giờ 30: Đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo; đồng chí Phan Công Dũng - TP. KTG - PG tham dự cuộc họp của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.
Địa điểm:  Chùa Tỉnh Hội
4) 06 giờ 30: Đoàn Khảo sát số 33 đi khảo sát các hệ phái Tin lành chưa được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh (02 ngày).
Địa điểm:  Huyện Hớn Quản.
CHIỀU 1) 14 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc; đồng chí Đặng Thanh Hoàng - TP.CCVC&TCBM dự họp phân cấp, dự toán thu chi NSNN năm 2022 đối với Bệnh viện đa khoa tỉnh; Bệnh viện Y học cổ truyền.
Địa điểm: Sở Tài chính.

2) 14 giờ 00: Đồng chí Đỗ Thanh Tâm – TB Thi đua khen thưởng tỉnh dự họp Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, Báo cáo kết quả tổng hợp và đề nghị xét khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2021.
Địa điểm: Tại phòng C – Tỉnh uỷ.
THỨ TƯ - Ngày 13/4
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc chủ trì họp:
- 08 giờ 00: Họp Đảng ủy tháng 4/2022.
- 09 giờ 00: Họp giao ban tháng 4/2022.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc tham gia đoàn giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 – 2026” làm việc với UBND huyện Chơn Thành.
Địa điểm: UBND huyện Chơn Thành.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc dự Hội nghị tập huấn công tác quản lý chế độ biên chế biên giới.
Địa điểm: UBND huyện Bù Gia Mập.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc dự hội nghị UBND tỉnh: Đánh giá tình hình KT-XH, QPAN quý 1 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2022; (ii) Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc tham gia đoàn giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 – 2026”. Làm việc với Ban QLDA ĐTXD huyện.
Địa điểm: Tại Ban QLDA ĐTXD tỉnh Bình Phước.
3) 15 giờ 00: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – TP CCVC&TCBM dự lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung khóa 119.
Địa điểm: Hội trường TT Chính trị huyện Chơn Thành.
4) 14 giờ 00: Đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Chánh Văn phòng kiếm Chánh Thanh tra chủ trì công bố quyết định thanh tra đoàn thanh tra hành chính.
Thành phần: Theo Quyết định số 73, 74/QĐ-SNV ngày 07/3/2022. 
Địa điểm: Tại Ban TĐKT.
THỨ NĂM - Ngày 14/4
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc đi công tác Đà Nẵng theo chương trình riêng (Kế hoạch số 3223/KH-UBND của UBND tỉnh; Thành phần cùng đi theo Công văn số 431/SNV-VP ngày 06/4/2022 của Sở Nội vụ) (02 ngày).
2) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự Hội nghị giao ban công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp quý I/2022.
 Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Vũ Sa Châu – Phó Trưởng phòng XDCQ, CTTN&CCHC dự Hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữa Thường trực HĐND tỉnh với các Ban của HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố do Thường trực HĐND tỉnh chủ trì cùng Thường trực HĐND huyện Bù Gia Mập tổ chức.
Địa điểm: UBND huyện Bù Gia Mập.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Cao Thị Hà – Phó Trưởng phòng CCVC&TCBM dự Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2022 và góp ý dự thảo Đề án đẩy mạnh kết nạp đảng viên, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ở khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh (VP làm văn bản báo vắng và cử người đi dự thay).
Địa điểm: Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.
CHIỀU 1) Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU - Ngày 15/4
SÁNG 1) Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc tham gia đoàn giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 – 2026” làm việc với UBND huyện Chơn Thành.
Địa điểm: UBND huyện Chơn Thành (báo vắng).
3) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch - Chi cục trưởng và đ/c Phạm Nguyệt Hoa - Phó chi cục trưởng tiếp và làm việc với Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh An Giang, TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương.

Địa điểm: Chi cục VTLT.
CHIỀU 1) 14h00: Đồng chí Phạm Thanh Chung – Phó Giám đốc dự họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 19/2022, Tờ trình số 122/TTr-MTTQ ngày 08/4/2022 về chủ trương ký kết nghĩa giữa UBMTTQ VN tỉnh với UBMT Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia các tỉnh Kratie, Mundunkiri, Tboung Khmum và thành lập Hội thân nhân kiều bào Bình Phước.
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ

2) 14h00: Đồng chí Phạm Thanh Chung – Phó Giám đốc dự họp thông qua Đề án điều chỉnh một số nội dung trong việc sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thị xã Phước Long (Văn phòng, Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp BCH Đảng bộ thị xã (vắng).
   
 

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Văn bản mới ban hành

DỰ TOÁN NĂM 2023

DỰ TOÁN NĂM 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Ngày ban hành: 22/05/2023

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Ngày ban hành: 09/05/2023

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Ngày ban hành: 05/05/2023

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Ngày ban hành: 25/04/2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Ngày ban hành: 19/04/2023

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Ngày ban hành: 18/04/2023

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Ngày ban hành: 11/04/2023

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Ngày ban hành: 05/04/2023

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 05/04/2023

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 04/04/2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 03/04/2023

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 31/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Ngày ban hành: 31/03/2023

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Ngày ban hành: 28/03/2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Ngày ban hành: 26/03/2023

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Ngày ban hành: 21/03/2023

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Ngày ban hành: 21/03/2023

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Ngày ban hành: 21/03/2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Ngày ban hành: 20/03/2023

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 17/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Ngày ban hành: 17/03/2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Ngày ban hành: 13/03/2023

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Ngày ban hành: 13/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Ngày ban hành: 12/03/2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Việc làm Bình Phước
Công báo Bình Phước
Address
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2,073
  • Hôm nay417,228
  • Tháng hiện tại5,124,485
  • Tổng lượt truy cập223,248,392
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây