Lịch làm việc tuần thứ 16/2022

Lịch làm việc tuần thứ 16/2022

Số kí hiệu 16
Ngày ban hành 16/04/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                  
                                           LỊCH LÀM VIỆC

                 Tuần 16  năm 2022 (từ ngày 18/4 đến ngày 22/4/2022)
                                                             - - - - -


 
THỨ HAI - Ngày 18/4
SÁNG 1) 09 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc dự họp Ban Cán sự UBND tỉnh (Đ/c Hoàng chuẩn bị nội dung và cùng dự)
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.

2) 09 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc, đ/c Lê Thị Lịch – Chi cục Trưởng và đ/c Giang Anh Trung – Phó Chi cục VTLT dự tiếp nhận và bàn giao Sắc phong Đình thần Tân Phước Khánh-Tư liệu và nguồn gốc của Đình thần Tân Khai nhân dịp lễ Kỳ Yên Đình thần Tân Khai.

Địa điểm: Huyện Hớn Quản.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự trao quyết định bổ nhiệm bà Đỗ Thị Nguyên - Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh (đã được Tỉnh ủy điều động đến nhận công tác tại UBND tỉnh) giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Phó Trưởng ban Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh (đ/c Hoàng chuẩn bị nội dung và cùng dự).
Địa điểm: Tại phòng khách VIP, UBND tỉnh.
4) Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
5) 07 giờ 30: Đồng chí Đinh Thị Thu Hương – CVP và đ/c Phạm Vũ Sa Châu – PTP XDCQ,CTTN&CCHC tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên và ủy viên ủy ban kiểm tra cấp cơ sở (hết tuần).
Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp.
6) 08 giờ 00: Đoàn Thanh tra 73 đi thanh tra hành chính tại Ban Thi đua - Khen thưởng (hết tuần)
Địa điểm: Ban TĐKT.
CHIỀU 1) Các đồng chí Lãnh đạo sở: Làm việc tại trụ sở
THỨ BA – Ngày 19/4
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc dự họp Trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo sắp xếp tổ chức, bộ máy, biên chế và hoạt động của Đảng ủy Sở Y tế (Đ/c Hoàng chuẩn bị nội dung và cùng dự).
Địa điểm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
2) 09 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc: dự họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 21/2022, Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 339 về Chương trình phát triển nguồn nhân lực và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: (1) Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực văn hoá, thể thao Bình Phước giai đoạn 2021 – 2025; (2) Đề án phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
3) 06 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở và lãnh đạo Ban đi thăm, chúc mừng lễ Phục sinh các tổ chức, cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh (hết tuần).
Địa điểm:  Các huyện, TX, TP.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc tham gia đoàn giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 – 2026” làm việc với UBND tỉnh.
Địa điểm: Tại phòng họp A – UBND tỉnh.
5) Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU 1) 14 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc dự họp kiểm điểm lãnh đạo CDC (Đ/c Hoàng chuẩn bị nội dung và cùng dự) (Hoãn)
Địa điểm: Sở Y tế.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự hội thảo góp ý xây dựng đề án tái cấu trúc trường Cao đẳng Bình Phước.
Địa điểm: Hội trường B, trường CĐ Bình Phước.
3) Các đồng chí Phó Giám đốc sở: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ - Ngày 20/4
SÁNG 1) Các đồng chí Lãnh đạo sở: Làm việc tại trụ sở.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch – Chi cục Trưởng chi cục VTLT dự sưu tầm tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Phước.
Địa điểm: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II.
CHIỀU 1) 15 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc dự làm việc với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về nội dung phối hợp mở phân hiệu trường đại học tại tỉnh Bình Phước và hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực.
Địa điểm: tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn dự Đại hội Chi đoàn Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025.
Thành phần mời dự: Đại diện lãnh đạo các chi bộ 1, 2, 3, 4, 5 và 6
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
THỨ NĂM - Ngày 21/4
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự Lễ công bố Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.
Địa điểm: tại Hội trường Thư viện tỉnh và Bảo tàng tỉnh.
3) Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên cao cấp.
CHIỀU 1) Các đồng chí Lãnh đạo sở: Làm việc tại trụ sở
2) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc hopj tổ giúp việc các Ban chủ nhiệm 337, 339.

Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
THỨ SÁU - Ngày 22/4
SÁNG 1) Các đồng chí Lãnh đạo sở: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
2) 
08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự Hội thảo hội thảo hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (đ/c Hạnh cùng dự).
Địa điểm: Cục Thống kê tỉnh.
3) 09 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc dự lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2021 (CVC4).
Địa điểm: Hội trường A - Trường Chính trị tỉnh.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Xuân Phượng - Phó Trưởng ban Ban TĐKT dự HN tổng kết phong trào thi đua năm 2021, phát động, kí kết giao ước thi đua năm 2022 (đ/c Đương cùng dự).
Địa điểm: Hội trường A, TT hành chính huyện Phú Riềng.
3) 09 giờ 00: Đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo dự lễ ra mắt và bổ nhiệm Quản nhiệm Chi hội Tin lành Bù Giai.
Địa điểm: Huyện Bù Đốp.
CHIỀU 1) 14 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc dự hội nghị cán bộ chủ chốt.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc dự họp kiểm điểm lãnh đạo CDC (Đ/c Hoàng chuẩn bị nội dung và cùng dự)
Địa điểm: Sở Y tế.
   
THỨ BẢY - Ngày 23/4
SÁNG 1) 07 giờ 00: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng - TP CCVC&TCBM dự giám sát công tác tuyển dụng viên chức huyện Bù Gia Mập (đ/c Vũ cùng dự).
Địa điểm: Trường TH Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, BGM.
 

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Văn bản mới ban hành

DỰ TOÁN NĂM 2023

DỰ TOÁN NĂM 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Ngày ban hành: 22/05/2023

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Ngày ban hành: 09/05/2023

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Ngày ban hành: 05/05/2023

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Ngày ban hành: 25/04/2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Ngày ban hành: 19/04/2023

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Ngày ban hành: 18/04/2023

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Ngày ban hành: 11/04/2023

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Ngày ban hành: 05/04/2023

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 05/04/2023

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 04/04/2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 03/04/2023

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 31/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Ngày ban hành: 31/03/2023

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Ngày ban hành: 28/03/2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Ngày ban hành: 26/03/2023

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Ngày ban hành: 21/03/2023

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Ngày ban hành: 21/03/2023

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Ngày ban hành: 21/03/2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Ngày ban hành: 20/03/2023

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 17/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Ngày ban hành: 17/03/2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Ngày ban hành: 13/03/2023

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Ngày ban hành: 13/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Ngày ban hành: 12/03/2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Việc làm Bình Phước
Công báo Bình Phước
Address
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2,090
  • Hôm nay416,132
  • Tháng hiện tại5,123,389
  • Tổng lượt truy cập223,247,296
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây