Lịch làm việc tuần thứ 17/2021

Lịch làm việc tuần thứ 17/2021

Số kí hiệu 17
Ngày ban hành 25/04/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                     LỊCH LÀM VIỆC
                       Tuần 17 năm 2021 (từ ngày 26/4 đến ngày 30/4/2021)
                                                             - - - - -
THỨ HAI - Ngày 26/4
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc S cùng với đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh;  Trường Đại học Quốc tế Miền Đông.
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé NămPhó Giám đốc Sở; Đồng chí Trần Thái Sơn – Trưởng phòng XDCQ,CCTN&CCHC dự họp một số thành viên UBBC tỉnh (Phòng XDCQ, CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch – CCT và đ/c Giang Anh Trung – Phó CCT Chi cục VTLT dự và trình bày tham luận tại Hội nghị “Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử” (hết tuần).
Địa điểm: tỉnh Long An.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Chánh Văn phòng Thành viên Đoàn kiểm tra 79 kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp Nhiệm kỳ 2021-2026.
Địa điểm: huyện Bù Gia Mập.
5) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thái Sơn – Trưởng phòng XDCQ,CCTN&CCHC; Đồng chí Hồ Minh Hiệp – Phó Chánh văn phòng; Đồng chí Nguyễn Tấn Triều, Nguyễn Thị Phi Yến – Chuyên viên phòng XDCQ,CCTN&CCHC giao tài liệu bầu cử (hết tuần).
Địa điểm: các huyện, thị xã, thành phố.
CHIỀU 1) 14  giờ 00: Đồng chí Nguyễn Xuân Phượng – PTB Ban TĐKT dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở năm 2020.
Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
THỨ BA – Ngày 27/4
SÁNG 1) 06 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc SHội ý cùng Bí thư Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tầng trệt trụ sở Tỉnh ủy.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó GĐ Sở trực tiếp công dân và xử lý đơn thư.

Địa điểm: Ban Tiếp công dân tỉnh.
3) 07 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé NămPhó Giám đốc Sở Dự Hội nghị hướng dẫn xây dựng chương trình hành động và thống nhất kế hoạch, lịch trình vận động bầu cử.
Địa điểm : Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
4) 08 giờ 00:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở tham gia Đoàn Giám sát HĐND tỉnh về công tác sắp xếp tổ chứ bộ máy và công tác quản lý, sự dụng và tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính nhà nước.
Địa điểm: UBND huyện Đồng Phú.
5) 08 giờ 30: Toàn thể đảng viên Chi bộ 3 dự họp Chi bộ.
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
CHIỀU 1) 14  giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở Dự Hội nghị triển khai công tác rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; Xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031; Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2021 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở họp Đoàn Giám sát theo Quyết định số 148-QĐ/TU ngày 25/02/2021 của Ban TVTU.
Địa điểm: Phòng họp B – trụ sở HĐND tỉnh.
THỨ TƯ - Ngày  28/4
SÁNG 1) 08 giờ 00:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở; Đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Chánh Văn phòng Thành viên Đoàn kiểm tra 79 kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp Nhiệm kỳ 2021-2026 (cả ngày).
Địa điểm: huyện Bù Đốp và huyện Lộc Ninh.
2) 08 giờ 00:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở tham gia Đoàn Giám sát HĐND tỉnh về công tác sắp xếp tổ chứ bộ máy và công tác quản lý, sự dụng và tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính nhà nước.
Địa điểm: UBND thành phố Đồng Xoài.
CHIỀU 1) 14 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở; đồng chí Đặng Thanh Hoàng – TP. CCVC&TCBM Dự trao Quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH đối với ông Trương Đình Vũ – PGĐ Sở Thông tin & Truyền Thông.
Địa điểm: Phòng khách VIP – UBND tỉnh.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc,  đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Chánh Văn phòng Sở dự họp Tiểu Ban Giải quyết KNTC: triển khai một số công việc của Tiểu Ban va thông qua báo cáo tổng hợp của Tổ giúp việc.
Địa điểm : UBKT Tỉnh ủy.

3) 15 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở cùng với lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Ban Giám đốc Sở Y tế về tinh hình công tác của ngành.
Địa điểm: Phòng họp D – UBND tỉnh

THỨ NĂM - Ngày 29/4
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc S dự họp một số thành viên Ban chủ nhiệm 75 thông qua dự thảo Đề án do Ban Dân vận Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn và Hội Cựu chiến binh tỉnh tham mưu (Văn phòng làm văn bản xin báo vắng họp). 
Địa điểm:  Phòng họp C - Tỉnh ủy.
2) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành ChungPhó Giám đốc Sở tham gia Đoàn kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Địa điểm: Huyện Bù Đăng.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Chánh Văn phòng; đồng chí Trần Văn Thảo - PTP CCVC&TCBM làm việc với Đoàn Giám sát HĐND tỉnh về công tác sắp xếp tổ chứ bộ máy và công tác quản lý, sự dụng và tinh giản biên chế tại Sở Nội vụ (Văn phòng chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
4) 08 giờ 00:Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở cùng với đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Lễ khởi công dự án tuyến đường từ Trung tâm Hành chính huyện Đồng Phú đến khu quy hoạch công nghiệp – Thương mại – Dịch vụ Becamex Bình Phước và đi kiểm tra 02 điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại huyện Đồng Phú và một số dự án trên địa bàn huyện.
Địa điểm: Huyện Đồng Phú.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở cùng với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp Nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác phòng chống Covid-19.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
2) 13 giờ 30:  Đồng chí Phạm Thành ChungPhó Giám đốc Sở tham gia Đoàn kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Địa điểm: Thị xã Phước Long.
3) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.
Địa điểm: Công ty Cao su Sông Bé.
4) 13 giờ 30: Đồng chí Định Thị Thu Hương – CVP, Chánh Thanh tra Sở trực tiếp công dân và xử lý đơn thư.
Địa điểm: Ban tiếp công dân tỉnh.
THỨ SÁU - Ngày 30/4
SÁNG Toàn thể CCVC nghỉ lễ 30/4-01/5
- Ông Bạch Công Hậu – Chuyên viên Văn phòng Sở.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Loan – Chuyên viên Văn phòng Sở.
Thời gian trực từ 07h00 đến 17h00 ngày 30/4/2021 (thứ Sáu)
CHIỀU 1)
THỨ 7 – Ngày 01/5
SÁNG 1)
 
CHIỀU  
THỨ 2 – Ngày 03/5
SÁNG
- Ông Phạm Văn Chiểu – Chuyên viên Phòng CCVC & TCBM.
- Bà Trần Đặng Đoan Thùy – Kế toán trưởng Văn phòng Sở.
Thời gian trực từ 07h00 đến 17h00 ngày 03/5/2021 (thứ Hai)
 
CHIỀU  
 
   

 

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,592
  • Hôm nay106,219
  • Tháng hiện tại594,178
  • Tổng lượt truy cập285,992,279
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây