Lịch làm việc tuần thứ 18-2022

Lịch làm việc tuần thứ 18-2022

Số kí hiệu 18
Ngày ban hành 02/05/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                                 LỊCH LÀM VIỆC
                                 Tuần 18  năm 2022 (từ ngày 02/5 đến ngày 08/5/2022)
                                                                         - - - - -


 
THỨ HAI - Ngày 02/5
SÁNG 1) Các đồng chí Lãnh đạo Sở: Nghỉ Lễ Kỷ niệm ngày giải phóng miền năm (30/4) và Quốc tế lao động (01/5) năm 2022.
(các đồng chí có tên trực theo Thông báo số 574/TB-SNV ngày 28/4/2022)
2) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc đi thăm và tặng quà nhân dịp lễ Ramadhan của dân tộc Chăm năm 2022.
Địa điểm: Tập trung và xuất phát tại Ban Dân tộc tỉnh.
CHIỀU  
THỨ BA – Ngày 03/5
SÁNG 1) Các đồng chí Lãnh đạo Sở: Nghỉ Lễ Kỷ niệm ngày giải phóng miền năm (30/4) và Quốc tế lao động (01/5) năm 2022.
(các đồng chí có tên trực theo Thông báo số 574/TB-SNV ngày 28/4/2022)
CHIỀU  
THỨ TƯ - Ngày 04/5
SÁNG 1) Các đồng chí lãnh đạo: làm việc tại trụ sở (cả ngày).
2) 08 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc HiềnPhó Giám đốc Sở dự họp thống nhất cử cán bộ tham gia các dự tuyển lớp cao cấp lý luận chính trị (đ/c Hoàng chuẩn bị nội dung và cùng dự).
Địa điểm: Tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc đi khảo sát địa giới hành chính của thị xã Bình Long (Đ/c Hạnh cùng đi).
Địa điểm: thị xã Bình Long.
4) 06 giờ 00: Đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo tổ chức Đoàn đi khảo sát các hệ phái Tin lành chưa được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh (02 ngày).
Địa điểm:  Các huyện, thị xã.
CHIỀU  
THỨ NĂM - Ngày 05/5
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự họp xem xét Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh (Đ/c Mừng chuẩn bị nội dung và cùng dự).
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2) 07 giờ 30: Lãnh đạo Ban TĐKT dự HN tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 của thị xã Bình Long (Giám đốc Sở ủy quyền).
Địa điểm: Hội trường UBND thị xã Bình Long.
3) 14
 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc HiềnPhó Giám đốc Sở dự họp Ban Chủ nhiệm 342 thông qua đề án phát triển du lịch tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025, định hướng tới năm 2030.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.

4) Các Đồng chí Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU 1) Các đồng chí lãnh đạo: làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU - Ngày 06/5
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc làm việc theo chương trình riêng.
2) Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự và làm việc với các địa phương về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2021-2025, định hướng năm 2030 (Phòng XDCQ chuẩn bị nội dung và cùng dự).

- 08h00-09h00: Làm việc với UBND thành phố Đồng Xoài.
- 09h00-10h00: Làm việc với UBND thị xã Phước Long.
- 10h00-11h00: Làm việc với UBND thị xã Bình Long.
Địa điểm: Tại phòng họp UBND thành phố Đồng Xoài.
3) 06 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở và đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo tổ chức Đoàn đi thăm, làm việc với các tổ chức tôn giáo (cả ngày).
Địa điểm:  H. Hớn Quản, Chơn Thành.
4) 08 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc HiềnPhó Giám đốc Sở dự họp thống nhất nội dung tham mưu UBND tỉnh về công tác đặt hàng đào tạo bác sĩ (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp Sở Y tế.
5) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Quang Hà  - Trưởng Ban Tôn giáo dự lễ Phật đản tại chùa Vạn Quang.
Địa điểm:  H. Đồng Phú.
6) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch - Chi cục trưởng Chi cục VTLT dự họp thường trực Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số; nội dung họp: Báo cáo các nội dung liên quan đến việc chuyển đổi số của tỉnh.
Địa điểm: Tại phòng họp A, UBND tỉnh.
7) 09 giờ 00: Đồng chí Giang Anh Trung - Phó chi cục trưởng đi kiểm tra tiến độ chỉnh lý tài liệu.
Địa điểm: Thị xã Bình Long.
CHIỀU 1) Các đồng chí lãnh đạo: làm việc tại trụ sở.
   
 
THỨ BẢY - Ngày 07/5
SÁNG 1) 07 giờ 00: Lãnh đạo, công chức Ban Tôn giáo tổ chức Đoàn đi thăm, chúc mừng lễ Phật đản.
Địa điểm:  Các huyện, thị xã.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng ban TĐKT dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm cuộc vận động “xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.
Địa điểm: Hội trường B, Công an tỉnh.
CHIỀU  
CHỦ NHẬT - Ngày 08/5
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự Lễ Công bố Quyết định thành lập chi nhánh dưỡng sinh tỉnh Bình Phước.
Địa điểm:  Tại ngôi nhà chung (ấp Suối Da, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú).
2) 07 giờ 00:  Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo dự lễ Phật đản tại chùa Chưởng Phước.
Địa điểm:  TX. Bình Long.
3) 07 giờ 00: Đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo dự lễ Phật đản tại chùa Thanh Phước.
Địa điểm:  TP Đồng Xoài.

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Văn bản mới ban hành

DỰ TOÁN NĂM 2023

DỰ TOÁN NĂM 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Ngày ban hành: 22/05/2023

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Ngày ban hành: 09/05/2023

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Ngày ban hành: 05/05/2023

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Ngày ban hành: 25/04/2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Ngày ban hành: 19/04/2023

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Ngày ban hành: 18/04/2023

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Ngày ban hành: 11/04/2023

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Ngày ban hành: 05/04/2023

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 05/04/2023

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 04/04/2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 03/04/2023

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 31/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Ngày ban hành: 31/03/2023

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Ngày ban hành: 28/03/2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Ngày ban hành: 26/03/2023

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Ngày ban hành: 21/03/2023

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Ngày ban hành: 21/03/2023

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Ngày ban hành: 21/03/2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Ngày ban hành: 20/03/2023

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 17/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Ngày ban hành: 17/03/2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Ngày ban hành: 13/03/2023

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Ngày ban hành: 13/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Ngày ban hành: 12/03/2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Việc làm Bình Phước
Công báo Bình Phước
Address
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,840
  • Hôm nay418,956
  • Tháng hiện tại5,126,213
  • Tổng lượt truy cập223,250,120
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây