Lịch làm việc tuần thứ 22

Lịch làm việc tuần thứ 22

Số kí hiệu 22
Ngày ban hành 24/05/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                             LỊCH LÀM VIỆC
                Tuần 22 năm 2020 (từ ngày 25/5 đến ngày 29/5/2020)
                                                           - - - - -
 
THỨ BẢY - Ngày 23/5
SÁNG  
CHIỀU 1) 14h00:Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự buổi họp mặt nguyên cán bộ chủ chốt huyện Lộc Ninh.
Địa điểm: Huyện Lộc Ninh.
THỨ HAI - Ngày 25/5


SÁNG
1)9h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở nghe UBND thành phố Đồng Xoài báo cáo tình hình biên chế viên chức tại các trường học công lập và đơn vị sự nghiệp trực thuộc.
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng CCVC&TCBM.     
Địa điểm: Phòng làm việc Giám đốc.
2) 9h00: Lãnh đạo Ban TĐKT làm việc với Cơ quan đại diện phía Nam của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh.
3) 8h00: Ban TĐKT đi thẩm định mô hình tiêu biểu và điển hình tiên tiến cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020 (cả tuần).
Cùng dự: Tổ thẩm định 98.     
Địa điểm: Theo Kế hoạch 284.
CHIỀU 1) 14h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở; Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở họp Ban Giám đốc.
Địa điểm: Phòng làm việc Giám đốc.
2) 15h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở; Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở họp giao ban.
Cùng dự: Trưởng, Phó trưởng phòng; Trưởng, Phó đơn vị trực thuộc.     
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
3) 13h30: Đồng chí Phạm Quang Hà – PhóTrưởng ban Ban Tôn giáo tham gia khảo sát địa điểm xây dựng công trình văn hóa, thể thao tại cơ sở tôn giáo.
Địa điểm: Huyện Bù Đăng.
THỨ BA - Ngày 26/5

SÁNG
1) 9h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự Đại hội Đảng bộ huyện Lộc Ninh nhiệm kỳ 2020 – 2025 (cả ngày).
Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Lộc Ninh.
2) Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở làm việc tại trụ sở.
3) 8h00: Đồng chí Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng ban Ban TĐKT dự Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V.
Địa điểm: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.
CHIỀU 1)15h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở trao Quyết định nghỉ hưu đối với công chức lãnh đạo.
Cùng dự: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Trưởng phòng CCVC&TCBM.
Địa điểm:Phòng khách VIP, UBND tỉnh.
THỨ TƯ – Ngày 27/5
SÁNG 1)8h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự họp báo cáo một số nội dung do Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.
Cùng dự: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Trưởng phòng CCVC&TCBM.
Địa điểm: Phòng khách A, UBND tỉnh.
2)8h00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự công bố Kết luận Thanh tra số 241/KL-UBND ngày 11/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về Kết luận thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
Cùng dự: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – Phó Trưởng phòng CCVC&TCBM.
Địa điểm: Thanh tra tỉnh.
CHIỀU 1)13h30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự phiên bế mạc Đại hội Đảng bộ huyện Lộc Ninh nhiệm kỳ 2020 – 2025 (cả ngày).
Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Lộc Ninh.
2) 14h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự họp Thường trực Tỉnh ủy báo cáo Nghị quyết về việc phê duyệt số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bình Phước năm 2020 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung; Văn phòng Sở làm văn bản cử đồng chí Phạm Thành Chung dự thay Giám đốc).
Địa điểm: Phòng họp B, Tỉnh ủy.
THỨ NĂM - Ngày  28/5

SÁNG
 
1) 9h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự Đại hội Đảng bộ thị xã Phước Long nhiệm kỳ 2020 – 2025 (cả ngày).
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị thị xã Phước Long.
2) 08h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự nghe Trường báo cáo kết quả hoạt động, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, nhiệm vụ và kiến nghị UBND tỉnh.
Địa điểm: Trường Cao đẳng Bình Phước.
3) 07h30: Lãnh đạo Ban TĐKT đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các huyện (cả ngày).
Cùng dự: Đoàn Kiểm tra 117.
Địa điểm: UBND huyện Bù Gia Mập, Phú Riềng.
4) 07h30: Bộ phận Thanh tra tiếp công dân theo định kỳ.
Địa điểm: Bộ phận Thanh tra.
5) 08h00: Họp Chi bộ 3.
Cùng dự: Đảng viên Chi bộ 3.
Địa điểm: Ban Tôn giáo.

CHIỀU
1) 14h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở chủ trì, họp đối thoại giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Trường Cao đẳng Bình Phước.
Cùng dự: Đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Phó Chánh văn phòng phụ trách Văn phòng; Tổ xác minh.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
2) Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU - Ngày 29/5
SÁNG 1) 7h30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự Đại hội Đảng bộ thị xã Phước Long nhiệm kỳ 2020 – 2025 (cả ngày).
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị thị xã Phước Long.
2) 8h00: Họp Chi bộ 1.
Cùng dự: Đảng viên Chi bộ 1.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
CHIỀU 1) 14h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Văn phòng làm văn bản báo vắng).
Địa điểm: Phòng họp C –Tỉnh uỷ.
1) 15h00: Đồng chí Trần Thái Sơn – Trưởng phòng XDCQ, CTTN&CCHC dự Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Địa điểm: Xã Bình Sơn, H. Phú Riềng.

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2,188
  • Hôm nay87,936
  • Tháng hiện tại575,895
  • Tổng lượt truy cập285,973,996
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây