Lịch làm việc tuần thứ 24

Lịch làm việc tuần thứ 24

Số kí hiệu 24
Ngày ban hành 06/06/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                               LỊCH LÀM VIỆC
                 Tuần 24 năm 2020 (từ ngày 08/6 đến ngày 12/6/2020)
                                                             - - - - -
 
THỨ HAI - Ngày 08/6


SÁNG
1) 7h30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở khám sức khỏe định kỳ.
Địa điểm: Phòng khám trung cao.
2) Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở làm việc tại trụ sở.
CHIỀU 1) 14h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự họp bàn giao nhiệm vụ Bí thư Thị ủy Phước Long.
Địa điểm: Phòng họp Thường trực Thị ủy Phước Long.
2) 14h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự họp thành viên Tổ đánh giá theo Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh.
Cùng dự: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – Phó Trưởng phòng CCVC&TCBM.     
Địa điểm: Thanh tra tỉnh.
THỨ BA - Ngày 09/6

SÁNG
1) 7h30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười hai với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX và trước kỳ họp thứ mười với đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (cả ngày).
Địa điểm: Huyện Lộc Ninh.
2) 8h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2020 (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền).
Cùng dự: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Trưởng phòng CCVC&TCBM.
Địa điểm: Trường Chính trị.
3) 8h00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự họp thông qua kết quả Chỉ số CCHC năm 2019 của tỉnh; những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện (Phòng XDCQ,CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Phòng XDCQ,CTTN&CCHC.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
4) 8h30:  Lãnh đạo Ban TĐKT kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và giám sát việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh.
Cùng dự: Đoàn kiểm tra 117.
Địa điểm: Sở Lao động, TB&XH.
CHIỀU 1) 13h30: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh về khó khăn, vướng mắc của Bệnh viện.
Địa điểm: Phòng họp C, UBND tỉnh.
2) 15h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự buổi tiếp và làm việc với lãnh đạo Trường Đại học Đồng Tháp đến gặp gỡ, trao đổi về chủ trương hợp tác đào tạo, bồi dưỡng.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
3) 14h30:  Lãnh đạo Ban TĐKT kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và giám sát việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh.
Cùng dự: Đoàn kiểm tra 117.
Địa điểm: Sở Y tế.
THỨ TƯ – Ngày 10/6
SÁNG 1) 9h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến.
Cùng dự: Đoàn kiểm tra 117.
Địa điểm: Sở Nông nghiệp &PTNT.
2) Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở làm việc tại trụ sở.
3) 9h00: Đồng chí Lê Thị Lịch – Chi cục trưởng Chi cục VTLT Làm việc với UBND thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản.
Địa điểm: UBND thị trấn Tân Khai.
3) 8h30: Lãnh đạo Ban TĐKT dự họp Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Phước (đợt 3 năm 2020) (Văn phòng làm văn bản cử Lãnh đạo Ban TĐKT dự họp thay Giám đốc).
Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ.
CHIỀU 1) 15h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở làm việc với đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác cán bộ.
Địa điểm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
2) 15h00: Lãnh đạo Ban TĐKT kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến.
Cùng dự: Đoàn kiểm tra 117.
Địa điểm: Sở Giáo dục & Đào tạo.
THỨ NĂM - Ngày  11/6

SÁNG
 
1) 7h30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự Đại hội thi đua yêu nước huyện Đồng Phú lần thứ IV năm 2020 (đại biểu nữ mặc bộ quần áo dài truyền thống) (Ban TĐKT chuẩn bị nội dung).
Cùng dự:  Ban TĐKT.
Địa điểm: Huyện Đồng Phú.
2) Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở làm việc tại trụ sở (cả ngày).
3) 07h30: Bộ phận Thanh tra tiếp công dân theo định kỳ.
Địa điểm: Bộ phận Thanh tra.

CHIỀU
1) 14h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự họp Hội đồng xét tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung và Văn phòng làm văn bản cử  Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự thay Giám đốc).
Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh ủy.
2) 14h00: Đồng chí Trần Văn Thảo – Phó Trưởng phòng CCVC&TCBM dự lễ bế giảng lớp Trung cấp LLCT - HC hệ vừa làm, vừa học, khóa 99.
Địa điểm: Trung tâm BDCT huyện Chơn Thành.

THỨ SÁU - Ngày 12/6
SÁNG 1) 8h30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã thực hiện QĐ số 1956/QĐ-TTg và QĐ số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Cùng dự: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Trưởng phòng CCVC&TCBM; Đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Phó Chánh văn phòng phụ trách Văn phòng.
Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng.
2) 9h00: Lãnh đạo Ban Tôn giáo dự lễ bổ nhiệm Quản nhiệm Chi hội Tin lành Bình Hà 3.
Địa điểm: Huyện Bù Gia Mập.
CHIỀU 1) 13h30: Lãnh đạo Ban TĐKT dự Đại hội thi đua yêu nước huyện Bù Gia Mập lần thứ III.
Cùng dự:  Ban TĐKT.
Địa điểm: Huyện Bù Gia Mập.
THỨ BẢY - Ngày 13/6
SÁNG 1) 8h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua các văn kiện Đại hội Đảng bộ các đơn vị (cả ngày) (Văn phòng làm văn bản báo vắng).
Địa điểm: Phòng họp B –Tỉnh uỷ.

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,820
  • Hôm nay206,962
  • Tháng hiện tại17,558,182
  • Tổng lượt truy cập283,493,870
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây