Lịch làm việc tuần thứ 24-2022

Lịch làm việc tuần thứ 24-2022

Số kí hiệu 24
Ngày ban hành 11/06/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                             LỊCH LÀM VIỆC
                           Tuần 24  năm 2022 (từ ngày 13/6 đến ngày 17/6/2022)
                                                               - - - - -


 
THỨ HAI - Ngày 13/6
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở; Đồng chí Phạm Thành Chung và đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở .
2) 10 giờ 00:
Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự nghe báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh và chủ trương giải thể Quỹ theo quy định tại Nghị định số 09/NĐ-CP ngày 13/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Địa điểm: Tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Đỗ Thanh Tâm – Trưởng ban TĐKT, Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh dự họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 35/2022; Cho ý kiến về việc đề nghị tặng thưởng danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc đối với cán bộ diện BTVTU quản lý (Giám đốc ủy quyền).

Địa điểm: Tại phòng họp C - Tỉnh uỷ.
4) 08 giờ 00: Đoàn Thanh tra công tác Nội vụ tại UBND huyện Phú Riềng tiếp tục thanh tra (hết tuần)
Địa điểm: UBND huyện Phú Riềng.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức (đ/c Hoàng cùng dự).
Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Đỗ Thanh Tâm – Trưởng ban TĐKT, Phó trưởng đoàn tiến hành giám sát việc thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh phát động theo Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh (Ban TĐKT cùng dự) (đến hết buổi sáng ngày 15/6/2022).
Địa điểm: Thanh Tra tỉnh.
THỨ BA – Ngày 14/6
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở, Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm và đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc và đ/c Nguyễn Tuấn – Phó Ban TĐKT dự Hội nghị tổng kết 30 năm thực hiện Chương trình vay vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm, giai đoạn 1992 – 2022.
Địa điểm: Hội trường Hội người mù tỉnh Bình Phước.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng ban Ban Tôn giáo tham gia Hội đồng xét xử.
Địa điểm: Tòa án nhân dân tỉnh.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Giang Anh Trung - Phó chi Cục trưởng sưu tầm tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Phước (phòng nghiệp vụ cùng đi).
Địa điểm: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV (hết tuần)
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự làm việc với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022.
Địa điểm: tại Phòng họp G, UBND tỉnh.
2) Các đồng chí Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
3) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự nghe các thành viên Tổ giúp việc Ban Chủ nhiệm 337, 339 báo cáo tiến độ thực hiện các đề án.
Thành phần: Thành viên Tổ giúp BCN 337, 339.

Địa điểm: Tại phòng họp Sở Nội vụ.
THỨ TƯ - Ngày 15/6
SÁNG 1) 08 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở; Đồng chí Lê Thị Lịch - Chi cục Trưởng họp thống nhất nguồn kinh phí thực hiện đề án trang thiết bị bảo quản tài liệu lưu trữ lịch sử tại Kho lưu trữ chuyên dụng cấp tỉnh.
Địa điểm:
Phòng họp Sở Nội vụ.
2) 9 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở làm việc với Lãnh đạo Sở Tài chính giải quyết các vấn đề liên quan đến kinh phí tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập (Phòng CCVC phát hành thư mời; đ/c Hoàng chuẩn bị nội dung và dự họp cùng).

Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
3) Đồng chí Phạm Thành Chung và đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU 1) 17 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở; Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự tiếp Đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo Đề án 134.
Địa điểm: tại Nhà khách Tỉnh ủy.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự họp thống nhất báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh.

Địa điểm: Phòng họp C, trụ sở Đoàn ĐHBQ và HĐND tỉnh.
THỨ NĂM - Ngày 16/6
SÁNG
1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo Đề án 134 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội theo Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 07/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).
Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy.
2) 10 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ và đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo dự buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo 68 Trung ương.
Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự họp Ban Dân tộc của HĐND tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp B, trụ sở Đoàn ĐHBQ và HĐND tỉnh.
4) 08 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự họp thống nhất nội dung tham mưu UBND tỉnh về việc ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện thủ tục môi trường theo Luật bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định 35/2022/NĐ-CP (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Hội trường Ban Quản lý Khu kinh tế.
4) 08 giờ 00: Đảng viên Chi bộ 6 họp Chi bộ định kỳ tháng 6/2022.
Địa điểm: Phòng họp SNV.
5) 09 giờ 00: Toàn thể công chức Ban TĐKT họp giao ban tháng 6/2022.
Địa điểm: Phòng họp SNV.
CHIỀU 1) 15 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự họp thảo luận và thống nhất cho dự thảo đề án kiện toàn Văn phòng điều phối nông thôn mới các cấp tỉnh Bình Phước (đ/c Hoàng cùng dự).
Địa điểm: Hội trường B – Sở NN&PTNT.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự họp Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp B, trụ sở Đoàn ĐHBQ và HĐND tỉnh.
3) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự làm việc với ngành Y tế về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022.
Địa điểm: tại phòng họp A, UBND tỉnh.
4) 14
 giờ 00: Họp văn phòng sở

Địa điểm: Phòng họp SNV.
5) 15 giờ 30: Đảng viên Chi bộ 1 họp Chi bộ định kỳ tháng 6/2022. .
Địa điểm: Phòng họp SNV.
THỨ SÁU - Ngày 17/6
SÁNG 1) 09 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
2) Các đồng chí Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
CHIỀU 1)
   
 
 
   

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Văn bản mới ban hành

DỰ TOÁN NĂM 2023

DỰ TOÁN NĂM 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Ngày ban hành: 22/05/2023

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Ngày ban hành: 09/05/2023

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Ngày ban hành: 05/05/2023

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Ngày ban hành: 25/04/2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Ngày ban hành: 19/04/2023

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Ngày ban hành: 18/04/2023

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Ngày ban hành: 11/04/2023

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Ngày ban hành: 05/04/2023

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 05/04/2023

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 04/04/2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 03/04/2023

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 31/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Ngày ban hành: 31/03/2023

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Ngày ban hành: 28/03/2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Ngày ban hành: 26/03/2023

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Ngày ban hành: 21/03/2023

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Ngày ban hành: 21/03/2023

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Ngày ban hành: 21/03/2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Ngày ban hành: 20/03/2023

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 17/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Ngày ban hành: 17/03/2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Ngày ban hành: 13/03/2023

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Ngày ban hành: 13/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Ngày ban hành: 12/03/2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Việc làm Bình Phước
Công báo Bình Phước
Address
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,705
  • Hôm nay452,288
  • Tháng hiện tại5,159,545
  • Tổng lượt truy cập223,283,452
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây