Lịch làm việc tuần thứ 25

Lịch làm việc tuần thứ 25

Số kí hiệu 25
Ngày ban hành 14/06/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                               LỊCH LÀM VIỆC
                 Tuần 25 năm 2020 (từ ngày 15/6 đến ngày 20/6/2020)
                                                              - - - - -
 
THỨ HAI - Ngày 15/6


SÁNG
1) 9h30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Trưởng phòng CCVC&TCBM.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2) Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở làm việc tại trụ sở.
3) 8h00: Đồng chí Phạm Nguyệt Hoa – Phó Chi cục trưởng Chi cục VTLT dự Hội nghị tập huấn triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 458/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh.
4) 6h00: Đồng chí Phan Công Dũng – Trưởng phòng Nghiệp vụ Ban Tôn giáo tham gia Đoàn khảo tạo trên địa bàn tỉnh (hết tuần).
Địa điểm: Các huyện, thị xã, thành phố.
CHIỀU 1) Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
2) 14h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở họp Hội đồng tinh giản biên chế đợt III/2020 (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền) (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Phòng CCVC&TCBM.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
THỨ BA - Ngày 16/6

SÁNG
1) 8h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội thi đua yêu nước cấp huyện (cả ngày).
Cùng dự: Đoàn kiểm tra 117.
Địa điểm: Huyện Lộc Ninh, thị xã Bình Long.
2) Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở làm việc tại trụ sở.
3) 8h30: Lãnh đạo Ban Tôn giáo dự lễ ra mắt và bổ nhiệm Quản nhiệm Chi hội Tin lành Gia Phúc.
Địa điểm: Huyện Bù Gia Mập.
CHIỀU 1) Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ – Ngày17/6
SÁNG 1) 8h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở họp thống nhất phương án sắp xếp lại các loại Qũy (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung) (Hoãn).
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng CCVC&TCBM.
Địa điểm: Phòng họp C, UBND tỉnh.
2) Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở làm việc tại trụ sở.
3) 8h30: Lãnh đạo Ban TĐKT kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội thi đua yêu nước cấp huyện (cả ngày).
Cùng dự: Đoàn kiểm tra 117.
Địa điểm: Huyện Bù Đốp, Thị xã Phước Long.
CHIỀU 1) Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
 
THỨ NĂM - Ngày  18/6

SÁNG
 
1) 8h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 (hoãn).
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2) 8h30: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020.
Địa điểm: Liên hiệp các Hội KH-KT.
3) 08h00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở làm việc Sở Văn hóa, TT&DL về tình hình hoạt động của ngành và xem xét những khó khăn, vướng mắc của ngành.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
4) 08h30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở và Đồng chí Đỗ Thanh Tâm – Trưởng ban Ban TĐKT dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền).
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh.
5) 8h30: Lãnh đạo Ban TĐKT kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội thi đua yêu nước cấp huyện (cả ngày).
Cùng dự: Đoàn kiểm tra 117.
Địa điểm: Huyện Hớn Quản, Chơn Thành.
6) 07h30: Bộ phận Thanh tratiếp công dân theo định kỳ.
Địa điểm: Bộ phận Thanh tra.

CHIỀU
1) 17h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự họp cơm thân mật nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.
Địa điểm: Khuôn viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
2) 13h30: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự họp cho ý kiến thẩm tra các dự thảo Nghị quyết và báo cáo trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX (Phòng CCVC&TCBM và Phòng XDCQ, CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp C, HĐND tỉnh.
3) 14h00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở họp Ban Biên tập cổng thông tin điện tử tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
3) 14h00: Đồng chí Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng ban Ban TĐKT dự họp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam và tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020.
Địa điểm: Đài PTTH và Báo Bình Phước.

THỨ SÁU - Ngày 19/6
SÁNG 1) 8h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự buổi gặp mặt cơ quan báo chí tỉnh nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.
Địa điểm: Đài PTTH và Báo Bình Phước.
2) 9h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội; Phương án nhân sự đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 (cả ngày).

3) Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở làm việc tại trụ sở.
4) 8h30: Lãnh đạo Ban TĐKT kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội thi đua yêu nước cấp huyện (cả ngày).
Cùng dự: Đoàn kiểm tra 117.
Địa điểm: Huyện Bù Đăng, Thành phố Đồng Xoài.
 
CHIỀU 1) Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY - Ngày 20/6
SÁNG 1) 8h00:Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghe các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ tiếp tụcbáo cáo tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội; Phương án nhân sự đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 (cả ngày).
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
 
 
   

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,859
  • Hôm nay234,997
  • Tháng hiện tại17,586,217
  • Tổng lượt truy cập283,521,905
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây