Lịch làm việc tuần thứ 25-2022

Lịch làm việc tuần thứ 25

Số kí hiệu 25
Ngày ban hành 19/06/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                       LỊCH LÀM VIỆC
                             Tuần 25  năm 2022 (từ ngày 20/6 đến ngày 24/6/2022)
                                                                  - - - - -


 
THỨ HAI - Ngày 20/6
SÁNG 1) Các đồng chí Lãnh đạo sở: Làm việc tại trụ sở.
2) 09 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc làm việc với Hội Bảo trợ Người khuyết tật, TMC&BNN tỉnh về công tác chuẩn bị Đại hội.
Địa điểm:
Phòng họp Sở Nội vụ.
3) 07 giờ 30: Đồng chí Bùi Thị Thu Trang – Chuyên viên tham gia tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án (cả ngày).
Địa điểm: Trung tâm hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự họp nghe Trường Cao đẳng Bình Phước báo cáo tiến độ và xin ý kiến một số nội dung về xây dựng Đề án tái cấu trúc Trường (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Sở LĐ-TB&XH.
THỨ BA – Ngày 21/6
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc và đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.
2) 09 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự họp thông qua Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng và các hạng mục khác khi Nhà nước thu hồi trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Đăk Ơ (có mặt tại tru sở HĐND tỉnh lúc 5 giờ 45 để cùng đi).
Địa điểm: Huyện Bù Gia Mập.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Đỗ Thanh Tâm – Trưởng ban TĐKT tiến hành giám sát việc thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh phát động theo Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh (từ ngày 21 đến ngày 23/6/2022).
Địa điểm: Đảng ủy khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
5) 06 giờ 30: Đoàn thanh tra, Đoàn giám sát tiếp tục làm việc tại UBND huyện UBND Phú Riềng (hết tuần).
Địa điểm: UBND huyện Phú Riềng.
6) 08 giờ 30: Đồng chí Giang Anh Trung – Phó Chi cục VTLT đi kiểm tra tiến độ chỉnh lý tài liệu (phòng nghiệp vụ cùng đi).
Địa điểm: huyện Chơn Thành.
7) 07 giờ 30: Đồng chí Đinh Xuân Hải – Thanh tra viên trực tiếp công dân.
Địa điểm: Sở Nội vụ.
CHIỀU 1) 16 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh làm việc với Đoàn kiểm tra 556.
Địa điểm:  Phòng họp A, UBND tỉnh.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự tiếp xúc cử tri tại UBND thị trấn Thanh Bình.
Địa điểm: Huyện Bù Đốp.
3) 16 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự bữa cơm thân mật, liên hoan kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam và chia tay đồng chí Nguyễn Thành Long – Phó Giám đốc, Phó tổng biên tập nghỉ hưu theo chế độ.
Địa điểm: Khuôn viên Đài PT-TH và Báo Bình Phước.
THỨ TƯ - Ngày 22/6
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự hội nghị Ban Chấp hành Liên Minh hợp tác xã tỉnh khóa V, lần thứ 3.
Địa điểm: Phòng họp Liên minh hợp tác xã.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Lộc Thiện (có mặt tại tru sở HĐND tỉnh lúc 5 giờ 45 để cùng đi).
Địa điểm: Huyện Lộc Ninh.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ 6 lần thứ IV, nhiềm kỳ 2022 – 2025.
Thành phần: Đảng viên chi bộ 6; Mời dự: Đảng ủy Sở Nội vụ, Bí thư các Chi bộ trực thuộc, Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn, Đại diện Chi đoàn Sở Nội vụ (có Thư mời riêng).
Địa điểm: Hội trường Sở.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự tiếp xúc cử tri tại UBND phường Hưng Chiến.
Địa điểm: UBND thị xã Bình Long.
3) 15 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự họp ban tổ chức diễn tập PACC và CNCH huy động lực lượng, phương tiện năm 2022.
Địa điểm: Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh.
THỨ NĂM - Ngày 23/6
SÁNG 1) 09 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự tiếp Đoàn công tác của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam do linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đến chào thăm tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp VIP, UBND tỉnh.

2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự họp sơ kết tình hình thực hiện Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh về triển khai chiến dịch cao điểm 92 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển về phát triển chính quyền số” (Văn phòng chuẩn bị nội dung)

Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Tân Hưng (có mặt tại tru sở HĐND tỉnh lúc 5 giờ 45 để cùng đi).
Địa điểm: Huyện Hớn Quản.
4) 09 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch - Chi cục trưởng và đ/c Giang Anh Trung - Phó chi cục trưởng sưu tầm tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Phước (phòng nghiệp vụ cùng đi).
Địa điểm: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II (2 ngày).
5) 07 giờ 30: 
Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng ban Ban Tôn giáo tham gia tập huấn Hội thẩm nhân dân năm 2022 do Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước tổ chức (03 ngày).
Địa điểm: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
6) 08 giờ 30: Đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo dự lễ bổ nhiệm trụ trì Chùa Hương Lâm.

Địa điểm: Huyện Bù Gia Mập
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Minh Hưng.
Địa điểm: Huyện Chơn Thành.
2) 
 Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc:

- 17 giờ 00: Dùng cơm thân mật cùng các đại biểu tham gia ngày Hội.
- 19 giờ 30: Dự Lễ khai mạc ngày hội gia đình các tỉnh Đông Nam Bộ lần thứ XI năm 2022 tại tỉnh Bình Phước.

Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Phước.
THỨ SÁU - Ngày 24/6
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở; Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – TP CCVC&TCBM dự Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ cấp xã đến năm 2030.
Địa điểm: Khách sạn Sen Vàng, số 236 đường Bình Minh, Nghi Hương, Cửa Lò, Nghệ An.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở; đồng chí Trần Thương Huyền –  Phó Trưởng Ban Tôn giáo dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền).
Địa điểm: Khách sạn Đồng Nai, số 57 đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
3) 08 giờ 00: Chi đoàn Sở Nội vụ phối hợp tổ chức tham quan di sản văn hóa tại Bảo Tàng tỉnh.
Địa điểm: Bảo tàng tỉnh Bình Phước
CHIỀU 1)  14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự Lễ bế mạc ngày hội gia đình các tỉnh Đông Nam Bộ lần thứ XI năm 2022 tại tỉnh Bình Phước.
Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Phước.
   
 
 
   

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Văn bản mới ban hành

DỰ TOÁN NĂM 2023

DỰ TOÁN NĂM 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Ngày ban hành: 22/05/2023

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Ngày ban hành: 09/05/2023

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Ngày ban hành: 05/05/2023

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Ngày ban hành: 25/04/2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Ngày ban hành: 19/04/2023

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Ngày ban hành: 18/04/2023

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Ngày ban hành: 11/04/2023

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Ngày ban hành: 05/04/2023

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 05/04/2023

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 04/04/2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 03/04/2023

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 31/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Ngày ban hành: 31/03/2023

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Ngày ban hành: 28/03/2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Ngày ban hành: 26/03/2023

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Ngày ban hành: 21/03/2023

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Ngày ban hành: 21/03/2023

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Ngày ban hành: 21/03/2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Ngày ban hành: 20/03/2023

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 17/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Ngày ban hành: 17/03/2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Ngày ban hành: 13/03/2023

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Ngày ban hành: 13/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Ngày ban hành: 12/03/2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Việc làm Bình Phước
Công báo Bình Phước
Address
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2,035
  • Hôm nay400,082
  • Tháng hiện tại5,107,339
  • Tổng lượt truy cập223,231,246
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây