Lịch làm việc tuần thứ 28-2022

Lịch làm việc tuần thứ 28-2022

Số kí hiệu 28
Ngày ban hành 10/07/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                                 LỊCH LÀM VIỆC
                                Tuần 28  năm 2022 (từ ngày 11/7 đến ngày 14/7/2022)
                                                                    - - - - -


 
THỨ HAI - Ngày 11/7
SÁNG 1) 07 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và đ/c  Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng ban TĐKT dự kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X (cả ngày) (Đ/c Hoàng, Hạnh cùng dự).
Địa điểm: Hội trường (Lầu 8), Trường Chính trị tỉnh.
2) Các đồng chí Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
3)  08 giờ 00: Đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo dự Thánh lễ Tạ ơn và khánh thành Trường Giáo lý Giáo xứ Tân Hưng.
Địa điểm:  Tp. Đồng Xoài.
CHIỀU 1) 13 giờ 30: Đồng chí Trần Tuấn Vũ - Bí thư Chi đoàn dự họp Ban Chấp hành Đoàn khối.
Địa điểm: Tại Đoàn khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
THỨ BA – Ngày 12/7
SÁNG 1) 07 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và đ/c  Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng ban TĐKT tiếp tục dự kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X (cả ngày).
Địa điểm: Hội trường (Lầu 8), Trường Chính trị tỉnh.
2) Các đồng chí Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
3) 08 giờ 30: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – Trưởng phòng CCVC&TCBM dự bàn giao hiện trạng Trường Trung học cơ sở Minh Hưng về Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý.
Địa điểm: Sở GDĐT.
4) 07 giờ 30: Đồng chí Đinh Xuân Hải – Thanh tra viên trực, tiếp công dân định kỳ.
Địa điểm: Sở Nội vụ (cả ngày).
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự họp thống nhất kết quả thực hiện NQ số 05-NQ.TU ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy.
Địa điểm: Hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT.
THỨ TƯ - Ngày 13/7
SÁNG 1) 09 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở làm việc, nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc, đồng chí Đặng Thanh Hoàng - TP.CCVC&TCBM  báo cáo nội dung trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác tổ chức bộ máy.
Địa điểm: Phòng làm việc Giám đốc.

2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự họp Hội đồng thẩm định xét, bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.
Địa điểm: tại phòng họp G, UBND tỉnh.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Hồ Minh Hiệp – Phó Chánh Văn phòng dự Hội nghị (trực tiếp và trực tuyến) tập huấn Luật Phòng, chống ma túy (cả ngày).
Địa điểm: Hội trường B - Công an tỉnh.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch – Bí thư Chi bộ chủ trì họp Chi bộ 4, tổ chức Lễ chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị; kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú.
Thành phần: Đảng viên Chi bộ 4, Đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên phân đoàn Chi cục Văn thư - Lưu trữ.
Địa điểm: Phòng họp Chi cục Văn thư – Lưu trữ.
5) 09 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch – Bí thư Chi bộ chủ trì triển khai ngày pháp luật quý II (cả ngày).
Thành phần: Công chức, viên chức, người lao động thuộc Chi cục.
Địa điểm: Phòng họp Chi cục Văn thư – Lưu trữ.
6) 09 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng ban TĐKT dự Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2022 của Khối thi đua số 1 (đ/c Hồng Thịnh cùng dự).

Địa điểm: Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
7) 07
 giờ 30: Đồng chí Trần Tuấn Vũ - Bí thư Chi đoàn và đ/c Nguyễn Thị Phi Yến - Phó Bí thư Chi đoàn dự Đại hội đoàn khối (2 ngày)
Địa điểm: Tại Đoàn khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
CHIỀU 1) 16 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 43/2022; Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Tờ trình số 154-TTr/BCSĐ, ngày 27/6/2022 về việc đề nghị cho ý kiến tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (Ban TĐKT chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Tại phòng họp C - Tỉnh ủy.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng ban Ban Tôn giáo dự Hội thảo về hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài do Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức.
Địa điểm: Tp. Vũng Tàu
3) 15 giờ 00: Đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Chánh Văn phòng dự họp phân công nhiệm vụ cho thành viên Đoàn kiểm tra 135.
Địa điểm: Phòng họp B – Sở Tư pháp
THỨ NĂM - Ngày 14/7
SÁNG 1) 08 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và đ/c Đinh Thị Thu Hương – Chánh Văn phòng dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 của Cụm Thi đua số VI được tổ chức tại Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương (đ/c Loan  – PCVP chuẩn bị nội dung và cùng đi).
Địa điểm: Tầng 18, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
2) 07 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc và đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng ban Ban Tôn giáo tổ chức đoàn đi thăm, làm việc với các tổ chức tôn giáo theo Kế hoạch số 15/KH-SNV ngày 28/2/2022 (cả ngày).
Địa điểm: Các huyện, thị xã.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự họp xem xét, giải quyết các tồn tại, vướng mắc dự án Khu du lịch hồ Suối Cam (giai đoạn 2).
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
4) 08 giờ 30: Đồng chí Đỗ Thanh Tâm – Trưởng ban TĐKT dự họp Hội đồng Sáng kiến tỉnh (đợt II năm 2022) (Văn phòng làm văn bản dự thay).
Địa điểm: Phòng họp Sở KH&CN.
5) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo dự Hội nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh lần thứ 9 - Khóa IX.
Địa điểm:  Hội trường Cơ quan UBMTTQVN tỉnh
6) 08 giờ 30: Đồng chí Lê Thị Lịch – Chi cục trưởng và đ/c Giang Anh Trung – Phó Chi cục trưởng sưu tầm tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Phước (Phòng nghiệp vụ cùng đi).
Địa điểm: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II (2 ngày).
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự Hội nghị thông tin thời sự 6 tháng đầu năm 2022 bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu tỉnh kết nối đến điểm cầu các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy và các xã, phường, thị trấn.
Địa điểm: Hội trường (Lầu 8), Trường Chính trị tỉnh.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo dự Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2022.
Địa điểm:  Hội trường Ban Dân tộc
THỨ SÁU - Ngày 15/7
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự Hội nghị phân tích, đánh giá chuyên sâu về Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), (DDCI) tỉnh Bình Phước 2021.
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh (Lầu 8).
2) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc và đ/c Phạm Quang Hà – Trưởng ban Ban Tôn giáo dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc, Sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm; Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Chủ tịch UBND tỉnh giao).
Địa điểm:  Phòng họp G - UBND tỉnh.
3) 07 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự lễ khai mạc Giải cầu lông, bóng bàn Đại hội thể dục thể thao tỉnh Bình Phước lần thứ VI năm 2022.
Địa điểm: Nhà tập đa năng – Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng ban TĐKT dự lễ kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam và khai mạc Hội thi văn nghệ "Mãi mãi tuổi xanh" năm 2022.

Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.
CHIỀU 1) 15 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, nội dung: Sở Nội vụ báo cáo công tác cán bộ (phòng CCVC&TCBM chuẩn nội dung) và Sở Y tế báo cáo Công văn số 1770/SYT-NV ngày 26/5/2022.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Đỗ Thanh Tâm – Trưởng Ban TĐKT dự Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2022 của Khối thi đua số 5 (đ/c Lê Văn Tâm cùng dự).
Địa điểm: Sở Xây dựng.
3) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng ban TĐKT dự Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2022 của Khối thi đua số 12 (đ/c Thu cùng dự).
ĐỊa điểm: Trường Cao đẳng Nghiệp vụ Cao su
   
 
THỨ BẢY - Ngày 16/7
SÁNG 1) 07 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng ban TĐKT tham dự Hội thao Ngành Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh năm 2022.
ĐỊa điểm: Trường Cao đẳng Nghiệp vụ Cao su

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Văn bản mới ban hành

DỰ TOÁN NĂM 2023

DỰ TOÁN NĂM 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Ngày ban hành: 22/05/2023

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Ngày ban hành: 09/05/2023

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Ngày ban hành: 05/05/2023

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Ngày ban hành: 25/04/2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Ngày ban hành: 19/04/2023

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Ngày ban hành: 18/04/2023

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Ngày ban hành: 11/04/2023

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Ngày ban hành: 05/04/2023

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 05/04/2023

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 04/04/2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 03/04/2023

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 31/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Ngày ban hành: 31/03/2023

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Ngày ban hành: 28/03/2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Ngày ban hành: 26/03/2023

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Ngày ban hành: 21/03/2023

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Ngày ban hành: 21/03/2023

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Ngày ban hành: 21/03/2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Ngày ban hành: 20/03/2023

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 17/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Ngày ban hành: 17/03/2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Ngày ban hành: 13/03/2023

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Ngày ban hành: 13/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Ngày ban hành: 12/03/2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Việc làm Bình Phước
Công báo Bình Phước
Address
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,946
  • Hôm nay418,376
  • Tháng hiện tại5,125,633
  • Tổng lượt truy cập223,249,540
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây