Lịch làm việc tuần thứ 31

Lịch làm việc tuần thứ 31

Số kí hiệu 31
Ngày ban hành 25/07/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                             LỊCH LÀM VIỆC
               Tuần 31 năm 2020 (từ ngày 26/7 đến ngày 31/7/2020)
                                                           - - - - -
 
CHỦ NHẬT - Ngày 26/7

SÁNG
1) 9h30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự buổi gặp gỡ, trao đổi với Đoàn cựu Cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam - phía Nam.
Địa điểm: Nhà Văn hóa Cộng đồng Ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh và Khu căn cứ Tà Thiết.
CHIỀU  
THỨ HAI - Ngày 27/7

SÁNG
1) 7h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ của Hội Cựu chiến binh TX. Phước Long.
Địa điểm: Đền thờ Bà Rá, TX. Phước Long.
2) 9h30: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự Thánh lễ Tạ ơn 20 năm Hồng ân Linh mục tại Giáo xứ Minh Hưng.
Địa điểm: Huyện Chơn Thành.
3) 7h30: Đoàn Kiểm tra 39 việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng (cả tuần).
Địa điểm: Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư & Thương mại.
CHIỀU 1) 15h30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự buổi gặp gỡ, trao đổi với Đoàn cựu Cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam - phía Nam.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
2) 18h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở tiếp Đoàn công tác của UBND tỉnh Cà Mau.
Địa điểm: Trụ sở UBND tỉnh.
3) 15h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự và phát biểu lễ khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2020 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Trường Chính trị.
THỨ BA – Ngày 28/7
SÁNG 1) 8h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự họp rà soát việc bố trí xe ô tô phục vụ công chức chung (xe 93A-000.08).
Cùng dự: Đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Chánh Văn phòng.
Địa điểm: Sở Tài chính.
2) 10h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở làm việc với Thường trực Huyện ủy; Lãnh đạo UBND huyện; Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; Trưởng phòng Nội vụ huyện Bù Đốp.
Địa điểm: Phòng làm việc Giám đốc.
3) 8h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự kỳ họp thứ mười HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (02 ngày).

Địa điểm: Huyện Lộc Ninh.
4) 8h30: Đồng chí Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng ban Ban TĐKT dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020 của Khối Thi đua số 12.
Địa điểm: Cục Thuế tỉnh.
CHIỀU 1) 14h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự buổi làm việc với UBND tỉnh Cà Mau đến tìm hiểu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm mô hình truyền thông đa phương tiện (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2) 14h00: Chi bộ 3 họp Chi bộ.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
THỨ TƯ - Ngày  29/7

SÁNG
 
1) 8h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự họp Thường trực Tỉnh ủy về báo cáo việc sáp nhập các quỹ có tính chất đầu tư, thống nhất các quỹ khuyến học, khuyến tài của tỉnh (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh ủy.
2) 8h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2020.
Địa điểm: Hội trường UBND huyện Chơn Thành.
3) 8h30: Đồng chí Nguyễn Xuân Phượng – Phó Trưởng ban Ban TĐKT dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020 của Khối thi đua số 9.
Địa điểm: Công ty Cấp thoát nước BP

CHIỀU
1) 14h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở công bố Quyết định kiểm tra công tác CCHC.
Cùng dự: Đoàn Kiểm tra.
   Địa điểm: Huyện Bù Gia Mập.
3) 14h00: Chi bộ 1 họp Chi bộ.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.

THỨ NĂM - Ngày 30/7
SÁNG 1) 7h30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở; Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Địa điểm: ĐUK Cơ quan và Doanh nghiệp.
2) 9h45: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở tiếp Ban Trị sự Tổng hội Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam đến thăm (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền)
Địa điểm: Phòng khách VIP, UBND tỉnh.
3) 8h00: Đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Chánh Văn phòng họp Tổ xác minh về việc xác minh tài sản thu nhập của Sở Nội vụ năm 2018.
Cùng dự: Tổ xác minh.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
4) 07h30: Bộ phận Thanh tra tiếp công dân theo định kỳ.
 Địa điểm: Bộ phận Thanh tra.
CHIỀU 1) 14h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Trưởng Phòng CCVC&TCBM.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2) 15h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự trao Quyết định nghỉ hưu cho cán bộ, công chức lãnh đạo (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Trưởng Phòng CCVC&TCBM.
Địa điểm: Phòng họp VIP, UBND tỉnh.
3) 16h30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở đi công tác tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Cùng dự: Ban Thi đua Khen thưởng.
Địa điểm: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
THỨ SÁU - Ngày 31/7
SÁNG 1) 07h30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2020 của Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ.
Cùng dự: Ban Thi đua Khen thưởng.
Địa điểm: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
2) 08h00: Đồng chí Lê Thị Lịch - Chi cục trưởng Chi cục VTLT làm việc với Trung tâm Lưu trữ quốc gia 2.
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh.

3) 07h30: Đồng chí Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng ban Ban TĐKT dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 74/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về Phòng không nhân dân
Địa điểm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
CHIỀU 1) 14h00: Triển khai ngày pháp luật.
Cùng dự: Toàn thể CCVC.
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
 
   

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2,094
  • Hôm nay191,970
  • Tháng hiện tại17,543,190
  • Tổng lượt truy cập283,478,878
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây