Lịch làm việc tuần thứ 33-2022

Lịch làm việc tuần thứ 33-2022

Số kí hiệu 33
Ngày ban hành 14/08/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                                      LỊCH LÀM VIỆC
                               Tuần 33  năm 2022 (từ ngày 15/8 đến ngày 21/8/2022)
                                                                      - - - - -

 
THỨ HAI - Ngày 15/8
SÁNG 1) Các đồng chí lãnh đạo Sở: Làm việc tại trụ sở.
2) 10 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà – Trưởng ban Tôn giáo trả lời phòng vấn đài Truyền hình An Viên về tôn giáo (Phật giáo) trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Địa điểm: Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc dự chỉ đạo Đại hội chi bộ 1, nhiệm kỳ 2022 – 2025.
Thành phần: Các đồng chí đảng viên chi bộ 1.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự chỉ đạo Đại hội chi bộ 2, nhiệm kỳ 2022 – 2025.
Thành phần: Các đồng chí đảng viên chi bộ 2.
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
THỨ BA – Ngày 16/8
SÁNG 1) 08 giờ 00: Làm việc với Đoàn Giám sát Đảng ủy khối.
Thành phần: Thư ký ĐU, ĐTN, Công đoàn; Các đồng chí làm công tác đảng vụ các chi bộ.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
2) 09 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở làm việc với Đoàn Giám sát Đảng ủy khối.
Thành phần: Các đồng chí Đảng ủy viên, Công đoàn; Bí thư ĐTN.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
3) 09 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự trao quyết định điều động và bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo đối với ông Nguyễn Thanh Tùng và ông Hoa Vận Định (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: tại phòng khách VIP, UBND tỉnh
4) 08 giờ 00:  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ điểm (Báo vắng).
Địa điểm: tại UBND xã Phước Tín, thị xã Phước Long.
5) 08 giờ 00:  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc tham dự đoàn kiểm tra quy chế dân chủ cơ sở.
Địa điểm: Sở Khoa học - Công nghệ.

6) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ về công tác y tế (Chuyển sang sáng chủ nhật).
Địa điểm: tại phòng họp A, UBND tỉnh.
7) 08 giờ 00: Đồng chí Đinh Thị Kim Huyền - Chuyên viên trực tiếp công dân định kỳ (cả ngày).
Địa điểm: Sở Nội vụ.
CHIỀU 1) 14h00: Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Sở nghe Văn phòng báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị sơ kết gắn với kỷ niệm ngành nội vụ; Thực hiện quy trình công tác quy hoạch cán bộ (Văn phòng chuẩn bị nội dung, CVP báo cáo).
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
2) 14 giờ 00: Đoàn kiểm tra 801 kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Ban Quản lý khu kinh tế.
Thành phần: Thành viên Đoàn kiểm tra 801.
Địa điểm: Tại Ban Quản lý khu kinh tế (hết tuần).
THỨ TƯ - Ngày 17/8
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở chủ trì:
- 08 giờ 00: Họp thống nhất giao biên chế viên chức (số lượng người làm việc) của các cơ quan, đơn vị đối với UBND huyện Bù Gia Mập (đ/c Hoàng – TP CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung và cùng dự).
- 09 giờ 00: Họp thống nhất giao biên chế viên chức (số lượng người làm việc) của các cơ quan, đơn vị đối với UBND thị xã Phước Long (đ/c Hoàng – TP CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung và cùng dự).
- 10 giờ 00: Họp thống nhất giao biên chế viên chức (số lượng người làm việc) của các cơ quan, đơn vị đối với UBND huyện Bù Đăng (đ/c Hoàng – TP CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung và cùng dự).
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.

1) Các đồng chí lãnh đạo Sở: Làm việc tại trụ sở
2) 08 giờ 00: Ban Kiểm tra sát hạch, Ban Giám sát – Tổ chức xét tuyển viên chức năm 2022.
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo dự lễ Vu lan báo hiếu tại Chùa Đức Bổn A Lan Nhã.
Địa điểm: Huyện Bù Đăng.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Đinh Thị Kim Huyền - Chuyên viên cùng đoàn đi kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước.
Địa điểm: Huyện Hớn Quản.
CHIỀU 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở chủ trì:
- 14 giờ 00: Họp thống nhất giao biên chế viên chức (số lượng người làm việc) của các cơ quan, đơn vị đối với UBND huyện Lộc Ninh (đ/c Hoàng – TP CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung và cùng dự).
- 15 giờ 00: Họp thống nhất giao biên chế viên chức (số lượng người làm việc) của các cơ quan, đơn vị đối với UBND huyện Bù Đốp (đ/c Hoàng – TP CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung và cùng dự).
- 16 giờ 00: Họp thống nhất giao biên chế viên chức (số lượng người làm việc) của các cơ quan, đơn vị đối với UBND huyện Hớn Quản (đ/c Hoàng – TP CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung và cùng dự).
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
THỨ NĂM - Ngày 18/8
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở chủ trì:
- 08 giờ 00: Họp thống nhất giao biên chế viên chức (số lượng người làm việc) của các cơ quan, đơn vị đối với UBND  thành phố Đồng Xoài (đ/c Hoàng – TP CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung và cùng dự).
- 09 giờ 00: Họp thống nhất giao biên chế viên chức (số lượng người làm việc) của các cơ quan, đơn vị đối với UBND huyện Chơn Thành (đ/c Hoàng – TP CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung và cùng dự).
- 10 giờ 00: Họp thống nhất giao biên chế viên chức (số lượng người làm việc) của các cơ quan, đơn vị đối với UBND huyện Đồng Phú (đ/c Hoàng – TP CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung và cùng dự).
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.

2) 08 giờ 00:  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc tham dự đoàn kiểm tra quy chế dân chủ cơ sở.
Địa điểm: UBND huyện Hớn Quản.

3) 08 giờ 00: Lãnh đạo Phòng XDCQ, CTTN&CCHC dự giám sát về công tác cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh.
Địa điểm: UBND thị xã Bình Long.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch - Chi cục trưởng và đ/c Giang Anh Trung - Phó Chi cục trưởng đi sưu tầm tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Phước (Phòng Nghiệp vụ cùng đi).
Địa điểm: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II (2 ngày).
CHIỀU 1) 15 giờ 30:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự họp Hội đồng thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên chính (giao Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung, đ/c Hoàng – TP và đ/c Hà – PTP cùng dự).
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc, đ/c Phạm Quang Hà – Trưởng ban Tôn giáo, đ/c Trần Thương Huyền - PBT Tôn giáo và đ/c Nguyễn Xuân Phượng – Phó Trưởng ban TĐKT tỉnh dự phiên trù bị Đại hội đại biểu phật giáo tỉnh Bình Phước lần thứ VI nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Phước.
THỨ SÁU - Ngày 19/8
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở, đ/c Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc, đ/c Phạm Quang Hà – Trưởng ban Tôn giáo, đ/c Trần Thương Huyền - PBT Tôn giáo và đ/c Nguyễn Xuân Phượng – Phó Trưởng ban TĐKT tỉnh dự phiên chính thức Đại hội đại biểu phật giáo tỉnh Bình Phước lần thứ VI nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Phước.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự làm việc với Hội đồng Quản lý Quỹ An sinh xã hội về tình hình hoạt động của Quỹ.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
3) 08 giờ 30: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – Trưởng phòng CCVC&TCBM dự giám sát Hội nghị lấy ý kiến bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Sở.

Địa điểm: Sở Ngoại vụ.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Hồ Minh Hiệp - Phó Chánh Văn phòng cùng đoàn đi kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước.
Địa điểm: thị xã Bình Long.
 
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự họp sơ kết lần thứ tư tình hình thực hiện Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh về triển khai chiến dịch cao điểm 92 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển về phát triển chính quyền số”.
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
   
 
THỨ BẢY - Ngày 20/8
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc và đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng ban Ban Tôn giáo dự đại lễ vu lan báo hiếu và dâng pháp y thiết lập trai đàn chẩn tế.
Địa điểm: Chùa Tân Minh, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ về định hướng phát triển thị trường lao động phục vụ phục hồi kinh tế nhanh và phát triển bền vững.
Địa điểm: tại phòng họp A, UBND tỉnh.
CHỦ NHẬT - Ngày 21/8
SÁNG 1) Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc:
- 06 giờ 30: Dự ngày hội Yoga.
Địa điểm: Nhà tập đa năng, Trung tâm huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.
- 19 giờ 30: Giao lưu văn hóa Ấn Độ tại tỉnh Bình Phước năm 2022.
Địa điểm: Đoàn ca mua nhạc dân tộc tỉnh.
2) 08 giờ 30: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng ban Ban Tôn giáo dự lễ Vu lan báo hiếu tại Chùa Hưng Tịnh.
Địa điểm: Huyện Đồng Phú
3) 09 giờ 00: Đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo dự lễ Vu lan báo hiếu tại Chùa Thanh Nghiêm.
Địa điểm: Huyện Chơn Thành.

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Văn bản mới ban hành

DỰ TOÁN NĂM 2023

DỰ TOÁN NĂM 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Ngày ban hành: 22/05/2023

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Ngày ban hành: 09/05/2023

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Ngày ban hành: 05/05/2023

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Ngày ban hành: 25/04/2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Ngày ban hành: 19/04/2023

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Ngày ban hành: 18/04/2023

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Ngày ban hành: 11/04/2023

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Ngày ban hành: 05/04/2023

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 05/04/2023

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 04/04/2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 03/04/2023

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 31/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Ngày ban hành: 31/03/2023

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Ngày ban hành: 28/03/2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Ngày ban hành: 26/03/2023

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Ngày ban hành: 21/03/2023

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Ngày ban hành: 21/03/2023

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Ngày ban hành: 21/03/2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Ngày ban hành: 20/03/2023

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 17/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Ngày ban hành: 17/03/2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Ngày ban hành: 13/03/2023

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Ngày ban hành: 13/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Ngày ban hành: 12/03/2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Việc làm Bình Phước
Công báo Bình Phước
Address
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2,048
  • Hôm nay441,786
  • Tháng hiện tại5,149,043
  • Tổng lượt truy cập223,272,950
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây