Lịch làm việc tuần thứ 35

Lịch làm việc tuần thứ 35

Số kí hiệu 35
Ngày ban hành 22/08/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                        LỊCH LÀM VIỆC
                       Tuần 35 năm 2020 (từ ngày 24/8 đến ngày 28/8/2020)
                                                                  - - - - -
 
THỨ HAI - Ngày 24/8
SÁNG 1) 8h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở làm việc với Đồng chí Đỗ Thanh Tâm – Trưởng ban TĐKT về tiến độ thực hiện nhiệm vụ được phân công công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh.
    Địa điểm: Phòng làm việc Giám đốc.
2) 10h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở trao quyết định nghỉ hưu, phê chuẩn kết quả bầu bổ sung, điều động và bổ nhiệm chức vụ cho cán bộ, công chức lãnh đạo.
Cùng dự: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Trưởng phòng Phòng CCVC&TCBM.
    Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
3) Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở làm việc tại trụ sở.
4) 8h00: Đồng chí Nguyễn Tuấn, Nguyễn Xuân Phượng – Phó Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng tổ chức chấm thi Cuộc thi viết về ''Mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến xuất sắc, gương người tốt, việc tốt'' trong các phong trào thi đua yêu nước (02 ngày).
Địa điểm: Hội trường và Phòng họp Sở Nội vụ.
4) 10h00: Ban TĐKT đi thẩm định mô hình tiêu biểu và điển hình tiên tiến cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020 (cả tuần)
    Địa điểm: Theo Kế hoạch 284.
CHIỀU 1) 15h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự Công bố kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.
Cùng dự: Đoàn kiểm tra 39.
Địa điểm: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh.
2) 15h00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự họp Tổ giúp việc Website của Sở.
Cùng dự: Các thành viên tại Quyết định số 97/QĐ-SNV ngày 27/3/2020 của Sở Nội vụ.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
THỨ BA – Ngày 25/8
SÁNG 1) 08h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự họp Thường trực Tỉnh uỷ  Phiên 21/2020, nội dung: Xin ý kiến về khen thưởng cấp Nhà nước đối với câc tập thể, cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ quản lý (Thường trực Ban TĐ-KT tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
Cùng dự: Ban Thi đua Khen thưởng.
    Địa điểm: Phòng họp C, Tỉnh ủy.
2) Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở làm việc tại trụ sở.
3) 08h00: Đồng chí Trần Thái Sơn – Trưởng phòng XDCQ, CTTN&CCHC kiểm tra thực hiện nhiệm vụ đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 (cả tuần).
Địa điểm: Các huyện, thị xã.
CHIỀU 1) 14h00: Họp Chi bộ 1.
Cùng dự: Đảng viên Chi bộ 1.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
THỨ TƯ - Ngày  26/8

SÁNG
 
1) 8h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự họp Đánh giá tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 8 tháng năm 2020 và Thông qua Chương trình tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2030.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2) Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở làm việc tại trụ sở (Cả ngày).

CHIỀU
1) 14h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chơn Thành.
Địa điểm: Huyện ủy Chơn Thành

THỨ NĂM - Ngày 27/8
SÁNG 1) 8h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự họp Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính và thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2020 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền; Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng CCVC&TCBM; Đại diện lãnh đạo: Trường Đại học Nội vụ, UBND tỉnh Tây Ninh (giao Sở Nội vụ mời).
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2) 8h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự họp Chi bộ 3; họp cơ quan Ban Tôn giáo
Cùng dự: Đảng viên Chi bộ 3.
Địa điểm: Phòng họp Ban Tôn giáo.
3) 8h00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự họp trực tuyến nghe Sở Y tế và các ngành liên quan báo cáo tiến độ tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện 02 Nghị quyết của HĐND tỉnh: Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
4) 7h45: Bộ phận Thanh tra tiếp công dân theo định kỳ.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
CHIỀU 1) 14h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở; Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự buổi họp mặt nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Tổ chức nhà nước.
Cùng dự: Toàn thể CCVC, người lao động.

Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
2) 15h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự họp Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Địa điểm: Phòng họp B- Tỉnh ủy.
THỨ SÁU - Ngày 28/8
SÁNG 1) 08h30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự lễ bàn giao nhà Đại đoàn két nhân dịp chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  Địa điểm: Khu phố 2, phường Phước Bình, TX. Phước Long.
2) Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở làm việc tại trụ sở.
3) 8h00: Đồng chí Phạm Quang Hà – Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo tham gia đoàn của Ban Dân vận Tỉnh ủy đi thăm, chúc mừng lễ Vu lan.
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh.
CHIỀU 1) 14h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở; Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở thăm và tặng quà tri ân các vị nguyên lãnh đạo Sở Nội vụ qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Tổ chức nhà nước.
Cùng dự: Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc.

Địa điểm: Tỉnh Bình Dương, tỉnh Bình Phước.
 
   

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,423
  • Hôm nay118,522
  • Tháng hiện tại606,481
  • Tổng lượt truy cập286,004,582
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây