Lịch làm việc tuần thứ 36-2022

Lịch làm việc tuần thứ 36-2022

Số kí hiệu 36
Ngày ban hành 04/09/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                                          LỊCH LÀM VIỆC
                             Tuần 36  năm 2022 (từ ngày 5/9 đến ngày 9/9/2022)
                                                                    - - - - -

 
THỨ HAI - Ngày 05/9
SÁNG 1) 07 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở; Đồng chí Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng ban TĐKT dự lễ khai giảng và tuyên dương học sinh.
Địa điểm: Trường THPT Chuyên Quang Trung.
2) Các đồng chí Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.
CHIỀU 1) 14 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc HiềnPhó Giám đốc Sở dự buổi công bố Quyết định của Chánh Thanh tra Ủy ban Dân tộc về thanh tra thực hiện Chương trình 135 và một số chính sách thuộc lĩnh vực công tác dân tộc tại tỉnh Bình Phước.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
1) 17 giờ 00:  Đồng chí Nguyễn Ngọc HiềnPhó Giám đốc Sở tiếp Đoàn thanh tra của Ủy ban Dân tộc.
Địa điểm: Nhà ăn UBND tỉnh.
THỨ BA – Ngày 06/9
SÁNG 1) 07 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và đ/c Đinh Thị Thu Hương - Chánh Thanh tra trực tiếp công dân định kỳ (cả ngày).
Địa điểm: Sở Nội vụ.
2) Các
Đồng chí Phó Giám đốc Sở làm việc tại trụ sở.

3) 08 giờ 00: Đồng chí Đỗ Thanh TâmTrưởng ban TĐKT dự họp thông qua các dự thảo: Báo cáo Tổng kết Cuộc thi lần thứ XV (2021-2022) và dự kiến giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ XV (2021-2022); Kế hoạch tổ chức Lễ Tổng kết, trao giải Cuộc thi lần thứ XV (2021-2022), phát động Cuộc thi lần thứ XVI (2022-2023); Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Thể lệ, Kế hoạch tổ chức Cuộc thi lần thứ XVI (2022 - 2023).
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Giang Anh Trung - Phó Chi cục trưởng - Khảo sát và tiếp nhận tài liệu lưu trữ (Phòng Nghiệp vụ cùng đi).
Địa điểm: Huyện Hớn Quản
5) 08 giờ 00: Đồng chí Hồ Minh Hiệp – Phó Chánh văn phòng tham gia Đoàn kiểm tra Bí mật nhà nước.
Địa điểm: Thanh tra tỉnh.
CHIỀU 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở chủ trì:
- 14 giờ 00: Họp Đảng ủy tháng 7/2022 (Đ/c Sa Châu chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo Sở, các Đảng ủy viên.
- 15 giờ 00: Họp giao ban tháng 9/2022 (VP Sở chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo Sở, Trưởng, PTP các phòng chuyên môn; Trưởng, Phó trưởng các đơn vị trực thuộc.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
THỨ TƯ - Ngày 07/9
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự chỉ đạo và giám sát việc thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tư pháp (Đ/c Hà cùng dự)
Địa điểm: Sở Tư pháp

2) 09 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc HiềnPhó Giám đốc Sở cùng Đoàn công tác của Bộ Y tế thăm và làm việc với UBND thị xã Bình Long về công tác phát triển y dược cổ truyền, y tế cơ sở và dược liệu.
Địa điểm: UBND thị xã Bình Long.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở cùng Đoàn Giám sát HĐND tỉnh khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã.

Địa điểm: Lộc Ninh.
4) 08 giờ 30: Đồng chí Lê Thị Lịch - Chi cục trưởng và đ/c Giang Anh Trung - Phó Chi cục trưởng sưu tầm tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Phước (Phòng Nghiệp vụ cùng đi).
Địa điểm: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II (2 ngày).
CHIỀU 1) 15 giờ 00; Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự thông qua Kế hoạch thực hiện Đề án 05 của Tỉnh ủy: (1) Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyển chọn, bố trí cán bộ trẻ giữ các chức vụ chủ chốt các xã, phường, thị trấn đến năm 2025 và 2030; (2) Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyển chọn cán bộ đưa 3 đi đào tạo, bồi dưỡng và sắp xếp, bố trí luân chuyển về cơ sở (đại diện Lãnh đạo Phòng CCVC&TCBM; Phòng XDCQ, CTTN&CCHC cùng dự).
Địa điểm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy

2)  Đồng chí Nguyễn Ngọc HiềnPhó Giám đốc Sở:
- 14 giờ 00: Làm việc với Đoàn công tác của Bộ Y tế.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
- 17 giờ 00: Tiếp Đoàn công tác của Bộ Y tế.
Địa điểm: Nhà ăn UBND tỉnh
3) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở cùng Đoàn Giám sát HĐND tỉnh khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã.

Địa điểm: Thị xã Bình Long.
4) 15 giờ 30: Công chức Văn phòng họp Văn phòng để phân công nhiệm vụ trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
THỨ NĂM - Ngày 08/9
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở làm việc tại trụ sở.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự Hội nghị tọa đàm về công tác Dân vận của chính quyền trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh (Phòng XDCQ, CTTN&CCHC chuẩn bị bài tham luận).
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự họp Ban Pháp chế HĐND tỉnh thông qua báo cáo kết quả giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh.
Địa điểm: Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Hồ Minh Hiệp – Phó Chánh văn phòng tham gia Đoàn kiểm tra Bí mật nhà nước.
Địa điểm: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
5) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Ngọc Mừng – Phó Trưởng phòng XDCQ, CTTC&CCHC cùng Đoàn Giám sát HĐND tỉnh khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã.

Địa điểm: Bù Gia Mập.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Thành phần: Lãnh đạo Sở; Đảng ủy viên; Toàn thể Đảng viên; Đại diện BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên.
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
(Đ/c Sa Châu – Thư ký Đảng ủy phối hợp Văn phòng trong công tác chuẩn bị Sơ kết: phát hành giấy mời; Hội trường, tài liệu...)

2) 14 giờ 00: Đồng chí Lê Ngọc Mừng – Phó Trưởng phòng XDCQ, CTTC&CCHC cùng Đoàn Giám sát HĐND tỉnh khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã.
Địa điểm: Phú Riềng.
THỨ SÁU - Ngày 09/9
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự họp về chủ trương thành lập thị trấn Phú Nghĩa - huyện Bù Gia Mập, thị trấn Bù Nho - huyện Phú Riềng, phường Tiến Hưng - TP Đồng Xoài (giao Phòng XDCQ, CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh uỷ.
2) 09 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự họp công bố Quyết định công bố Ban vận động Hội Nữ kháng chiến (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung và cùng dự).
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.

3) 07 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự lễ khai mạc Karate Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ VI năm 2022.
Địa điểm: Trung tâm TĐTT tỉnh.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (03 ngày) (Phòng CCVC&TCBM phối hợp Văn phòng tổ chức thực hiện).
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.

5) 08 giờ 00: Đồng chí Hồ Minh Hiệp – Phó Chánh văn phòng tham gia Đoàn kiểm tra Bí mật nhà nước.
Địa điểm: Sở Tài nguyên Môi trường.
 
CHIỀU 1)  
   
 
THỨ BẢY - Ngày 10/9
CHIỀU 16 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng ban Ban Tôn giáo, đồng chí Trần Hữu Tuấn - Trưởng phòng Tín ngưỡng - Tôn giáo khác dự Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung của Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền).
Địa điểm: tỉnh Tây Ninh.

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Văn bản mới ban hành

DỰ TOÁN NĂM 2023

DỰ TOÁN NĂM 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Ngày ban hành: 22/05/2023

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Ngày ban hành: 09/05/2023

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Ngày ban hành: 05/05/2023

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Ngày ban hành: 25/04/2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Ngày ban hành: 19/04/2023

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Ngày ban hành: 18/04/2023

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Ngày ban hành: 11/04/2023

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Ngày ban hành: 05/04/2023

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 05/04/2023

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 04/04/2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 03/04/2023

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 31/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Ngày ban hành: 31/03/2023

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Ngày ban hành: 28/03/2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Ngày ban hành: 26/03/2023

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Ngày ban hành: 21/03/2023

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Ngày ban hành: 21/03/2023

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Ngày ban hành: 21/03/2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Ngày ban hành: 20/03/2023

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 17/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Ngày ban hành: 17/03/2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Ngày ban hành: 13/03/2023

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Ngày ban hành: 13/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Ngày ban hành: 12/03/2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Việc làm Bình Phước
Công báo Bình Phước
Address
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,889
  • Hôm nay442,954
  • Tháng hiện tại5,150,211
  • Tổng lượt truy cập223,274,118
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây