Lịch làm việc tuần thứ 37

Lịch làm việc tuần thứ 37

Số kí hiệu 37
Ngày ban hành 05/09/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                           LỊCH LÀM VIỆC
                          Tuần 37 năm 2020 (từ ngày 07/9 đến ngày 11/9/2020)
                                                                      - - - - -
 
THỨ BẢY - Ngày 05/9
SÁNG 1) 7h30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự khai giảng năm học mới.
Địa điểm: Thị xã Phước Long.
CHIỀU 1) 16h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở họp Hội đồng thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên, chuyên viên lên chuyên viên chính và tương đương.
Cùng dự: Thành viên Hội đồng thi nâng ngạch.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
CHỦ NHẬT - Ngày 06/9
SÁNG 1) 7h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự Lễ Khai mạc kỳ thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên, chuyên viên lên chuyên viên chính và tương đương.
Cùng dự: Thành viên Hội đồng thi, Ban coi thi, Ban chấm thi, Ban giám sát, Tổ giúp việc.
Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
CHIỀU  
THỨ HAI - Ngày 07/9
SÁNG 1) 9h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự Lễ khánh thành dự án Ký túc xá Trường Chính trị tỉnh.
Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
2) 8h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức dân tộc.
Địa điểm: Hội trường chính Nhà khách Tỉnh ủy.
   3) 7h30: Ban TĐKT đi thẩm định mô hình tiêu biểu và điển hình tiên tiến cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020 (cả tuần)
    Địa điểm: Theo Kế hoạch 284.
   4) 7h30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Trưởng phòng CCVC&TCBM dự khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2020.
   Địa điểm: Hội trường C - Trường Chính trị.
CHIỀU 1) 14h30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự buổi công bố Kết quả kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2020.
Cùng dự: Đoàn kiểm tra.
 Địa điểm: UBND huyện Bù Gia Mập.
THỨ BA – Ngày 08/9
SÁNG 1) 08h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự họp nghe VNPT Bình Phước trình bày giải pháp triển khai hệ thống Quản lý Công chức, viên chức liên thông.
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng CCVC&TCBM.
    Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
   2) 6h00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở đi kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo (hết tuần)
Cùng dự: Đoàn kiểm tra 254.
Địa điểm: Huyện, thị xã.
3) 8h00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự họp Tổ soạn thảo đề thi Hội thi tuyên truyền về CCHC.
Cùng dự: Phòng XDCQ, CTTN&TCBM.
 Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
  4) 08h00: Đồng chí Trần Thái Sơn – Trưởng phòng XDCQ, CTTN&CCHC kiểm tra thực hiện nhiệm vụ đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 (cả ngày).
Địa điểm: Huyện Bù Đốp, Phú Riềng.
CHIỀU 1) Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
2) 14h00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở dự buổi công bố Kết quả thanh tra công tác Nội vụ năm 2020.
Cùng dự: Các thành viên Đoàn kiểm tra 179.
 Địa điểm: UBND thị xã Phước Long.
THỨ TƯ - Ngày  09/9

SÁNG
 
    1) 7h30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự Lễ vận hành chính thức Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh.
    Địa điểm: Trung tâm IOC tỉnh.    
   2) 9h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự họp Thường trực Tỉnh ủy phiên 22/2020 nội dung: Báo cáo chủ trương sáp nhập Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trực thuộc Sở NN&PTNT về Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
3) 8h00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị quán triệt Thông báo Kết luận 173-TB/TW, Chỉ thị 43-CT/TW, Chỉ thị 44-CT/TW của Trung ương.
Địa điểm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
4) 8h00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự buổi công bố Quyết định kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2020.
Cùng dự: Đoàn kiểm tra.
 Địa điểm: UBND huyện Bù Đăng.
CHIỀU 1) Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
   

THỨ NĂM - Ngày 10/9
SÁNG 1) 8h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự họp Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần thứ V năm 2020, nội dung: Nghe Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội (Ban TĐKT chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Lãnh đạo Ban TĐKT; đồng chí Trần Đặng Đoan Thùy – Kế toán trưởng.
  Địa điểm:  Phòng họp A, UBND tỉnh.
2) 07h30:  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng ban Ban TĐKT dự Hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền).
Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
3) 7h45: Bộ phận Thanh tra tiếp công dân theo định kỳ.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
    4) 08h00: Đồng chí Trần Thái Sơn – Trưởng phòng XDCQ, CTTN&CCHC kiểm tra thực hiện nhiệm vụ đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 (cả ngày).
Địa điểm: Huyện Đồng Phú, TP. Đồng Xoài.
CHIỀU 1) 14h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự buổi làm việc với Giám đốc Sở Tài chính về công tác biên chế
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng CCVC & TCBM
  Địa điểm:  Phòng họp Sở Nội vụ.
2) 14h45: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự buổi làm việc với Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo về công tác biên chế sự nghiệp ngành GD&ĐT
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng CCVC & TCBM
  Địa điểm:  Phòng họp Sở Nội vụ.
3) 15h30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự họp thống nhất sắp xếp, bố trí nhân sự sau khi ủy thác các Qũy có sử dụng ngân sách nhà nước về Qũy Đầu tư phát triển tỉnh. (P.CCVC&TCBM chuẩn bị  03 nội dung trên)
Cùng dự: Phòng CCVC & TCBM
  Địa điểm:  Phòng họp Sở Nội vụ.
 
THỨ SÁU - Ngày 11/9
SÁNG 1) 08h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự họp Hội đồng xét tinh giản biên chế đợt 4/2020 theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Cùng dự:  Lãnh đạo Phòng CCVC&TCBM.
  Địa điểm:  Phòng họp A, UBND tỉnh.
 9) 09h30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự Trao Quyết định bổ nhiệm, phê chuẩn bầu bổ sung chức vụ cho cán bộ, công chức lãnh đạo (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Cùng dựĐồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Trưởng phòng CCVC&TCBM.
  Địa điểm:  Phòng họp VIP, UBND tỉnh.
CHIỀU 1) Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
 
   

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,457
  • Hôm nay108,225
  • Tháng hiện tại596,184
  • Tổng lượt truy cập285,994,285
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây