Lịch làm việc tuần thứ 39-2022

Lịch làm việc tuần thứ 39-2022

Số kí hiệu 39
Ngày ban hành 24/09/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                                      LỊCH LÀM VIỆC
                                 Tuần 39  năm 2022 (từ ngày 25/9 đến ngày 01/10/2022)
                                                                   - - - - -
CHỦ NHẬT - Ngày 25/9
CHIỀU 1) 17 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung- Phó Giám đốc dự tiếp Đoàn Công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Địa điểm: Tại Nhà khách tỉnh.
 
THỨ HAI - Ngày 26/9
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở công tác theo chương trình riêng.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở dự họp Thường trực Tỉnh  uỷ, phiên thứ 58/2022; nội dung: Công tác chuẩn bị tổ chức Lễ công bố Nghị quyết 570/UBTVQH15 của UBTV Quốc hội (Phòng XDCQ, CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh uỷ.
3) Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc và đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo:
- Tiếp Đoàn công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (06 giờ ăn sáng tại Nhà khách Tỉnh ủy).
- 8 giờ 00: Làm việc với  Đoàn công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Địa điểm: Phòng họp B Tỉnh ủy.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch – Chi cục trưởng và đ/c Giang Anh Trung - Phó Chi cục trưởng đi sưu tầm tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Phước (Phòng Nghiệp vụ cùng đi).
Địa điểm: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III (hết tuần).
5) 08 giờ 00: Đoàn thanh tra 338 thanh tra công tác nội vụ tại UBND thị xã Bình Long (hết tuần).
Địa điểm: thị xã Bình Long.
CHIỀU 1) 14 giờ 00:  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự họp tổ rà soát triển khai các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao trong quá trình thành lập và hoạt động của Quỹ hỗ trợ an sinh xã hội tỉnh Bình Phước.
Địa điểm: Phòng họp Sở Tài chính.
THỨ BA – Ngày 27/9
SÁNG 1)  08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc dự họp UBND tỉnh thông qua tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 và Thông qua các nội dung trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2) 09 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm  - Phó Giám đốc dự họp báo Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị xã Chơn Thành và thành lập các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (Phòng XDCQ, CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Hội trường Huyện ủy Chơn Thành.
3) 08 giờ 30: Đoàn kiểm tra 801 kiểm tra công tác cải cách hành chính.
Địa điểm: UBND huyện Lộc Ninh.
4) 07 giờ 30: Đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Chánh Văn phòng kiêm Chánh Thanh tra trực tiếp công dân định kỳ (cả ngày)
5) 08 giờ 00: Đồng chí Đậu Thị Phương Anh - Phó Trưởng phòng TN - TGK, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền - Chuyên viên phòng KTG - PG tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo (từ ngày 27/9 đến 01/10/2022).
ĐỊa điểm: Tỉnh Lâm Đồng
5) 07 giờ 30: Các đồng chí Bí thư và Phó Bí thư các chi bộ thuộc Đảng ủy Sở Nội vụ tham gia tập huấn lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho Bí thư, Phó Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ (trừ các đ/c đã học đợt 1 vào hồi tháng 4/2022 và đợt 2 vào ngày 19-22/9/2022).
ĐỊa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (2 ngày).
CHIỀU 1) 13 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm  - Phó Giám đốc báo cáo chuyên đề về CCHC tại lớp Trung cấp LLCT.
Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Đồng Phú.
THỨ TƯ - Ngày 28/9
SÁNG 1) 08 giờ 00:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự trao Quyết định điều động ông Đoàn Văn Thảo, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp đến nhận công tác tại UBND huyện Bù Gia Mập (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
 Địa điểm: UBND huyện Bù Gia Mập.
2) 10 giờ 00:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự trao 
Quyết định điều động ông Lê Quang Oanh, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập đến nhận công tác tại UBND huyện Bù Đốp (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
 Địa điểm: UBND huyện Bù Đốp.

3) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự họp nghe Sở Tài chính báo cáo về công tác tài chính doanh nghiệp 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm  - Phó Giám đốc dự Hội nghị tổng kết hoạt động hè năm 2022.
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
5) 07 giờ 30: Đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo báo cáo viên Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.
Địa điểm: Hội trường UBND thị xã Bình Long
CHIỀU 1) 14 giờ 00:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở đi kiểm tra thực địa và tổng duyệt chương trình tổ chức Lễ công bố thành lập thị xã Chơn Thành và các phường trực thuộc.
 Địa điểm: Tập trung tại UBND huyện Chơn Thành.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc đi thăm chúc thọ, mừng thọ nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10/2022 trên địa bàn thị xã Phước Long (Văn phòng Sở liên hệ chuẩn bị) (chuyển sang sáng thứ 4).

Địa điểm: thị xã Phước Long.
THỨ NĂM - Ngày 29/9
SÁNG 1)  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và các đồng chí Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
2) 09 giờ 30: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo dự lễ nhậm chức Tân Quản xứ và Thánh lễ Tạ ơn tại Giáo xứ Phước Sơn.
Địa điểm:  Thị xã Phước Long.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng - TP CCVC&TCBM dự họp lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức danh PGĐ sở.
Địa điểm:  Hội trường Sở VHTT&DL.
4) 08 giờ 30: Đồng chí Cao Thị Hà - PTP CCVC&TCBM dự họp kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân.

Địa điểm: Phòng họp Sở Ngoại vụ.
5) 07 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo dự Đại hội Nhơn sanh Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Địa điểm: Tỉnh Tây Ninh.
6) 09 giờ 30: Đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo dự lễ nhậm chức Tân Quản xứ và Thánh lễ Tạ ơn tại Giáo xứ Phước Sơn.

Địa điểm: Thị xã Phước Long
7) 08 giờ 00: Đồng chí Hồ Minh Hiệp – Phó Chánh Văn phòng Sở tham gia kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022.
Địa điểm: Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo (phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung và cùng họp).
Địa điểm: Phòng họp VIP-UBND tỉnh

2) 15 giờ 00:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở Chủ trì họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Ban TĐKT chuẩn bị nội dung)  (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền).
Địa điểm: tại phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ SÁU - Ngày 30/9
SÁNG 1) 08 giờ 00:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở chủ trì họp sắp xếp tổ chức bộ máy chăn nuôi thú y cấp huyện và cơ sở (phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung và cùng họp) (HOÃN).
Địa điểm: Phòng họp SNV.
2) 08 giờ 00:  Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 11 (mở rộng) nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đảng bộ khối.
Địa điểm: Hội trường Đảng uỷ Khối cơ quan và Doanh nghiệp.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TW củ Bộ Chính trị.
Địa điểm: Hội trường Lầu 8, Tòa nhà Trung tâm Trường Chính trị tỉnh.
4) 08 giờ 30: Họp Chi bộ 3.
Địa điểm:  Ban Tôn giáo.
CHIỀU 1) 14 giờ 00:  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự họp tổ rà soát triển khai các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao trong quá trình thành lập và hoạt động của Quỹ hỗ trợ an sinh xã hội tỉnh Bình Phước.
Địa điểm: Phòng họp Sở Tài chính.
   
 
THỨ BẢY – NGÀY 01/10
SÁNG 1) 08 giờ 30:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự Lễ công bố thành lập thị xã Chơn thành và các phường thuộc thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước (Phòng XDCQ, CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung và cùng đi).
Địa điểm: Công viên Trung tâm hành chính thị xã Chơn Thành.

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Văn bản mới ban hành

DỰ TOÁN NĂM 2023

DỰ TOÁN NĂM 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Ngày ban hành: 22/05/2023

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Ngày ban hành: 09/05/2023

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Ngày ban hành: 05/05/2023

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Ngày ban hành: 25/04/2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Ngày ban hành: 19/04/2023

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Ngày ban hành: 18/04/2023

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Ngày ban hành: 11/04/2023

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Ngày ban hành: 05/04/2023

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 05/04/2023

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 04/04/2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 03/04/2023

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 31/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Ngày ban hành: 31/03/2023

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Ngày ban hành: 28/03/2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Ngày ban hành: 26/03/2023

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Ngày ban hành: 21/03/2023

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Ngày ban hành: 21/03/2023

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Ngày ban hành: 21/03/2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Ngày ban hành: 20/03/2023

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 17/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Ngày ban hành: 17/03/2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Ngày ban hành: 13/03/2023

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Ngày ban hành: 13/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Ngày ban hành: 12/03/2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Việc làm Bình Phước
Công báo Bình Phước
Address
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,792
  • Hôm nay406,228
  • Tháng hiện tại5,113,485
  • Tổng lượt truy cập223,237,392
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây