Lịch làm việc tuần thứ 40

Lịch làm việc tuần thứ 40

Số kí hiệu 40
Ngày ban hành 26/09/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                         LỊCH LÀM VIỆC
                           Tuần 40 năm 2020 (từ ngày 28/9 đến ngày 03/10/2020)
                                                                  - - - - -
 
THỨ HAI - Ngày 28/9
SÁNG 1) 8h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở cùng Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kiểm tra và chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ tỉnh.
  Địa điểm: Trường Chính trị.
2) 8h00:  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị triển khai Luật Thanh niên đối với các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền).
Cùng dự: Phòng XDCQ, CTTN&CCHC.
 Địa điểm: Tỉnh Lâm Đồng.
3) 7h30: Đồng chí Trần Thái Sơn – Trưởng phòng XDCQ, CTTN&CCHC tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội (cả ngày).
Địa điểm: TP. Đồng Xoài, huyện Đồng Phú.
4) 7h30: Ban TĐKT đi thẩm định mô hình tiêu biểu và điển hình tiên tiến cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020 (cả tuần)
    Địa điểm: Theo Kế hoạch 284.
CHIỀU 1) 14h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở; Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự họp Đoàn đại biểu Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Địa điểm: Hội trường ĐUK Cơ quan.
2) 17h30: Lãnh đạo Sở dự tiếp cơm thân mật với Đại biểu về dự triển lãm  tài liệu lưu trữ “Bình Phước kháng chiến, kiến quốc 1954 – 1975”.
Cùng dự: Chi cục VTLT; Trưởng phòng chuyên môn; Trưởng đơn vị trực thuộc.
Địa điểm: Do Chi cục VTLT bố trí.
3) 14h00: Họp Chi bộ 3.
Cùng dự: Đảng viên Chi bộ 3.
Địa điểm: Phòng họp Ban Tôn giáo.
THỨ BA – Ngày 29/9
SÁNG 1) 07h30: Lãnh đạo Sở dự Khai mạc triển lãm tài liệu lưu trữ “Bình Phước kháng chiến, kiến quốc 1954 – 1975”.
Cùng dự: Chi cục VTLT; Trưởng, Phó trưởng phòng chuyên môn; Trưởng, Phó trưởng đơn vị trực thuộc.
 Địa điểm: Tượng đài Chiến thắng Đồng Xoài.
2) 11h00: Lãnh đạo Sở dự tiếp cơm thân mật với Đại biểu về dự triển lãm  tài liệu lưu trữ “Bình Phước kháng chiến, kiến quốc 1954 – 1975”.
Cùng dự: Chi cục VTLT; Trưởng, Phó trưởng phòng chuyên môn; Trưởng, Phó trưởng đơn vị trực thuộc.
 Địa điểm: Chi cục VTLT.
3) 8h30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự Hội thảo khoa học “Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Thực trạng và định hướng đến năm 2030” (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh ủy quyền).
Cùng dự: Phòng XDCQ, CTTN&CCHC.
 Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh.
4) 7h30: Đồng chí Trần Thái Sơn – Trưởng phòng XDCQ, CTTN&CCHC tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội (cả ngày).
Địa điểm: TX. Phước Long, huyện Phú Riềng.
CHIỀU 1) 14h00:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự họp Thông qua Đề án thành lập Tổ thẩm định giải quyết thủ tục hành chính các dự án đầu tư công.
Cùng dự: Đồng chí Lê Ngọc Mừng – Phó Trưởng phòng XDCQ, CTTN&CCHC.
 Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2) 19h00:  Lãnh đạo Sở dự Chương trình "Đêm hội trăng rằm" Tết Trung thu năm 2020 cho con em công chức, viên chức, người lao động của Sở (Đoàn Thanh niên tổ chức, thực hiện chương trình).
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
THỨ TƯ - Ngày  30/9

SÁNG
 
1) 08h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở đi thăm chúc thọ, mừng thọ các cụ thọ 90 tuổi, 100 tuổi nhân ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10/2020 theo Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh (Văn phòng Sở liên hệ, thông báo cho các thành viên Đoàn).
    Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã Phước Long lúc 08 giờ 00 để cùng đi.
2)  Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở làm việc tại trụ sở.
3) 7h30: Đồng chí Trần Thái Sơn – Trưởng phòng XDCQ, CTTN&CCHC tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội.
Địa điểm: Huyện Bù Đăng.
CHIỀU 1) Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
2) 14h00: Họp Chi bộ 1.
Cùng dự: Đảng viên Chi bộ 1.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.

THỨ NĂM - Ngày 01/10
SÁNG 1) Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
2) 7h45: Bộ phận Thanh tra tiếp công dân theo định kỳ.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
CHIỀU 1) 14h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở; Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Địa điểm: Hội trường Ký túc xá Trường Chính trị tỉnh.
2) 18h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự buổi họp mặt Nữ Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Địa điểm: Hội trường B – Công an tỉnh.
THỨ SÁU - Ngày 02/10
SÁNG 1) 06h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở; Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân dịp Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
2) 08h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở; Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (cả ngày).
Địa điểm: Hội trường Ký túc xá Trường Chính trị tỉnh.
CHIỀU  
THỨ BẢY - Ngày 03/10
SÁNG 1) 08h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở; Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (cả ngày).
Địa điểm: Hội trường Ký túc xá Trường Chính trị tỉnh.
CHIỀU 1) 19h45: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở dự Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Tự hào Đảng quang vinh”.
Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.
 
   

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2,052
  • Hôm nay231,049
  • Tháng hiện tại17,582,269
  • Tổng lượt truy cập283,517,957
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây