Lịch làm việc tuần thứ 41-2022

Lịch làm việc tuần thứ 41-2022

Số kí hiệu 22
Ngày ban hành 09/10/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                                         LỊCH LÀM VIỆC
                                Tuần 41  năm 2022 (từ ngày 10/10 đến ngày 14/10/2022)
                                                                     - - - - -

 
THỨ HAI - Ngày 10/10
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở làm việc theo Chương trình riêng.
2) 07 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự Lễ công bố Ngày chuyển đổi số năm 2022.
Địa điểm:  Hội trường lầu 8, Trung tâm Hội nghị, Trường Chính trị.
3) 07 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự lễ tổng kết năm học 2021 – 2022, khai giảng năm học 2022 – 2023.
Địa điểm: Hội trường nhà Đa Năng Trường Cao đẳng Bình Phước.
CHIỀU 1)  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở chủ trì:
- 14 giờ 00: Họp giao ban Đảng uỷ tháng 10/2022.
Thành phần: Các đồng chí Đảng uỷ viên.
- 15 giờ 30: Họp giao ban cơ quan tháng 10/2022
- Thành phần: Lãnh đạo sở, các trưởng, phó trường phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc.
Địa điểm: Phòng hợp SNV.
THỨ BA – Ngày 11/10
SÁNG 1) 08 giờ 00: Lãnh đạo Sở dHội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các chỉ thị, đề án, kết luận về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
Đa điểm: Hội trường A - Trường Chính trị tỉnh.
Thành phần dự: TP, PTP chuyên môn; Trưởng, phó đơn vị trực thuộc (họp trực tuyến tại Phòng họp SNV).

2) 07 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh lý quản lý (đối tượng 3) năm 2022.
Địa điểm: Phòng 202D, Trường Chính trị tỉnh (từ ngày 11/10 – 15/10/2022).
3) 07 giờ 30: Đồng chí Đinh Xuân Hải -  Thanh tra viên trực tiếp công dân định kỳ (cả ngày).
ĐỊa điểm: Sở Nội vụ.
4) Đoàn 801 kiểm tra Cải cách hành chính phường Tiến Thành và xã Tân Thành Thành phố Đồng Xoài.( cả ngày)

Địa điểm: phường Tiến Thành và xã Tân Thành
CHIỀU 1) 13 giờ 30: Đồng chí  Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự lễ công bố xã Đa Kia đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.
Địa điểm: UBND xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập.
THỨ TƯ - Ngày 12/10
SÁNG 1) 07 giờ 30:  Đồng chí Phạm Thành Chung  – PGĐ Sở dự Đại hội đại biểu ĐoànTNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027
Địa điểm: Hội trường lầu 8, Trung tâm Hội nghị, Trường Chính trị.
2) 08 giờ 00: Lãnh đạo Ban Tôn giáo đi thăm, làm việc với các tổ chức, cá nhân tôn giáo trên địa bàn tỉnh (cùng tham gia: công chức Ban Tôn giáo).
Địa điểm: Thị xã Chơn Thành và Thị xã Bình Long.
3) 08 giờ 00: Đồng chí  Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp các dự thảo luật trình tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV.
Địa điểm: tại Phòng họp B, Trụ sở Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
3) 07 giờ 30: Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng dự Hội nghị triển khai Phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025, do Ban TĐKT Trung ương tổ chức (cùng dự đ/c Đông, Vũ chuyên viên, 03 ngày, từ ngày 12 - 14/10/2022).
Địa điểm: Thành phố Vũng Tàu.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng ban Ban Tôn giáo và đồng chí Phạm Thị Huế - Chuyên viên Phòng KTG-PG tham dự thảo luận dự toán năm 2023.
Địa điểm: Phòng họp Sở Tài chính.
5) 08 giờ 00: Lãnh đạo Phòng XDCQ, CTTN&CCHC dự Giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Đa điểm: Trụ sở HĐND & UBND huyện Chơn Thành.
6) 09 giờ 30:  Đồng chí Cao Thị Hà –  Phó Trưởng phòng CCVC&TCBM dự họp thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Phó Trưởng ban Quản lý KKT.
Đ
a điểm: Ban Quản lý KKT.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí  Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp 09 tháng đầu năm 2022 (Văn phòng làm văn bản dự thay).
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
2) 14h00 : Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học khuyến tài tỉnh (Đ/c Chiểu cùng dự)
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ NĂM - Ngày 13/10
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thi phỏng vấn do Bộ Nội vụ tổ chức.
Địa điểm: tỉnh Quảng Ninh
2) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022 và triển khai thí điểm xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” trên toàn quốc do Bộ Công an tổ chức ( Văn phòng làm vb dự thay).
Địa điểm:  Hội trường Công an thành phố Đồng Xoài.
3) 08 giờ 00: Lãnh đạo Phòng CCVC&TCBM tham dự Đoàn Giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Bù Đốp.
Địa điểm: UBND huyện Bù Đốp.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự Họp giao ban giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2022 ( Văn phòng làm vb dự thay).
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2) 14 giờ 00:  Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự
buổi trao tặng quà của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam cho 10 nạn nhân của tỉnh Bình Phước và làm việc với Đoàn công tác của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam.
Địa điểm: 
Phòng họp B -Tỉnh ủy.  
3) 14 giờ 00:  Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – Trưởng phòng CCVC&TCBM dự họp thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc-Phó Tổng biên tập báo, Đài PTTH & Báo Bình Phước.
Đ
a điểm: Đài PTTH tỉnh.
THỨ SÁU - Ngày 14/10
SÁNG 1)  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự buổi công bố thành lập Hội Nữ kháng chiến tỉnh.
Đa điểm: Thành phố Đồng Xoài.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự Giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.
Đa điểm: Trụ sở HĐND & UBND TP Đồng Xoài.
4) 07 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự
Trao Quyết định điều động bà Lê Thị Ánh Tuyết - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đến nhận công tác tại UBND huyện Lộc Ninh (giao P.CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp VIP, UBND tỉnh.

5) 08 giờ 00: Lãnh đạo Ban Tôn giáo đi thăm, làm việc với các tổ chức, cá nhân tôn giáo trên địa bàn tỉnh (cùng tham gia: công chức Ban Tôn giáo).
Địa điểm: Huyện Hớn Quản.
6) 06 giờ 00: Đồng chí Đỗ Thanh Tâm – Trưởng ban TĐKT và đ/c Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng ban TĐKT đi trình hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước tại Cơ quan đại diện phía Nam của Ban TĐKT Trung ương (cùng đi đ/c Văn Tâm, Thu – chuyên viên).
Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh.
7) 08
giờ 00: Đồng chí  Hồ Minh Hiệp – Phó CVP dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp các dự thảo luật trình tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV.

Địa điểm: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự Tổ rà soát quá trình thành lập và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ an sinh xã hội tỉnh báo cáo kết quả thực hiện.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2) 14 
giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự buổi công bố thành lập Hội Nữ kháng chiến tỉnh.

Đa điểm: Thị xã Bình Long.
   
 
THỨ BẢY - Ngày 15/10
SÁNG 1) 07 giờ 00: Các đồng chí Phó Giám đốc Sở: Đi khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc đối tượng khám sức khỏe 01 năm 1 lần.
Địa điểm: Khoa khám bệnh theo yêu cầu – Bệnh viện Thống Nhất, số 1 đường Lý Thường Kiêt, phường 7, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.
2) 8 giờ 30: Lãnh đạo Văn phòng dự Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ đối thoại với Phụ nữ Việt Nam với chủ đề “Thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội”.
Địa điểm: phòng họp G, UBND tỉnh
CHỦ NHẬT - Ngày 16/10
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng ban Ban Tôn giáo dự Lễ khánh thành và bổ nhiệm Trụ trì Chùa Tường Vân.
Địa điểm: Huyện Hớn Quản.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự Liên hoan chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đa điểm: Trung tâm Văn hoá tỉnh.
3) 19
 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đa điểm: Trung tâm Văn hoá tỉnh.

 

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Văn bản mới ban hành

DỰ TOÁN NĂM 2023

DỰ TOÁN NĂM 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Ngày ban hành: 22/05/2023

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Ngày ban hành: 09/05/2023

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Ngày ban hành: 05/05/2023

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Ngày ban hành: 25/04/2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Ngày ban hành: 19/04/2023

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Ngày ban hành: 18/04/2023

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Ngày ban hành: 11/04/2023

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Ngày ban hành: 05/04/2023

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 05/04/2023

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 04/04/2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 03/04/2023

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 31/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Ngày ban hành: 31/03/2023

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Ngày ban hành: 28/03/2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Ngày ban hành: 26/03/2023

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Ngày ban hành: 21/03/2023

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Ngày ban hành: 21/03/2023

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Ngày ban hành: 21/03/2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Ngày ban hành: 20/03/2023

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 17/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Ngày ban hành: 17/03/2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Ngày ban hành: 13/03/2023

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Ngày ban hành: 13/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Ngày ban hành: 12/03/2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Việc làm Bình Phước
Công báo Bình Phước
Address
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,845
  • Hôm nay418,561
  • Tháng hiện tại5,125,818
  • Tổng lượt truy cập223,249,725
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây