Lịch làm việc tuần thứ 43

Lịch làm việc tuần thứ 43

Số kí hiệu 43
Ngày ban hành 24/10/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                                                                                                     LỊCH LÀM VIỆC
                        Tuần 43 năm 2021 (từ ngày 25/10 đến ngày 31/10/2021)

 

THỨ BẢY – Ngày 23/10/2021
SÁNG 09 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và các đồng chí Trưởng Ban, Phó TB Ban TĐKT tham dự thảo luận tổ về Dự án Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi).
Địa điểm :  Phòng họp trực tuyến Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
THỨ HAI - Ngày 25/10
SÁNG
1) 09 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở (TV BCN 340) dự buổi làm việc với các Phó Chủ nhiệm và thành viên liên quan của các Ban Chủ nhiệm thực hiện các chương trình, đề án trong Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 30/9/2021 của Tỉnh ủy thuộc lĩnh vực khoa giáo văn xã của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh. (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung theo Quyết định số 339; Phòng XDCQ, CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung theo Quyết định số 340.)

Địa điểm: Tại phòng họp A, UBND tỉnh.
      2) 07 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự Lễ khai giảng lớp Trung cấp LLCT hệ không tập trung, khóa 123.
Địa điểm : Phòng họp 1, Trường Chính trị tỉnh.
      3) Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở làm việc tại trụ sở (cả ngày).
      4) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Trần Việt Dũng - Bảo vệ (cả ngày).

CHIỀU 1) Các đồng chí Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự họp thống nhất báo cáo kết quả giám sát công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm : Phòng họp B, HĐND tỉnh.
2) 14 giờ 00: Toàn thể CC,VC Ban TĐKT tham dự buổi chạy thử phần mềm tác nghiệp và quản lý cơ sở dữ liệu hồ sơ công tác thi đua, khen thưởng.
Địa điểm : Phòng họp Sở.
THỨ BA – Ngày 26/10,SÁNG
1) Các đồng chí Lãnh đạo sở làm việc tại trụ sở (cả ngày).

2) 07 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở đi khám sức khỏe định kỳ 01 năm 01 lần năm 2021 theo Thông báo của Ban Bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh.
Địa điềm : Phòng khám và Quản lý sức khỏe trực thuộc Ban Bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng - TP.CCVC&TCBM, đ/c Trần Tuấn Vũ - CV P.CCVC&TCBM dự g
iám sát thí sinh dự thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức Chi cục Giám định Xây dựng thuộc Sở Xây dựng năm 2021
.Địa điểm : Sở Xây dựng

4) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19:  Phan Thị Bích Ngân (Ban Tôn giáo) – đoàn viên Chi đoàn (cả ngày).

CHIỀU
1) 15 giờ 00 : Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự Lễ bế giảng lớp Trung cấp LLCT-HC hệ tập trung, khóa 116.
Địa điểm : Hội trường A, Trường Chính trị tỉnh.

2) 16 giờ 00 : Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Phó Giám đốc Sở dự  họp trực tuyến định kỳ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 kết nối đến cấp xã.
Địa điểm : Phòng họp A, UBND tỉnh.
 
THỨ TƯ - Ngày  27/10


SÁNG
1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng sáng kiến chủ trì họp Hội đồng để xét sáng kiến năm 2021 (Văn phòng chuẩn bị nội dung).
Thành phần cùng dự : Các đồng chí thành viên Hội đồng xét sáng kiến của Sở.
Địa điểm : Phòng họp Sở.
2) Các đồng chí Phó Giám đốc Sở làm việc tại trụ sở (cả ngày).
3) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Huỳnh Thị Sang (Văn phòng) – đoàn viên Chi doàn (cả ngày).

CHIỀU
1) 15 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự  họp Hội đồng xét tinh giản biên chế đợt 4/2021 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Thành phần cùng dự: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng - Trưởng phòng Công chức viên chức và Tổ chức bộ máy.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở dự tập huấn, hướng dẫn đánh giá, xác định mức độ chuyển đổi số.
Thành phần cùng đi: Đồng chí Bạch Công Hậu – CVVP Sở.
Địa điểm : Sở TT&TT.
THỨ NĂM - Ngày 28/10SÁNG
1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở, đồng chí Nguyễn Tuấn- Phó TPB Ban TĐKT dự phiên họp trực tuyến của Quốc hội thảo luận về dự án Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi), (Ban TĐKT chuẩn bị nội dung).
Địa điểm : Phòng họp trực tuyến Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở chủ trì buổi tập huấn phần mềm theo dõi, đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính các cấp (Phòng XDCQ, CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung).
Thành phần cùng dự: Theo Công văn số 2651/SNV-CCHC ngày 22/10/2021 của Sở Nội vụ và Phòng XDCQ, CTTN&CCHC.
Địa điểm : Phòng họp Sở.
3) 08 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở (TV Đoàn 187) dự họp đe
ể góp ý dự thảo báo báo của Đoàn Kiểm tra 187 để báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
Địa điểm : Ban TCTU.

4) Các đồng chí Phó Giám đốc Sở làm việc tại trụ sở (cả ngày).
5) 08 giờ 30: Toàn thể đảng viên Chi bộ 3 dự sinh hoạt định kỳ tháng 10 năm 2021.
Địa điểm : Ban Tôn giáo.
6) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Bùi Thị Thu Trang (Văn phòng) – đoàn viên Chi doàn (cả ngày).
CHIỀU 1) 13 giờ 30: Đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Chánh văn phòng Sở dự hội nghị trực tuyến về công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh (Văn phòng chuẩn bị nội dung).
TP cùng dự : Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Loan – CV Văn phòng Sở.
Địa điểm : Sở TT&TT.
2) 14 giờ 30: Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự buổi làm việc với Trường Chính trị tỉnh về Đề án sử dụng, quản lý và vận hành Ký túc xá Trường Chính trị tỉnh (Văn phòng chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: tại phòng họp C - Tỉnh ủy.
3) 14 giờ 00: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng - TP.CCVC&TCBM dự họp trực tuyến tham vấn chuyên môn về chế độ làm việc, VTVL và đinh mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm : Phòng họp B, Sở GD-ĐT.
THỨ SÁU - Ngày 29/10SÁNG
1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự  Hội nghị tập huấn, phổ biến kinh nghiệm của các nước ASEAN trong lĩnh vực cải cách công vụ, nâng cao năng lực cho công chức các địa phương năm 2021
TP. cùng dự : Trưởng phòng CCVC&TCBM,, Trưởng phòng XDCQ,CTTN&CCHC, Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

Hình thức : Họp trực tuyến qua Zoom.
2) Các đồng chí lãnh đạo Sở
làm việc tại trụ sở (cả ngày).

3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba – HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (Phòng XDCQ, CTTN&TCBM chuẩn bị nội dung, Văn phòng bố trí xe đưa đón lãnh đạo).
Địa điểm : Thị xã Phước Long.
4) 07 giờ 00 : Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở tham gia  lớp học Chuyên viên cao cấp.
Hình thức : Học online (03 ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật).
5) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Trần Việt Dũng - Bảo vệ (cả ngày).

CHIỀU
 
1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự họp thông qua Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 (Văn phòng chuẩn bị nội dung) (Hoãn).
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2) 16 giờ 00 : Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở  dự họp định kỳ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19  về tình hình phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện “bình thường mới”.
Địa điểm : Phòng họp A, UBND tỉnh.
3) 14 giờ 00 : Đồng chí Đặng Thanh Hoàng - TP.CCVC&TCBM 
Dự Hội thảo khoa học “Dạy và học bằng hình thức trực tuyến tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước hiện nay”.
Địa điểm : Họp Trực tuyến qua Google meet

4) 14 giờ 00: Toàn thể  cán bộ,công chức, viên chức của Sở dự sinh hoạt Ngày Pháp luật định kỳ .
Địa điểm : Hội trường Sở.
THỨ 7 – Ngày 30/10
CẢ NGÀY

1) 7 giờ 00: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng - TP.CCVC&TCBM, đ/c Trần Tuấn Vũ - CV.PCCVC&TCBM dự lễ khai mạc và giám sát kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp thuộc huyện năm 2021 (02 ngày 30,31/10/2021).
Địa điểm : Huyện Lộc Ninh.

2) Trực cơ quan: Đ/c Trần Việt Dũng - Bảo vệ

CHỦ NHẬT – Ngày 31/10
CHIỀU  

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,832
  • Hôm nay232,998
  • Tháng hiện tại18,132,143
  • Tổng lượt truy cập284,067,831
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây