Lịch làm việc tuần thứ 45

Lịch làm việc tuần thứ 45

Số kí hiệu 45
Ngày ban hành 01/11/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                         LỊCH LÀM VIỆC
                        Tuần 45 năm 2020 (từ ngày 02/11 đến ngày 06/11/2020)
                                                                   - - - - -
 
THỨ HAI - Ngày 02/11
SÁNG 1) 9h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở; Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở họp Đảng ủy Sở.
Cùng dự: Các đồng chí Đảng ủy viên.
  Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
2) 10h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Giám đốc Sở; Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở họp giao ban.
Cùng dự: Trưởng, Phó trưởng phòng chuyên môn; Trưởng, Phó trưởng đơn vị trực thuộc.
  Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
CHIỀU 1) Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
2) 17h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Giám đốc Sở; Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Trưởng phòng CCVC&TCBM dự gặp mặt chia tay ông Đào Văn Hoàng - PTB Ban Quản lý KKT, nghỉ hưu theo chế độ.
Địa điểm: BQL Khu kinh tế.
3) 14h00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Trưởng phòng CCVC&TCBM dự giám sát xét tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2020.
Địa điểm: Sở Thông tin – Truyền thông.
THỨ BA – Ngày 03/11
SÁNG 1) 7h30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười bốn với đại biểu HĐND tinh khóa IX và trước kỳ họp thứ mười ba với đại biểu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (báo vắng).
Địa điểm: Huyện Lộc Ninh.
2) 08h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở họp Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Trưởng phòng CCVC&TCBM; Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – Phó Trưởng phòng CCVC&TCBM.
Địa điểm:  Phòng họp D, UBND tỉnh.
3) 09h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở họp Thống nhất nội dung về kế hoạch thi tuyển công chức năm 2020 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Trưởng phòng CCVC&TCBM; Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – Phó Trưởng phòng CCVC&TCBM.
Địa điểm:  Phòng họp D, UBND tỉnh.
4) 07h30: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở tham gia lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020 (hết tuần).
Địa điểm: Trường Chính trị.
5) 08h00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự khai giảng lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020.
Địa điểm: Trường Chính trị.
6) 06h00: Lãnh đạo Ban Tôn giáo đi khảo sát, đánh giá tình hình Phật giáo trên địa bàn tỉnh (03 ngày).
Cùng dự:  Đoàn Khảo sát số 309.
 Địa điểm: H. Bù Gia Mập; TX. Phước Long.
7) 8h00: Đồng chí Lê Thị Lịch, Chi cục trưởng Chi cục làm việc với Đình Thần Tân Phước Khánh về sưu tầm tài liệu.
   Cùng dự: Chi cục VTLT.
   Địa điểm: Tỉnh Bình Dương.
8) 8h00: Đoàn 276 thanh tra công tác nội vụ.
Địa điểm: H. Đồng Phú.
9) 08h00: Đồng chí Bạch Công Hậu – Chuyên viên Văn phòng dự Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại.
Địa điểm: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị T/P Đồng Xoài.
CHIỀU 1) Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ - Ngày  04/11

SÁNG
 
1) 7h30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười bốn với đại biểu HĐND tinh khóa IX và trước kỳ họp thứ mười ba với đại biểu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.
Địa điểm: Huyện Lộc Ninh.
2) 8h00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở dự lễ khai giảng năm học 2020-2021 và kỷ niệm ngày Nhà giáo VN 20/11.
Địa điểm: Trường Cao đẳng Nghiệp vụ cao su.
3) 08h00: Lãnh đạo Ban Tôn giáo dự lễ ra mắt Chi hội và bổ nhiệm Quản nhiệm Chi hội Tin lành Bù Puôl.
Địa điểm: H. Bù Đăng.
4) 8h00: Đồng chí Lê Thị Lịch, Chi cục trưởng Chi cục VTLT nhận bàn giao trụ sở làm việc Chi cục VTLT.
   Cùng dự: Chi cục VTLT.
   Địa điểm: Trụ sở mới Chi cục VTLT.
   5) 8h00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - PGĐ Sở và Trần Thái Sơn – Trưởng phòng XDCQ, CTTN&CCHC đi thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
Địa điểm: H. Bù Đốp.
CHIỀU 1) Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
2) 15h30: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở (thành viên Ban chỉ đạo) tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về giáo dục thường xuyên, xây dựng xã hội học tập.
Địa điểm: Sở Giáo dục-Đào tạo.
  3) 15h30: Lãnh đạo Phòng CCVC&TCBM Dự họp công tác triển khai thực hiện Đề án ''Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020'' và Đề án ''Xóa mù chữ đến năm 2020'' trên địa bàn tỉnh BP.
Địa điểm: Sở Giáo dục-Đào tạo.

THỨ NĂM - Ngày 05/11
SÁNG 1) 8h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở công bố Quyết định Kiểm tra công tác cải cách hành chính.
Cùng dựĐoàn Kiểm tra 885.

Địa điểm: Thành phố Đồng Xoài.
2) 08h00:  Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị tập huấn các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ (Văn phòng làm VB báo vắng).
Địa điểm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
3) 7h45:  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở; Bộ phận Thanh tra tiếp công dân theo định kỳ.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
4) 8h00: Lãnh đạo Phòng CCVC&TCBM dự Hội thảo xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu tổ chức bộ máy công tác làm dân tộc từ TW đến địa phương (1.5 ngày).
 Địa điểm: Tỉnh Kiên Giang.
CHIỀU 1) Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU - Ngày 06/11
SÁNG 1) 8h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự Họp UBND tỉnh thông qua các nội trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2020 (Các phòng chuyên môn chuẩn bị nội dung theo Công văn số 3781/UBND-TH ngày 16/10/2020 của UBND tỉnh và gửi Giám đốc trước ngày 05/11) (cả ngày).
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2) 8h00: Đồng chí Trần Thái Sơn – Trưởng phòng XDCQ, CTTN&CCHC đi thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
Địa điểm: H. Đồng Phú.
3) 8h00: Đồng chí Lê Thị Lịch, Chi cục trưởng Chi cục VTLT Làm việc với Phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã  Phước Long về kinh phí số hoá tài liệu.
Cùng dự: Chi cục VTLT.
Địa điểm: TX. Phước Long.
4) 8h00: Lãnh đạo Ban TĐKT dự Hội nghị ký kết giao ước thi đua đầu năm học 2020-2021 của Khối các phòng GD&ĐT.
Cùng dự: Ban TĐKT.
Địa điểm: Trường THCS Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập.
CHIỀU 1) 16h30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự khai giảng lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020.
Địa điểm: Trường Chính trị.
 
   


Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,835
  • Hôm nay231,584
  • Tháng hiện tại17,582,804
  • Tổng lượt truy cập283,518,492
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây