Lịch làm việc tuần thứ 45-2022

Lịch làm việc tuần thứ 45-2022

Số kí hiệu 45
Ngày ban hành 06/11/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                    
                                                          LỊCH LÀM VIỆC

                          Tuần 45  năm 2022 (từ ngày 07/11 đến ngày 11/11/2022)
                                                                    - - - - -

 
THỨ HAI - Ngày 07/11
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc và các đồng chí Phó Giám đốc: Làm việc theo chướng trình riêng.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé NămPhó Giám đốc dự Hội nghị tập huấn, đánh giá giữa kỳ, phổ biến kinh nghiệm của các nước ASEAN trong lĩnh vực cải cách công vụ, nâng cao năng lực cho công chức các địa phương năm 2022 (Đ/c Yến – Chuyên viên Phòng CCVC&TCBM cùng dự).
Địa điểm: Nhà khách Quốc hội, 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP Hồ Chí Minh.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Văn Chiểu -  Chuyên viên Phòng CCVC&TCBM tham gia Đoàn giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ năm 2022.
Địa điểm: Huyện Bù Đốp.
CHIỀU 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc và các đồng chí Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
2) 14 giờ 00: Ban TĐKT họp giao ban định kỳ tháng 11/2022.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
THỨ BA – Ngày 08/11
SÁNG 1) 07 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc và đ/c Phạm Nguyệt Hoa - Phó chi  cục trưởng dự khai giảng Lớp Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan trên hệ thống phần mềm (02 ngày) (Giám đốc ủy quyền đ/c Năm - Phó Giám đốc dự).
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
2) 08 giờ 00:  Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc dự họp nghe Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo phương án sắp xếp các Ban quản lý rừng trên địa bàn tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
3) 07 giờ 30: Đồng chí Đinh Xuân Hải Thanh tra viên trực tiếp công dân định kỳ (cả ngày).
ĐỊa điểm: Sở Nội vụ.
4) 08 giờ 00:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc tham gia Đoàn giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ năm 2022 (cả ngày).
Địa điểm: Huyện Hớn Quản.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc dự buổi trao đổi một số nội dung về dự thảo Kế hoạch tuyển chọn, bố trí cán bộ trẻ giữ chức vụ chủ chốt ở phường, xã, thị trần và dự thảo Kế hoạch tuyển chọn cán bộ đưa đi ĐT, BD và điều động, biệt phái luân chuyển về cơ sở rèn luyện, thử thách (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp C-Tỉnh ủy.

2) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Tuấn - Phó Trưởng ban TĐKT dự Họp Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) và tuyên dương nhà giáo tiêu biểu tỉnh Bình Phước (Dự thay đồng chí Hiền).
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ TƯ - Ngày 09/11
SÁNG 1) 07 giờ 45:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X (VP chuẩn bị tài liệu).
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
3) 07 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc báo cáo viên tại Hội nghị tập huấn công tác QLNN về thanh niên năm 2022 tại UBND thị xã Chơn Thành.
Địa điểm: Hội trường UBND thị xã Chơn Thành.
4) 07 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc dự Khai giảng Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2022.
Địa điểm: Hội trường C, Trường Chính trị tỉnh.
CHIỀU 1) 13 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc làm việc về công tác cán bộ.
Địa điểm: UBND thị xã Phước Long.
2) 13 giờ 30: Đồng chí Phạm Vũ Sa Châu - Phó Phòng XDCQ,CTTN&CCHC báo cáo viên tại Hội nghị tập huấn công tác QLNN về thanh niên năm 2022 tại UBND thị xã Chơn Thành.

Địa điểm: Hội trường UBND thị xã Chơn Thành.
THỨ NĂM - Ngày 10/11
SÁNG 1) 07 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự họp Hội đồng Sáng kiến tỉnh (đợt 3 năm 2022).
Địa điểm: Phòng họp Sở KH&CN.
2) Các đồng chí Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
3) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Nguyệt Hoa - Phó chi  cục trưởng dự khai giảng Lớp Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan trên hệ thống phần mềm (02 ngày).
Địa điểm: Huyện Lộc Ninh.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở, Trưởng đoàn Thanh tra 166 chủ trì công bố Kết luận thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện Phú Riềng (Đoàn Thanh tra và Đoàn Giám sát cùng đi) (HOÃN).
Địa điểm: UBND huyện Phú Riềng.
2) 15 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự 
Lễ ký kết hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022 - 2025 giữa tỉnh Bình Phước và tỉnh Tây Ninh.
Địa điểm: Hội trường UBND tỉnh Tây Ninh.

 
THỨ SÁU - Ngày 11/11
SÁNG 1) 09 giờ 15: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc dự hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc dự chương trình gặp gỡ đối thoại với thanh niên, tuyên dương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực năm 2022 (Hoãn).
Địa điểm: Hội trường UBND huyện Bù Đốp.
3) 09 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc chủ trì họp Tổ xác minh 493 báo cáo kết quả xác minh (Các thành viên Tổ xác minh 493 cùng dự). 
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.

4) 08 giờ 00: Đồng chí Hồ Minh Hiệp- Phó Chánh Văn phòng dự Hội nghị trực tuyến triển khai rà soát thủ tục hành chính nội bộ và xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo. 
Địa điểm: Tại Phòng họp G, UBND tỉnh.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc dự hội nghị UBND tỉnh thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2022.
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2) 15 giờ 00: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – Trưởng phòng CCVC&TCBM dự lễ bế giảng lớp Trung cấp Chính trị, hệ tập trung, khóa 124 tại thành phố Đồng Xoài.
Địa điểm: Trung tâm Chính trị TP Đồng Xoài.
   
 
 
   

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Văn bản mới ban hành

DỰ TOÁN NĂM 2023

DỰ TOÁN NĂM 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Ngày ban hành: 22/05/2023

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Ngày ban hành: 09/05/2023

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Ngày ban hành: 05/05/2023

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Ngày ban hành: 25/04/2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Ngày ban hành: 19/04/2023

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Ngày ban hành: 18/04/2023

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Ngày ban hành: 11/04/2023

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Ngày ban hành: 05/04/2023

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 05/04/2023

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 04/04/2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 03/04/2023

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 31/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Ngày ban hành: 31/03/2023

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Ngày ban hành: 28/03/2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Ngày ban hành: 26/03/2023

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Ngày ban hành: 21/03/2023

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Ngày ban hành: 21/03/2023

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Ngày ban hành: 21/03/2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Ngày ban hành: 20/03/2023

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 17/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Ngày ban hành: 17/03/2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Ngày ban hành: 13/03/2023

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Ngày ban hành: 13/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Ngày ban hành: 12/03/2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Việc làm Bình Phước
Công báo Bình Phước
Address
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,926
  • Hôm nay428,505
  • Tháng hiện tại5,135,762
  • Tổng lượt truy cập223,259,669
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây