Lịch làm việc tuần thứ 46-2022

Lịch làm việc tuần thứ 46-2022

Số kí hiệu 46
Ngày ban hành 12/11/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                  
                                                                           LỊCH LÀM VIỆC

                                         Tuần 46  năm 2022 (từ ngày 14/11 đến ngày 18/11/2022)
                                                             - - - - -

 
THỨ HAI - Ngày 14/12
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở làm việc theo chương trình riêng.
2) 07 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở và đ/c Phạm Nguyệt Hoa - Phó chi  cục trưởng dự khai giảng Lớp Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan trên hệ thống phần mềm (lớp huyện, thị xã).
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
3) 07 giờ 30: Đồng chí Giang Anh Trung - Phó chi  cục trưởng dự khai giảng Lớp Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan trên hệ thống phần mềm (Đ/c Thái Văn Kiện cùng dự)
Địa điểm: Huyện Bù Đăng.
4) 08 giờ 00: Chi bộ 3, Ban Tôn giáo họp kiểm điểm đảng viên cuối năm; đánh giá, xếp loại công chức năm 2022.
Địa điểm: Ban Tôn giáo
CHIỀU 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và các đồng chí Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
2) 13 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự khai giảng lớp bồi dưỡng công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương năm 2022.
ĐỊa điểm: Hội trường 202D, Trường Chính trị tỉnh.
3) 14 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc và thành viên Tổ xác minh họp công bố kết quả xác minh (được thành lập theo Quyết định số 493/QĐ-SNV ngày 12/10/2022 của Sở Nội vụ).

ĐỊa điểm: Phòng họp  Sở Nội vụ.
THỨ BA – Ngày 15/11
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở làm việc tại trụ sở (Cả ngày).
2) 07 giờ 30:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở và đ/c Phạm Nguyệt Hoa - Phó chi  cục trưởng dự khai giảng Lớp Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan trên hệ thống phần mềm (lớp tỉnh).
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
3) 07 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Dự Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022.
Địa điểm: Công viên Trung tâm hành chính thị xã Chơn Thành.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc và Đồng chí Phạm Vũ Sa Châu - PTP XDCQ, CTTM&CCHC tham gia chương trình gặp gỡ đối thoại với thanh niên, tuyên dương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực năm 2022.
Địa điểm: Hội trường UBND huyện Bù Đốp.
6) 07 giờ 30: Đồng chí Đinh Thị Kim Huyền Chuyên viên trực tiếp công dân định kỳ (cả ngày).
ĐỊa điểm: Sở Nội vụ.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự họp Thường trực Tỉnh uỷ về rà soát quy hoạch (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp B-Tỉnh uỷ.
2) 15 giờ 00: Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở chủ trì buổi làm việc liên quan đến nội dung thành lập 02 thị trấn (Phòng XDCQ, CTTN&CCHC chủ động mời các thành phần và cùng dự; đồng chí Nam - Kế toán trưởng cùng dự).
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
3) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 65/2022; nội dung: Tình hình hoạt động Quỹ ASXH tỉnh (Hoãn).

ĐỊa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
4) 14
 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở tham gia Đoàn giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ năm 2022.
Địa điểm: Huyện Bù Đăng.

5) 15 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng ban tham gia rà soát và chạy thử Chương trình Lễ Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2022” (Văn Tâm cùng đi).
Địa điểm: Hội trường Trường chính trị tỉnh.
THỨ TƯ - Ngày 16/11
SÁNG 1) 08 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở; Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc và Đồng chí Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng ban dự Lễ Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022) và tuyên dương nhà giáo tiêu biểu tỉnh Bình Phước: Các Sở, ban, ngành tỉnh.
Địa điểm: Hội trường lầu 8, Trường Chính trị tỉnh.
2) 07 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự Đại hội Hội thánh năm Nhâm Dần - 2022 của Hội thánh Cao đài Tòa thánh Tây Ninh (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền).
Địa điểm: tại Giáo Tông Đường (Nội ô Tòa Thánh Tây Ninh), thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
3) 07 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở báo cáo chuyên đề CCHC tại địa phương và các vấn đề đặt ra với lãnh đạo, quản lý cấp phòng.
Địa điểm: Trường Chính trị.

4) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo dự lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho chức sắc, chức việc các tôn giáo.
Địa điểm: Hội trường Cơ sở II/eBB736
5) 08 giờ 30: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng - Trưởng phòng CCVC&TBCM dự
họp duyệt sinh các lớp Trung cấp lý luận chính trị mở tại huyện Lộc Ninh và Trường Chính trị tỉnh năm 2022.
Địa điểm: Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở, Trưởng đoàn Thanh tra 166 chủ trì công bố Kết luận thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện Phú Riềng (Đoàn Thanh tra và Đoàn Giám sát cùng đi).
Địa điểm: UBND huyện Phú Riềng.
THỨ NĂM - Ngày 17/11
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở chủ trì công bố kết quả kiểm tra về CCHC.
Thành phần:  Đoàn Kiểm tra 801.
Địa điểm: UBND thành phố Đồng Xoài.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự Ban Dân tộc HĐND tỉnh.
ĐỊa điểm: Phòng họp B, trụ sở Văn phòng Đoàn ĐHBQ-HĐND tỉnh.
3) 08 giờ 00:
Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo dự lễ Đặt đá xây dựng Chùa Phước Lâm.

Địa điểm: Xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc tham gia chương trình gặp gỡ đối thoại với thanh niên, tuyên dương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực năm 2022.
Địa điểm: Hội trường UBND Hớn Quản.
5) 07 giờ 30: Chi bộ 4 họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Chi bộ, đảng viên năm 2022
Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi bộ 4
Địa điểm:  Phòng họp Chi cục Văn thư Lưu trữ.
6) 08 giờ 00: Ban TĐKT họp giao đánh giá, xếp loại công chức; bình xét thi đua, khen thưởng năm 2022.
Địa điểm: Ban TĐKT.
7) 08 giờ 00:  Văn phòng Sở họp giao đánh giá, xếp loại công chức, viên chức; bình xét thi đua, khen thưởng năm 2022.
Địa điểm: Phòng họp SNV.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở  dự họp mặt Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022) (Trường Chính trị mời).
Địa điểm: Hội trường lầu 8, Trường Chính trị tỉnh
2) 14 giờ 00: Chi cục Văn thư - Lưu trữ họp đánh giá, phân loại tập thể, công chức, viên chức, người lao động năm 2022
Thành phần: Toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Chi cục.
Địa điểm:  Phòng họp Chi cục Văn thư Lưu trữ.
3) 14 giờ 00: Chi bộ 1 họp đánh giá, xếp loại đảng viên năm 2022
Địa điểm: Phòng họp SNV.
4) 14 giờ 00: Chi bộ 6 họp đánh giá, xếp loại đảng viên năm 2022.
Địa điểm: Ban TĐKT.
THỨ SÁU - Ngày 18/11
SÁNG 1) 08 giờ 00: Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở, Tổ trưởng Tổ kiểm tra 546 chủ trì công bố Quyết định và tiến hành kiểm tra việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại UBND thị xã Chơn Thành và các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thị xã.
Địa điểm:  UBND thị xã Chơn Thành.
2) 08 giờ 00:  Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022); Tuyên dương Chủ tịch Ủy ban MTTQVN cấp xã, Trưởng ban Công tác Mặt trận tiểu biểu cấp tỉnh, giai đoạn 2019 - 2022 và vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023.
Địa điểm: UBMTTQVN tỉnh.
3) 07 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và Tuyên dương khen thưởng giáo viên, học sinh giỏi năm học 2021-2022.
Địa điểm: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị TP Đồng Xoài.
4) 09 giờ 30: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo dự lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho chức sắc, chức việc các tôn giáo.
Địa điểm: Hội trường Cơ sở II/eBB736.
5) 08 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng ban TĐKT dự Lễ  khai giảng năm học và Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Địa điểm: Trường Cao đăng Công nghiệp Cao su.
6) 08 giờ 30: Đồng chí Hồ Minh Hiệp – Phó Chánh Văn phòng dự
Hội nghị trực tuyến đánh giá hiệu quả hoạt động và tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho Hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai năm 2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức (cả ngày).
Địa điểm: Phòng họp D-UBND tỉnh

7) 08 giờ 00: Chi bộ 2 họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Chi bộ, đảng viên năm 2022
Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi bộ 2
Địa điểm:  Phòng họp Sở Nội vụ.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự họp thống nhất báo cáo thẩm tra của Ban VHXH HĐND tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp B, trụ sở Văn phòng Đoàn ĐHBQ-HĐND tỉnh.
   
 
THỨ BẢY - Ngày 19-11
SÁNG
1) 07 giờ 30: Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở và Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự lễ kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển (1972-2022), 40 năm thành lập trường THPT Lộc Ninh (1982 - 2022), 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) và họp mặt truyền thống các thế hệ cựu học sinh.
Địa điểm: Trường THPT Lộc Ninh.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Địa điểm: Trường THPT Chuyên Quang Trung.
CHỦ NHẬT - Ngày 20-11
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo dự lễ Bổ nhiệm trụ trì Chùa Bảo Tích.
Địa điểm: Xã An Khương, huyện Hớn Quản.

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Văn bản mới ban hành

DỰ TOÁN NĂM 2023

DỰ TOÁN NĂM 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Ngày ban hành: 22/05/2023

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Ngày ban hành: 09/05/2023

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Ngày ban hành: 05/05/2023

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Ngày ban hành: 25/04/2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Ngày ban hành: 19/04/2023

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Ngày ban hành: 18/04/2023

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Ngày ban hành: 11/04/2023

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Ngày ban hành: 05/04/2023

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 05/04/2023

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 04/04/2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 03/04/2023

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 31/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Ngày ban hành: 31/03/2023

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Ngày ban hành: 28/03/2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Ngày ban hành: 26/03/2023

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Ngày ban hành: 21/03/2023

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Ngày ban hành: 21/03/2023

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Ngày ban hành: 21/03/2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Ngày ban hành: 20/03/2023

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 17/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Ngày ban hành: 17/03/2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Ngày ban hành: 13/03/2023

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Ngày ban hành: 13/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Ngày ban hành: 12/03/2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Việc làm Bình Phước
Công báo Bình Phước
Address
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,736
  • Hôm nay430,934
  • Tháng hiện tại5,138,191
  • Tổng lượt truy cập223,262,098
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây