Lịch làm việc tuần thứ 47

Lịch làm việc tuần thứ 47

Số kí hiệu 47
Ngày ban hành 14/11/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                      LỊCH LÀM VIỆC
                    Tuần 47 năm 2020 (từ ngày 16/11 đến ngày 20/11/2020)
                                                                 - - - - -
 
THỨ HAI - Ngày 16/11
SÁNG 1) 08h30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự họp công bố quyết định kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra 1727/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2) 8h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự Hội thảo đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ (02 ngày) .
  Địa điểm: T/P Nha Trang, Khánh Hòa.
3) 8h00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Nguyễn Tuấn - Phó trưởng ban Ban TĐKT dự buổi họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo.
4) 8h00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Trưởng phòng CCVC&TCBM dự họp duyệt sinh lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính mở tại huyện Bù Đăng, Hớn Quản.
Địa điểm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
5) 8h00: Đồng chí Phạm Quang Hà - Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo đi khám sức khỏe định kỳ năm 2020.
Địa điểm: Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh.
6) 08h00: Đồng chí Trần Văn Thảo – Phó Trưởng phòng CCVC&TCBM dự Hội nghị triển khai Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và một số nội dung khác liên quan đến hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
Địa điểm: Hà Nội.     
CHIỀU 1) 14h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự họp kiểm điểm cá nhân có liên quan đến Kết luận thanh tra số 205/KL-UBND của UBND tỉnh.
Cùng dự:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Trưởng phòng CCVC&TCBM.
Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
2) 16h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở làm việc với  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở về công tác chuẩn bị  Hội thảo khoa học Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Bình Phước năm 2020 với  Đoàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Cùng dự: Đồng chí Lê Ngọc Mừng – Phó Trưởng phòng XDCQ, CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung báo cáo.
Địa điểm: Phòng làm việc Giám đốc.
3) 17h00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến lễ công bố ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội trên nền tảng thiết bị di động.
Địa điểm: Tầng 3, Khu B, Bảo hiểm Xã hội tỉnh.
4) 14h00: Đồng chí Trần Thương Huyền - Phó trưởng ban Ban Tôn giáo dự họp giải quyết nhu cầu tôn giáo.
Cùng dự: Đồng chí Phan Công Dũng – Trưởng phòng Nghiệp vụ Ban Tôn giáo.
 Địa điểm: Phòng họp Ban Tôn giáo.
THỨ BA – Ngày 17/11
SÁNG 1) 08h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự họp nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2020, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021; kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh (Phòng  CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung và gửi Giám đốc vào ngày 16/11).
Cùng dự: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Trưởng phòng CCVC&TCBM.
 Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh ủy.
2) 06h00: Lãnh đạo Ban Tôn giáo đi khảo sát, đánh giá tình hình Phật giáo trên địa bàn tỉnh (03 ngày).
Cùng dự: Đoàn Khảo sát số 309.
 Địa điểm: Các cơ sở Phật giáo.
3) 08h00: Lãnh đạo Ban Thi đua Khen thưởng dự họp đánh giá, xếp loại công chức và bình xét khen thưởng năm 2020 .
Cùng dự: Công chức Ban Thi đua Khen thưởng.
 Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
4) 08h00: Lãnh đạo Chi cục VTLT dự họp đánh giá, xếp loại công chức và bình xét khen thưởng năm 2020 .
Cùng dự: Công chức, viên chức Chi cục VTLT.
 Địa điểm: Phòng họp Chi cục VTLT.
5) 08h00: Lãnh đạo Phòng XDCQ, CTTN&CCHC chủ động liên hệ với Thư ký Đoàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về dự Hội thảo khoa học Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Bình Phước năm 2020 (chiều đón tại sân bay Tân Sơn Nhất và đưa về nghỉ tại Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh).
6) 7h30: Đồng chí Phạm Quang Hà - Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo dự Hội nghị tập huấn và trao đổi kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng cho người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Bù Đăng.
Địa điểm: UBND huyện Bù Đăng.   
7) 07h30: Đại diện Phòng CCVC&TCBM thăm, chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm 2020 (03 ngày).
Địa điểm: Tập trung tại Ban Dân tộc để xuất phát.
CHIỀU 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở làm việc tại trụ sở.
2) 14h00:  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Trần Thái Sơn – Trưởng phòng XDCQ, CTTN&CCHC dự họp Ban Dân tộc của HĐND tỉnh về việc thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp C - HĐND tỉnh.
3) 14h00: Chi bộ 6 họp đánh giá kiểm điểm Chi ủy, Chi bộ, Đảng viên Chi bộ 6.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
4) 13h30: Chi bộ 4 họp kiểm điểm, phân loại tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2020.
Địa điểm: Chi cục VTLT.
5) 17h30: Lãnh đạo Sở gặp mặt và dùng cơm thân mật với Đoàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng XDCQ, CTTN&CCHC; Lãnh đạo Văn phòng.
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.    
THỨ TƯ - Ngày  18/11

SÁNG
 
1) 06h00: Lãnh đạo Sở viếng Nghĩa trang liệt sĩ.
Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
2) 7h30: Lãnh đạo Sở dự Hội thảo khoa học Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Bình Phước năm 2020.
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng XDCQ, CTTN&CCHC.
Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
3) 8h00:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Trưởng phòng CCVC&TCBM  dự khai giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung C17 Bình Phước, khóa học 2020-2022.
Địa điểm: Trường Chính trị.
4) 08h00: Đồng chí Trần Thái Sơn – Trưởng phòng XDCQ, CTTN&CCHC dự họp Ban Pháp chế của HĐND tỉnh về việc thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh (Văn phòng làm văn bản cử  Đồng chí Trần Thái Sơn dự thay).
Địa điểm: Phòng họp C - HĐND tỉnh.
5) 08h00: Lãnh đạo Chi cục VTLT làm việc với UBND huyện Chơn Thành về kế hoạch chỉnh lý tài liệu tồn đọng từ 2003 đến nay.
Cùng dự: Công chức, viên chức Chi cục VTLT.
Địa điểm: UBND huyện Chơn Thành.
6) 8h00: Đồng chí  Nguyễn Tuấn - Phó Trưởng ban Ban TĐKT; Đồng chí Phạm Quang Hà - Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc VN và 80 năm Ngày khởi nghĩa Nam Kỳ.
Địa điểm: Hội trường tỉnh.
7) 7h30: Đồng chí Nguyễn Xuân Phượng - Phó Trưởng ban Ban TĐKT dự Lễ tuyên dương giáo viên giỏi, học sinh giỏi năm học 2019-2020; dự họp mặt kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.
Địa điểm: Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Đồng Xoài.
CHIỀU 1) Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
2) 14h00: Lãnh đạo Văn phòng họp đánh giá, xếp loại công chức và bình xét khen thưởng năm 2020.
Cùng dự: Công chức Văn phòng.
 Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.

THỨ NĂM - Ngày 19/11
SÁNG 1) Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
2) 08h00: Lãnh đạo Ban Tôn giáo họp đánh giá công chức, đảng viên năm 2020 (02 ngày).
Cùng dự: Công chức Ban Tôn giáo.
Địa điểm: Phòng họp Ban Tôn giáo.
3) 08h00: Lãnh đạo Chi cục VTLT làm việc về xin cấp bản sao sắc phong đình thần.
Cùng dự: Công chức, viên chức Chi cục VTLT.
Địa điểm: UBND phường Tân Phước Khánh, Bình Dương.
6) 8h00: Đồng chí Nguyễn Tuấn - Phó Trưởng ban Ban TĐKT dự lễ tổng kết, trao giải cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh BP lần thứ XIII.
Địa điểm: Hội trường tỉnh.
7) 7h45:  Bộ phận Thanh tra tiếp công dân theo định kỳ.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
CHIỀU 1) 14h30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự buổi  làm việc với UBND huyện Chơn Thành về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước năm 2020; các chương trình, dự án trọng điểm.
Địa điểm: UBND huyện Chơn Thành.
2) 14h00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở dự buổi  làm việc với thị xã Bình Long về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước năm 2020; các chương trình, dự án trọng điểm.
Địa điểm: UBND thị xã Bình Long.
3) 15h00: Đồng chí Nguyễn Tuấn - Phó Trưởng ban Ban TĐKT; Đồng chí Phạm Nguyệt Hoa - Phó Chi cục trưởng Chi cục VTLT dự họp mặt kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
4) 14h00: Chi bộ 1 họp kiểm điểm, phân loại tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2020.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
5) 14h00: Đồng chí Đinh Xuân Hải – Thanh tra viên dự lớp tập huấn sử dụng các chức năng phần mềm quản lý công tác tiếp công dân và theo dõi đơn thư khiếu nại tố cáo.
Địa điểm: Trung tâm Khoa học và Công nghệ - Khoa học và Công nghệ.
THỨ SÁU - Ngày 20/11
SÁNG 1) 8h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Đại học Nội vụ phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh.
Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh.
2) 08h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Trần Thái Sơn – Trưởng phòng XDCQ, CTTN&CCHC dự kỳ họp thứ mười hai - HĐND huyện khóa VI đề giải quyết công việc phát sinh đột xuất.
 Địa điểm: UBND huyện Bù Đăng.
3) 8h00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Nguyễn Xuân Phượng - Phó Trưởng ban Ban TĐKT dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.
Địa điểm: Trường THPT chuyên Quang Trung.
4) 08h00: Đồng chí Giang Anh Trung - Phó Chi cục trưởng Chi cục VTLT dự Hội nghị triển khai Bộ luật lao động số 45/2019/QH14.
Địa điểm: Khách sạn Bom Bo.
CHIỀU 1) Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
 
   

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,832
  • Hôm nay81,119
  • Tháng hiện tại569,078
  • Tổng lượt truy cập285,967,179
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây