Lịch làm việc tuần thứ 47-2022

Lịch làm việc tuần thứ 47-2022

Số kí hiệu 47
Ngày ban hành 20/11/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                
                                              LỊCH LÀM VIỆC

                 Tuần 47  năm 2022 (từ ngày 21/11 đến ngày 25/11/2022)


 
THỨ HAI - Ngày 21/11
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở; các Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở chủ trì họp Hội đồng sáng kiến Sở.
Thành phần: Các đồng chí Phó Giám đốc, CVP, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; đ/c Mừng – PTP XDCQ, CTTN&CCHC, đ/c Hậu cùng dự (Văn phòng chuẩn bị nội dung và báo cáo tại cuộc họp).
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
2) 17 giờ 30:
Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự cuộc họp nghe Sở TNMT báo cáo, xin chủ trương áp dụng xác định giá các loại đất tại thị xã Chơn Thành.

Địa điểm: Phòng họp A-UBND tỉnh.
3) 13 giờ 30: Đồng chí Cao Thị Hà - PTP CCVC&TCBM dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2022 (CV40).
Địa điểm: Hội trường A, Trường Chính trị tỉnh.
THỨ BA – Ngày 22/11
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc  dự Hội nghị triển khai Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 - 2030 và Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 (bộ phận CCHC thông báo mời các sở, ngành và cùng dự).
Địa điểm: Phòng họp A-UBND tỉnh.
2) 07 giờ 00:
Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc và đ/c Nguyễn Xuân Phượng – Phó Trưởng ban dự lễ dâng hương và tuyên dương học sinh, sinh viên, trí thức, nhà sáng tạo tiêu biểu năm 2022.

Địa điểm:  Đền thờ Vua Hùng, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự Hội thảo kinh nghiệm quốc tế về chính sách bảo đảm chất lượng giáo dục mầm non và một số mô hình triển khai tại Việt Nam.
Địa điểm: Phòng họp B, Sở GDĐT.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch - Chi cục trưởng, đ/c Giang Anh Trung - Phó chi cục trưởng Sưu tầm tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Phước (Phòng Nghiệp vụ cùng đi).
Địa điểm: Trung tâm lưu trữ Quốc gia III (hết tuần).
5) 07 giờ 30: Đồng chí  Đinh Thị Thu Hương - Chánh Văn phòng kiêm Chánh Thanh tra trực tiếp công dân định kỳ (cả ngày).
ĐỊa điểm: Sở Nội vụ.
CHIỀU 2) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại chất lượng Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Bình Phước năm 2022 (Lãnh đạo P.CCVC*TCBM cùng dự ) (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền) .
Địa điểm: Phòng họp Cục Hải quan tỉnh Bình Phước.
2) 14 giờ 00:  Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự làm việc với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 (Văn phòng làm văn bản dự thay).
Địa điểm:  tại phòng họp G, UBND tỉnh.
3) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự kiểm điểm tập thể Ban Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc Sở kết hợp kiểm điểm tổ chức Đảng, đảng viên Đảng ủy SXD năm 2022 (Lãnh đạo P.CCVC*TCBM cùng dự ) (HOÃN).
Địa điểm: Hội trường Sở Xây dựng.
THỨ TƯ - Ngày 23/11
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự Hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể và người quản lý Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH BÌnh Phước (Lãnh đạo P.CCVC*TCBM cùng dự ) (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền) (HOÃN: UBND tỉnh chuyển lịch sang tuần sau).
Địa điểm: tại Hội trường Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Bình Phước.
2) 08 giờ 00:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự họp UBND tỉnh thông qua các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm (Văn phòng làm văn bản dự thay).
Địa điểm:  tại phòng họp G, UBND tỉnh.
3) 07 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự chỉ đạo diễn tập KVPT huyện Phú Riềng năm 2022.
Địa điểm: Hội trường A – TTHC huyện Phú Riềng (cả ngày).
4) 08 giờ 00: Lãnh đạo Phòng XDCQ, CTTN&CCHC dự tiếp xúc cử tri của ĐBQH tỉnh.
Địa điểm: UBND xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản.
CHIỀU 1) 14 giờ 00:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở, Trưởng đoàn Thanh tra 534 chủ trì công bố Quyết định thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện Hớn Quản (Đoàn Thanh tra và Đoàn Giám sát cùng đi).
Địa điểm:  UBND huyện Hớn Quản.
2) 14 giờ 00:  Lãnh đạo Phòng XDCQ, CTTN&CCHC dự tiếp xúc cử tri của ĐBQH tỉnh.
Địa điểm: UBND xã Minh Lập, thị xã Chơn Thành.
3) 14 giờ 00: Đồng chí Bùi Thị Nam  – Kế toán tham gia hội thảo “Chuyển đổi số trong công tác quản lý trị tài chính nhà nước”.
Địa điểm: Hội trường Sở TTTT.
THỨ NĂM - Ngày 24/11
SÁNG 1)  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở Làm việc tại trụ sở.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung  – Phó Giám đốc dự hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân lãnh đạo Cục Thống kê năm 2022.
Địa điểm: Hội trường Cục Thống kê.
3) 8 giờ 30:  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị phổ biến, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên (Đ/c Sa Châu cùng dự).
Địa điểm: tỉnh Khánh Hòa
4) 08 giờ 00: Lãnh đạo Phòng XDCQ, CTTN&CCHC dự tiếp xúc cử tri của ĐBQH tỉnh.
Địa điểm: UBND xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp.
5) 08 giờ 00:
Đồng chí  Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc dự hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở Ngoại vụ năm 2022 (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền).

Địa điểm: Hội trường Sở Ngoại vụ (đ/c Hoàng - TP CCVC cùng dự)..
CHIỀU 1)   Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và các đồng chí Phó Giám đốc: Làm việc tại trụ sở.
2) 14 giờ 00:  Lãnh đạo Phòng XDCQ, CTTN&CCHC dự tiếp xúc cử tri của ĐBQH tỉnh.
Địa điểm: UBND xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập.
3) 14 giờ 00:
 Đồng chí  Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc dự tiếp xúc cử tri của ĐBQH tỉnh.

Địa điểm: Thành phố Đồng Xoài.
4) 13 giờ 30: 
Đồng chí  Hồ Minh Hiệp - Phó CVP dự Hội nghị trực tuyến với Chính phủ về truyền thông chính sách.
Địa điểm: Phòng họp G-UBND tỉnh.
THỨ SÁU - Ngày 25/11
SÁNG 1) 09 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở và đ/c Nguyễn Tuấn – Phó Trưởng ban dự lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Vườn Quốc gia Bù Gia Mập (27/11/2022 - 27/11/ 2022).
Địa điểm: Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc dự tiếp xúc cử tri của ĐBQH tỉnh.
Địa điểm: Thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc dự tiếp xúc cử tri của ĐBQH tỉnh.
Địa điểm: UBND Phường An Lộc, thị xã Bình Long.
   
 
THỨ BẢY - Ngày 26/11
SÁNG
1) 06 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở đi khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc đối tượng khám sức khỏe 6 tháng 1 lần năm 2022 (đợt 2).
Địa điểm:  Khoa khám bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Thống Nhất.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo dự Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX nhiệm kỳ 2022 - 2027 (từ ngày 26 - 29/11/2022).
Địa điểm:  TP. Hà Nội.

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Văn bản mới ban hành

DỰ TOÁN NĂM 2023

DỰ TOÁN NĂM 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Ngày ban hành: 22/05/2023

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Ngày ban hành: 09/05/2023

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Ngày ban hành: 05/05/2023

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Ngày ban hành: 25/04/2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Ngày ban hành: 19/04/2023

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Ngày ban hành: 18/04/2023

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Ngày ban hành: 11/04/2023

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Ngày ban hành: 05/04/2023

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 05/04/2023

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 04/04/2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 03/04/2023

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 31/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Ngày ban hành: 31/03/2023

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Ngày ban hành: 28/03/2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Ngày ban hành: 26/03/2023

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Ngày ban hành: 21/03/2023

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Ngày ban hành: 21/03/2023

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Ngày ban hành: 21/03/2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Ngày ban hành: 20/03/2023

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 17/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Ngày ban hành: 17/03/2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Ngày ban hành: 13/03/2023

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Ngày ban hành: 13/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Ngày ban hành: 12/03/2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Việc làm Bình Phước
Công báo Bình Phước
Address
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2,340
  • Hôm nay437,844
  • Tháng hiện tại5,145,101
  • Tổng lượt truy cập223,269,008
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây