Lịch làm việc tuần thứ 49

Lịch làm việc tuần thứ 49

Số kí hiệu 49
Ngày ban hành 07/12/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                            LỊCH LÀM VIỆC
                           Tuần 49 năm 2020 (từ ngày 30/11 đến ngày 06/12/2020)
                                                                    - - - - -
 
THỨ BẢY - Ngày 28/11
SÁNG 1) 09h00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Trưởng phòng CCVC&TCBM dự kiểm điểm tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch năm 2020.
Địa điểm: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.
CHIỀU 1) 18h00: Đồng chí  Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự Lễ Khai mạc Hội chợ Công Thương Khu vực Đông Nam Bộ - Bình Phước năm 2020.
Địa điểm: Khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài.
THỨ HAI - Ngày 30/11
SÁNG 1) 07h30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Trưởng phòng CCVC&TCBM.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2) 10h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự họp kiểm điểm tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020.
Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ.
3) 8h30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở dự Hội thảo khoa học ''Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và định hướng 2021-2030'' (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền).
Cùng dự: Đồng chí Lê Ngọc Mừng – Phó Trưởng phòng XDCQ, CTTN&CCHC.
Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh.
4) 08h30: Đồng chí Đỗ Thanh Tâm - Trưởng ban Ban TĐKT dự họp Hội đồng Thi đua khen thưởng Tỉnh ủy.
Địa điểm: Phòng họp C– Tỉnh ủy.
5) 8h00: Đồng chí Phạm Quang Hà - Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo dự  Hội nghị tập huấn nghiệp vụ năm 2020 và tham gia Hội đồng xét xử tại Tòa án nhân dân tỉnh (02 ngày).
Địa điểm: Tòa án nhân dân tỉnh.
CHIỀU 1) 15h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự họp kiểm điểm Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư năm 2020.
Địa điểm: Sở Kế hoạch – Đầu tư.
2) 14h00:  Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đánh giá tình hình, kết quả công tác tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ tháng 12/2020.
Địa điểm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
3) 14h00: Đồng chí Lê Thị Lịch – Chi cục trưởng Chi cục VTLT; Đồng chí Giang Anh Trung – Phó Chi cục trưởng Chi cục VTLT dự Hội nghị về công tác sưu tầm di sản, tư liệu, mộc bản, tài liệu quý hiếm, tài liệu lưu trữ lịch sử.
Địa điểm: Chi cục VTLT tỉnh Nghệ An.
THỨ BA – Ngày 01/12
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở làm việc tại trụ sở
2) 7h30:  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở dự họp đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và tập thể cơ quan Đài PTTH&Báo Bình Phước.
Địa điểm: Đài PTTH&Báo Bình Phước.
3) 06h00:  Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự cuộc họp với UBND thành phố Đồng Xoài về giải quyết nhu cầu tôn giáo.
Cùng dự: Ban Tôn giáo.
 Địa điểm: UBND thành phố Đồng Xoài.
4) 9h00: Đồng chí Phạm Quang Hà - Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo dự Thánh lễ Tạ ơn 25 năm Hồng ân linh mục tại Giáo xứ Phước Qủa.
Địa điểm: Thị xã Phước Long.  
CHIỀU 1) 15h00:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự kiểm điểm tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020.
Địa điểm: Sở Thông tin và Truyền thông.
2) 19h00:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự kiểm điểm tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Giáo dục và Đào tạo năm 2020.
Địa điểm: Sở Giáo dục & Đào tạo.
3) 16h00: Đồng chí  Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở dự buổi Gặp mặt và dự tiệc chiêu đãi Đoàn Đại biểu của tỉnh Bình Phước tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các Dân tộc thiểu số lần thứ II năm 2020.
Địa điểm: Phòng họp G trụ sở UBND tỉnh (dự gặp mặt lúc 16 giờ 00) và Trụ sở UBND tỉnh (dự tiệc chiêu đãi tại lúc 17 giờ 30).    
 1) 14h30  Đồng chí  Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Bình Phước lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025.
Địa điểm: Thành ủy Đồng Xoài.
THỨ TƯ - Ngày  02/12

SÁNG
 
1) 9h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở dự buổi công bố kết quả kiểm tra công tác CCHC tại UBND huyện Bù Đăng và các đơn vị trực thuộc.
Cùng dự: Đoàn Kiểm tra 885.
Địa điểm: UBND huyện Bù Đăng.
2) 7h30:  Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự lễ An vị Thánh tượng thiên nhãn Đức Chí tôn tại Họ Cao Đài Chơn Thành.
Địa điểm: Huyện Chơn Thành.
3) 8h00: Đồng chí Giang Anh Trung – Phó Chi cục trưởng Chi cục VTLT làm việc với Phòng Nội vụ Phú Riềng về công tác chỉnh lý tài liệu.
Địa điểm: Huyện Phú Riềng.
CHIỀU 1) 13h30: Ban Thường vụ Đảng ủy dự họp kiểm điểm đánh giá phân loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và tập thể Ban lãnh đạo.
Thành phần mời dự: Đại diện: Lãnh đạo UBND tỉnh; Đảng ủy Khối cơ quan & Doanh nghiệp; Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Cùng dự: Các đồng chí Đảng ủy viên.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.

THỨ NĂM - Ngày 03/12
SÁNG 1) 8h00:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự họp xét, bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 (Phòng XDCQ, CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2) 10h30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự Trao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Trưởng phòng CCVC&TCBM.
Địa điểm: Phòng họp VIP, UBND tỉnh.
3) 7h45: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở; Bộ phận Thanh tra tiếp công dân theo định kỳ.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
4) 08h00: Đồng chí Lê Thị Lịch – Chi cục trưởng Chi cục VTLT; Đồng chí Giang Anh Trung – Phó Chi cục trưởng Chi cục VTLT làm việc với phòng Văn hóa thông tin thị xã Phước Long về một số tài liệu lưu trữ lịch sử liên quan đến thị xã Phước Long.
Địa điểm: Thị xã Phước Long.
CHIỀU 1) 13h30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự họp báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ thu hút nguồn nhân lực năm 2020 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung và gửi Giám đốc ngày 2/12).
Cùng dự: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Trưởng phòng CCVC&TCBM.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
2) 13h30: Đồng chí Phạm Thành Chung - Giám đốc Sở dự họp kiểm điểm Ban Lãnh đạo Thanh tra tỉnh.
Địa điểm: Thanh tra tỉnh.
3) 16h30: Lãnh đạo Sở gặp mặt giao lưu thể thao, văn nghệ với Công ty TNHH Kim Ngoan.
Địa điểm: Sở Nội vụ.
THỨ SÁU - Ngày 04/11
SÁNG 1) 8h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở họp Ban Chấp hành Tỉnh ủy phiên thứ 3 (mở rộng).
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
CHIỀU 1) 13h30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự họp kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT.
Địa điểm:  Sở Nông nghiệp & PTNT.
CHỦ NHẬT - Ngày 06/11
SÁNG 1) 9h00:  Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự lễ Đặt đá xây dựng chùa Thanh Bình, xã Phú Sơn (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền).
Địa điểm: Huyện Bù Đăng.
2) 8h00: Đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo dự lễ Bổ nhiệm Trụ trì Chùa Hưng Tịnh, xã Đồng Tiến (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền).
Địa điểm: Huyện Đồng Phú.
CHIỀU 1) 13h30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự kiểm điểm tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020.
Địa điểm: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

   

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2,044
  • Hôm nay237,283
  • Tháng hiện tại17,588,503
  • Tổng lượt truy cập283,524,191
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây