Lịch làm việc tuần thứ 49/2021

Lịch làm việc tuần thứ 49/2021

Số kí hiệu 49
Ngày ban hành 05/12/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                                                                                               LỊCH LÀM VIỆC
                          Tuần 49
năm 2021 (từ ngày 06/12 đến ngày 10/12/2021)

 

THỨ HAI - Ngày 06/12


SÁNG
1) 07 giờ 45:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự họp dự Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X (Thời gian: cả ngày) (Phòng CCVC&TCBM; Phòng XDCQ, CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung và trực điện thoại).
Địa điểm: Hội trường A, Trường Chính trị tỉnh.
2) Các đồng chí Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
3) 08 giờ 00: Toàn thể Ban TĐKT dự họp lấy ý kiến góp ý dự thảo Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà – Phó trưởng ban Ban Tôn giáo tham gia Hội đồng xét xử.
Địa điểm: Tóa án nhân dân tỉnh.
5) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Nguyễn Đức Lợi – Nhân viên Văn phòng (cả ngày).
CHIỀU  1) Các đồng chí Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
2) 13 giờ 30:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban lãnh đạo Cục Thuế năm 2021 (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền) (Phòng CCVC*TCBM chuẩn bị nội dung)
Địa điểm: Cục Thuế.
THỨ BA – Ngày 07/12

SÁNG
1) 08 giờ 00:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự họp dự Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X (Thời gian: cả ngày) (Phòng CCVC&TCBM; Phòng XDCQ, CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung và trực điện thoại).
Địa điểm: Hội trường A, Trường Chính trị tỉnh.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở d
ự Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy

3) 08 giờ 30:  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở dự kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban lãnh đạo BQL Vườn Quốc gia Bù Gia Mập năm 2021 (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền) (Phòng CCVC*TCBM chuẩn bị nội dung)
Địa điểm: BQL Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.
4) 08 giờ 00:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự lễ Khai giảng lớp 
Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương năm 2021 (Chủ tịch UBND tình ủy quyền).
Địa điểm: Phòng họp 1, Trường Chính trị

5) Các đồng chí Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở (cả ngày).
6) 08 giờ 00: Đồng chí Lê Thị Lịch – Chi cục trưởng Chi cục VTLT dự xét tuyển viên chức.
Cùng dự: Ban Kiểm tra sát hạch, Ban Giám sát.
Địa điểm: Chi cục VTLT.
7) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Trần Việt Dũng - Nhân viên Văn phòng (cả ngày).

CHIỀU
1) 14 giờ 30 : Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự  họp trực tuyến định kỳ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 kết nối đến cấp xã.
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.

 
THỨ TƯ - Ngày  18/12


SÁNG
1) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở dự kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo UBND huyện Bù Đăng năm 2021 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: UBND huyện Bù Đăng.
2) Các đồng chí Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở (cả ngày).
3) 08 giờ 00 : Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự 
họp báo cáo tiến độ xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng - Trưởng phòng CCVC&TCBM; Đồng chí Vũ Mạnh Thảo - Phó Trưởng phòng CCVC&TCBM.
Địa điểm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

4) 08 giờ 00: Đồng chí Giang Anh Trung – Phó Chi cục trưởng Chi cục VTLT làm việc về công tác sưu tầm, thu thập tài liệu lưu trữ lịch sử.
Cùng dự: Phòng nghiệp vụ.
Địa điểm: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II.
5) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Loan – Phó Chánh Văn phòng dự Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác bồi thường nhà nước.
Địa điểm: Phần mềm Zoom.
6) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Nguyễn Thị Oanh -  Nhân viên Văn phòng (cả ngày).
CHIỀU 1) 13 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải năm 2021 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Sở Giao thông Vận tải.
2) 13 giờ 30:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Trường Cao đẳng Bình Phước năm 2021 (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền) (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Trường Cao đẳng Bình Phước.
3) 14 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở dự kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến ĐT-TM&DL năm 2021 (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền) (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Trung tâm Xúc tiến ĐT-TM&DL.
4) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm  – Phó Giám đốc Sở dự kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông năm 2021 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Sở Thông tin Truyền thông.
5) 19 giờ 00: Lãnh đạo Sở dự kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở Nội vụ (Văn phòng Sở phối hợp đ/c Sa Châu chuẩn bị nội dung, thư mời)
Địa điểm: Đảng ủy viên; Trưởng các phòng chuyên môn; Trưởng đơn vị trực thuộc.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
THỨ NĂM - Ngày 09/12

SÁNG
1) 08 giờ 00: Lãnh đạo Sở dự Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng do Bộ Chính trị tổ chức.
Địa điểm: Hội trường lầu 8, Trường Chính trị tỉnh.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Kho bạc nhà nước Bình Phước năm 2021 (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền) (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Kho bạc nhà nước Bình Phước. 
3) 10 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Ban Dân tộc năm 2021 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Ban Dân tộc.
4) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Nguyễn Thị Tình -  Nhân viên Văn phòng (cả ngày).
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo UBND thị xã Phước Long năm 2021 (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền) (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: UBND UBND thị xã Phước Long. 
2) 14 giờ 00:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở Công Thương năm 2021 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm:  Sở Công Thương.
3) 19 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh năm 2021 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ SÁU - Ngày 10/12


SÁNG
1) 07 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Bình Phước năm 2021 (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền) (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Bình Phước.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở dự kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Công ty TNHH MTV Dịch vụ thủy lợi Bình Phước năm 2021 (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền) (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Công ty TNHH MTV Dịch vụ thủy lợi Bình Phước.
3) 07 giờ 30:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở Tư pháp năm 2021 (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền) (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Sở Tư pháp.
4) 07 giờ 30:  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở dự kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban lãnh đạo HĐND, UBND Bù Gia Mập năm 2021 (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền) (Phòng CCVC*TCBM chuẩn bị nội dung)

Địa điểm: UBND Bù Gia Mập.
 5) 07 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở tham gia  lớp học Chuyên viên cao cấp.
Hình thức : Học online (03 ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật).
6) 08 giờ 30: Đồng chí Đỗ Thanh Tâm - Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào thi đua năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Cụm Thi đua VI
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Sở Nội vụ
Thành phần: Đại diện các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở

7) Trực phòng chống dịch bệnh Covid-19: Trần Việt Dũng - Nhân viên Văn phòng (cả ngày).

CHIỀU
 
1) 13 giờ 30:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo năm 2021 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung) (Hoãn).
Địa điểm: Sở Giáo dục Đào tạo. 
2) 16 giờ 00:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự họp định kỳ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ BẢY - Ngày 11/12
SÁNG 1) 07 giờ 00 (phiên trù bị); 7 giờ 45 (phiên chính thức):  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Nguyễn Xuân Phượng – Phó Trưởng Ban TĐKT dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
CHIỀU 1) 14 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,862
  • Hôm nay248,587
  • Tháng hiện tại18,147,732
  • Tổng lượt truy cập284,083,420
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây