Lịch làm việc tuần thứ 49-2022

Lịch làm việc tuần thứ 49

Số kí hiệu 49
Ngày ban hành 04/12/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                  


                                                  LỊCH LÀM VIỆC

                 Tuần 49  năm 2022 (từ ngày 05/12 đến ngày 09/12/2022)


 
THỨ HAI - Ngày 05/12
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và các đồng chí Phó Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (cả ngày).
Địa điểm: tại Hội trường Lầu 8 – Trường Chính trị tỉnh.
2) 08 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốcĐồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo tiếp đoàn Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027 chào thăm lãnh đạo Tỉnh ủy.
Địa điểm:  Phòng VIP - Tỉnh ủy.
3) 09 giờ 30: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc; Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo tiếp đoàn Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027 chào thăm lãnh đạo Sở Nội vụ; phòng Kitô giáo - Phật giáo cùng tiếp.
Địa điểm: Phòng họp SNV.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo tiếp đoàn Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027 chào thăm lãnh đạo Tỉnh ủy.
Địa điểm:  Phòng VIP - Tỉnh ủy.
5) 08 giờ 00: D Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (cả ngày).
Thành phần: Trưởng, phó phòng chuyên môn;  Trưởng, phó đơn vị trực thuộc; Đại diện: BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên.
Địa điểm: Phòng họp SNV
CHIỀU 1)
THỨ BA – Ngày 06/12
SÁNG 1)  08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và các đồng chí Phó Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (cả ngày).
Địa điểm: tại Hội trường Lầu 8 – Trường Chính trị tỉnh.
2) 07 giờ 30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở và Đồng chí Nguyễn Thanh Thùy Linh – Thanh tra viên trực, tiếp công dân định kỳ.
ĐỊa điểm: Sở Nội vụ (cả ngày).
3) 08 giờ 00:
D Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (cả ngày).

Thành phần: Trưởng, phó phòng chuyên môn;  Trưởng, phó đơn vị trực thuộc; Đại diện: BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên.
Địa điểm: Phòng họp SNV.
3) 07 giờ 30: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo tham gia tập huấn nghiệp vụ đợt 2 năm 2022 do Tòa án dân dân tỉnh tổ chức.
Địa điểm: Tòa án nhân dân tỉnh
CHIỀU 1 Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở chủ trì:
- 16 giờ 00: Họp giao ban Đảng uỷ tháng 11/2022.
Thành phần: Các đồng chí Đảng uỷ viên.
- 17 giờ 00: Họp giao ban cơ quan tháng 11/2022
- Thành phần: Lãnh đạo sở, các trưởng, phó trường phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc.
Địa điểm: Phòng hợp SNV.

2) 14 giờ 00: Đồng chí Hồ Minh Hiệp – Phó Chánh Văn phòng Sở tiếp đoàn kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Địa điểm: Sở Nội vụ.
THỨ TƯ - Ngày 07/12
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự họp kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở Công Thương năm 2022 (Lãnh đạo phòng CCVC&TCBM cùng dự).
Địa điểm:  Phòng họp Sở Công Thương.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự họp kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân lãnh đạo Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước năm 2022 (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền) (Lãnh đạo phòng CCVC&TCBM cùng dự).
ĐỊa điểm: Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước.
3) 08 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc d họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022.
Địa điểm: Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân lãnh đạo UBND thị xã Bình Long năm 2022 (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền) (Lãnh đạo phòng CCVC&TCBM cùng dự).
Địa điểm: UBND thị xã Bình Long.

5) 08 giờ 00: Đồng chí Hồ Minh Hiệp – Phó Chánh Văn phòng dự họp Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (VP làm văn bản dự thay).
Địa điểm: Sở Tư pháp.
6) Đoàn Thanh tra 534 thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện Hớn Quản (cả tuần).

Địa điểm: UBND huyện Hớn Quản.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân lãnh đạo UBND thị xã Chơn Thành năm 2022 (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền)  (Lãnh đạo phòng CCVC&TCBM cùng dự) (HOÃN).
Địa điểm: UBND thị xã Chơn Thành.
2) 15 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự phiên họp Thường trực Tỉnh uỷ về nhân sự Liên hiệp các Hội KH-KT  (đồng chí Hoàng chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Tỉnh uỷ.
3) 15 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc d họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân lãnh đạo Ban Dân tộc năm 2022 (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền) (lãnh đạo Văn phòng cùng dự).
Địa điểm: tại Hội trường Ban Dân tộc tỉnh.
4) 16 giờ 30:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 69/2022; nội dung:  Báo cáo tình hình quản lý quỹ ASXH tỉnh (Báo cáo Giám đốc nội dung trước khi họp).

Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy
THỨ NĂM - Ngày 08/12
SÁNG 1) 07 giờ 45:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X (Ghế ngồi số 43 hàng thứ 2 dãy ghế thứ 3); (đến hết ngày 12/12/2022).
Địa điểm: tại Hội trường Lầu 8 - Trường Chính trị tỉnh.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân lãnh đạo UBND huyện Đồng Phú năm 2022 (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền) (Lãnh đạo phòng CCVC&TCBM cùng dự).
Địa điểm: Phòng họp D, UBND huyện Đồng Phú.
3) 07 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự họp đánh giá tập thể Ban giám đốc và các thành viên Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền) (Lãnh đạo phòng CCVC&TCBM cùng dự).
Địa điểm: Hội trường Sở VHTT&DL.
4) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc dự
Dự họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân lãnh đạo Ban Quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập năm 2022 (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền) (Lãnh đạo Văn phòng cùng dự).
Địa điểm: Ban Quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc; Đồng chí Nguyễn Xuân Phượng - Phó Trưởng Ban TĐKT dự Hội nghị sơ kết Phong trào thi đua “Ánh sáng biên cương” trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020 – 2025 (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền).
Địa điểm: Hội trường Tỉnh Đoàn.
THỨ SÁU - Ngày 09/12
SÁNG 1) 07 giờ 45:  Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở dự kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.
Địa điểm: tại Hội trường Lầu 8 - Trường Chính trị tỉnh.
2) 08 giờ 00:  Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc dự họp kiểm điểm tập thể và Ban lãnh đạo UBND huyện Bù Đốp (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền) (Lãnh đạo phòng CCVC&TCBM cùng dự).
Địa điểm: Hội trường BCHQS huyện Bù Đốp.
3) 08 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân lãnh đạo UBND huyện Phú Riềng năm 2022 (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền) (Lãnh đạo phòng CCVC&TCBM cùng dự) (Hoãn).
Địa điểm: Hội trường G, TTHC huyện Phú Riềng.
4) 09 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền  – Phó Giám đốc dự dự họp và trao kinh phí hỗ trợ cho sinh viên người dân tộc thiểu số năm học 2021-2022.
Địa điểm: Ban Dân tộc.
5) 08 giờ 00: Đồng chí Phạm Quang Hà - Trưởng Ban Tôn giáo dự lễ Tổng kết công tác Phật sự năm 2022 của Ban Trị sự GHPG huyện Lộc Ninh; phòng Kitô giáo - Phật giáo cử công chức tham dự.
Địa điểm: Chùa Quan Âm, thị trấn Lộc Ninh.
6) 09 giờ 00: Đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo dự lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Chi hội Tin lành Bù Đăng; phòng Kitô giáo - Phật giáo cử công chức tham dự.
Địa điểm: Chi hội Bù Đăng, xã Thọ Sơn.
7) 07 giờ 30: Lãnh đạo Phòng CCVC&TCBM dự lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị.

Địa điểm: Trường Chính trị
CHIỀU 1) 16 giờ 00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở  dự họp kiểm điểm tập thể và cá nhân các thành viên Ban Giám đốc Sở TN&MT năm 2022 (Lãnh đạo phòng CCVC&TCBM cùng dự).
Địa điểm: Phòng họp Sở TN&MT.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc d họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022 (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền) (Lãnh đạo phòng CCVC&TCBM cùng dự).
Địa điểm: tại Sở Giáo dục và Đào tạo.
3) 14 giờ 00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo liên minh HTX tỉnh (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền) (Lãnh đạo Văn phòng cùng dự).
Địa điểm: Phòng họp Liên minh HTX tỉnh.
   
 
 
   
 
   

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Văn bản mới ban hành

DỰ TOÁN NĂM 2023

DỰ TOÁN NĂM 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Ngày ban hành: 22/05/2023

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Ngày ban hành: 09/05/2023

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Ngày ban hành: 05/05/2023

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Ngày ban hành: 25/04/2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Ngày ban hành: 19/04/2023

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Ngày ban hành: 18/04/2023

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Ngày ban hành: 11/04/2023

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Ngày ban hành: 05/04/2023

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 05/04/2023

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 04/04/2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 03/04/2023

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 31/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Ngày ban hành: 31/03/2023

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Ngày ban hành: 28/03/2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Ngày ban hành: 26/03/2023

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Ngày ban hành: 21/03/2023

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Ngày ban hành: 21/03/2023

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Ngày ban hành: 21/03/2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Ngày ban hành: 20/03/2023

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 17/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Ngày ban hành: 17/03/2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Ngày ban hành: 13/03/2023

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Ngày ban hành: 13/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Ngày ban hành: 12/03/2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Việc làm Bình Phước
Công báo Bình Phước
Address
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,756
  • Hôm nay440,194
  • Tháng hiện tại5,147,451
  • Tổng lượt truy cập223,271,358
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây