Lịch làm việc tuần thứ 51

Lịch làm việc tuần thứ 51

Số kí hiệu 51
Ngày ban hành 13/12/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                           LỊCH LÀM VIỆC
                        Tuần 51 năm 2020 (từ ngày 14/12 đến ngày 18/12/2020)
                                                                    - - - - -
 
THỨ HAI - Ngày 14/12
SÁNG 1) Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
2) 06h00: Đồng chí Phạm Quang Hà - Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh năm 2020 (Đoàn 1).
Địa điểm: Các cơ sở tôn giáo.
3) 06h00: Đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh năm 2020 (Đoàn 2).
Địa điểm: Các cơ sở tôn giáo.
4) 8h00: Đồng chí Trần Đặng Đoan Thùy – Kế toán trưởng tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành thẩm định giá.
Địa điểm: Hội trường B- Trường Chính trị.
CHIỀU 1) 14h00:  Đồng chí  Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở dự chỉ đạo kiểm điểm đánh giá tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND huyện Phú Riềng năm 2020 (Lãnh đạo UBND tỉnh ủy quyền).
Địa điểm: UBND huyện Phú Riềng.
2) 15h30:  Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng CCVC&TCBM dự buổi kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh năm 2020.
Địa điểm: Ban Dân tộc.
3) 15h30: Đồng chí Trần Văn Thảo – Phó Trưởng phòng CCVC&TCBM dự lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung, khóa 117.
Địa điểm: Khối vận huyện Hớn Quản.
THỨ BA – Ngày 15/12
SÁNG 1) 8h00  Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến “Triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình Phổ viến giáo dục pháp luật hiệu quả tại bộ, ngành, địa phương.
Cùng dự: Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Loan – Chuyên viên Văn phòng.
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2) 8h00: Đồng chí Trần Thái Sơn – Trưởng phòng XDCQ, CTTN&CCHC tham gia Đoàn đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 (03 ngày).
Địa điểm: Các huyện, thị xã.
CHIỀU 1) 14h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND thị xã Phước Long năm 2020.
Địa điểm: UBND thị xã Phước Long.
2) 14h00: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng CCVC&TCBM dự kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo Sở Y tế năm 2020.
Địa điểm: Sở Y tế.
3) 17h00: Đồng chí Đỗ Thanh Tâm – Trưởng ban Ban TĐKT dự Khai mạc Triển lãm ảnh và phim phóng sự - Tài liệu trong Cộng đồng ASEAN tại tỉnh Bình Phước năm 2020.
Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.
4) 14h00: Đồng chí Trần Văn Thảo – Phó Trưởng phòng CCVC&TCBM dự kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND huyện Lộc Ninh năm 2020.
Địa điểm: UBND huyện Lộc Ninh.     
THỨ TƯ - Ngày  16/12

SÁNG
 
1) 8h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự  họp chương trình cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh (Văn phòng làm VB cử dự thay).
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
2) 8h00: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng CCVC&TCBM dự kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh năm 2020.
Địa điểm: Bảo hiểm xã hội tỉnh.
CHIỀU 1) 14h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo Quỹ Đầu tư phát triển năm 2020.
Địa điểm: Quỹ Đầu tư phát triển.
2) 15h30: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng CCVC&TCBM dự kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020.
Địa điểm: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
3) 14h00: Đồng chí Đỗ Thanh Tâm – Trưởng ban Ban TĐKT dự Hội đồng sáng kiến tỉnh.
Địa điểm: Sở Khoa học – Công nghệ.

THỨ NĂM - Ngày 17/12
SÁNG 1) Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
2) 7h45: Bộ phận Thanh tra tiếp công dân theo định kỳ.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
CHIỀU 1) 14h00: Đồng chí  Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo Sở Ngoại vụ năm 2020.
Địa điểm:  Sở Ngoại vụ.
2) 14h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer lần thứ IX; dự lễ trao tặng cờ Tổ quốc do Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức (02 ngày).
Địa điểm: Tỉnh Vĩnh Long.
3) 14h00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Trung ương do đ/c Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo-Thành viên BCĐ Trung ương làm Trưởng Đoàn về tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020.
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
4) 14h00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở dự kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch năm 2020.
Địa điểm: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch.
THỨ SÁU - Ngày 18/12
SÁNG 1) 08h00: Đồng chí  Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở; Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở  dự buổi công bố Quyết định kiểm tra công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.
Cùng dự: Đoàn kiểm tra 2914.
Địa điểm: Trường Chính trị.  
2) 7h30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự tham gia Ban Giám khảo Hội thi tuyên truyền về cải cách hành chính huyện Chơn Thành năm 2020.
Cùng dự: Phòng XDCQ, CTTN&CCHC.
Địa điểm: UBND huyện Chơn Thành.
3) 08h00: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng CCVC&TCBM dự kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND huyện Bù Đăng năm 2020.
Địa điểm: UBND huyện Bù Đăng.   
4) 8h00: Đồng chí Cao Thị Hà – Chuyên viên Phòng CCVC dự Hội nghị tập huấn về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2020.
Địa điểm: Trường Chính trị.
CHIỀU 1) 14h00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp do Bộ Tư pháp tổ chức.
Địa điểm: Hội trường Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
2) 13h30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở dự Hội thảo về “Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung bài tham luận).
Địa điểm: Trường Chính trị.
 
   

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,996
  • Hôm nay215,782
  • Tháng hiện tại17,567,002
  • Tổng lượt truy cập283,502,690
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây