Lịch làm việc tuần thứ 52

Lịch làm việc tuần thứ 52

Số kí hiệu 52
Ngày ban hành 19/12/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký Trần Thị Ánh Tuyết

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                      LỊCH LÀM VIỆC
                      Tuần 52 năm 2020 (từ ngày 21/12 đến ngày 25/12/2020)
                                                                 - - - - -
 
THỨ HAI - Ngày 21/12
SÁNG 1) Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
2) 07h30:  Đồng chí  Phạm Thành Chung – Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị BCH (mở rộng) Hội Người cao tuổi lần thứ 13 khóa II.
Địa điểm:  Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh.
3) 05h30: Đồng chí Phạm Quang Hà - Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh năm 2020.
Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh.
4) 07h00: Đồng chí Trần Thương Huyền - Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh năm 2020.
Địa điểm: Tỉnh Bình Dương.
5) 8h00: Đồng chí Phạm Nguyệt Hoa – Phó Chi cục trưởng Chi cục VTLT dự Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Lưu trữ năm 2011 (02 ngày).
Địa điểm: Tỉnh Lâm Đồng.
CHIỀU 1) 14h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự Công bố kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 tại huyện Bù Đăng.
Cùng dự: Thành viên Đoàn kiểm tra.
Địa điểm: UBND huyện Bù Đăng.
2) 18h00  Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự tiệc mừng lễ Giáng sinh năm 2020.
Địa điểm: Huyện Chơn Thành.
THỨ BA – Ngày 22/12
SÁNG 1) 08h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự họp Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định chỉ số cải cách hành chính năm 2020 (Phòng XDCQ, CTTN&CCHC chuẩn bị nội dung và mời các thành viên dự họp).
Cùng dự: các Thành viên theo Quyết định số 3010/QĐ-UBND của UBND tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
2) 8h00:  Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở;  Lãnh đạo Ban Tôn giáo đi thăm và chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2020 theo Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 11/12/2020 của UBND tỉnh (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền).
Địa điểm: Tỉnh Đăk Lăk.
3) 8h00: Đồng chí Trần Thái Sơn – Trưởng phòng XDCQ, CTTN&CCHC tham gia thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 trên địa bàn tỉnh BP.
Địa điểm: Thành phố Đồng Xoài.
CHIỀU 1) 13h30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự thông qua báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2020, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2021 (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung và gửi Giám đốc ngày 21/12).
Địa điểm: Phòng họp B- Tỉnh ủy.
1) 14h00: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND thành phố Đồng Xoài năm 2020.
Địa điểm: UBND thành phố Đồng Xoài.
2) 13h30: Đồng chí Đặng Thanh Hoàng – Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng CCVC&TCBM dự Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 .
Địa điểm: Trường Chính trị.
THỨ TƯ - Ngày  23/12

SÁNG
 
1) 8h20: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự Lễ khánh thành dự án của Công ty CPV Food và Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Phước năm 2020.
Địa điểm: Khu Công nghiệp Becamex Bình Phước.
2) 7h30:  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Tư pháp năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021 - 2025.
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
CHIỀU 1) 15h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo Sở Y tế năm 2020.
Địa điểm: Sở Y tế.
1) 19h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, nội dung: Kiểm điểm Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh năm 2020.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.

THỨ NĂM - Ngày 24/12
SÁNG 1) 9h30: Đồng chí  Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự Nghe báo cáo kết quả thực hiện Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030.
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2) 8h00:  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự họp thông qua Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050” (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
3) 8h00:  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở dự kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo Sở Tài chính năm 2020.
Địa điểm: Sở Tài chính.
4) 8h00: Đồng chí Trần Thái Sơn – Trưởng phòng XDCQ, CTTN&CCHC dự họp Hội đồng xét công nhận xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế.
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
5) 08h00: Đồng chí Lê Thị Lịch – Chi cục trưởng Chi cục VTLT đi sưu tầm, khai thác tài liệu LTLS theo kế hoạch năm 2020 (02 ngày).
Địa điểm: Trung tâm Lưu trữ QG II, TP HCM.
6) 7h45: Bộ phận Thanh tra tiếp công dân theo định kỳ.
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
CHIỀU 1) 14h00: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở; Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở dự Công bố kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 tại thành phố Đồng Xoài.
Cùng dự: Thành viên Đoàn kiểm tra.
Địa điểm: UBND thành phố Đồng Xoài.
2) 14h00: Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở dự  Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên định kỳ tháng 12/2020.
Địa điểm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
THỨ SÁU - Ngày 25/12
SÁNG 1) 06h00: Lãnh đạo Sở dự  lễ viếng, truy điệu, an táng 58 hài cốt liệt sĩ và dâng hương tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân VN.
Cùng dự: Trưởng phòng; Trưởng đơn vị trực thuộc.
Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh.  
2) 8h30: Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở dự họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh.
Địa điểm:  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
3) 08h00: Đồng chí Giang Anh Trung – Phó Chi cục trưởng Chi cục VTLT dự kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam.
Địa điểm: Hà Nội.   
CHIỀU 1) Lãnh đạo Sở làm việc tại trụ sở.
 
   

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "Trần Thị Ánh Tuyết"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2,009
  • Hôm nay198,397
  • Tháng hiện tại17,549,617
  • Tổng lượt truy cập283,485,305
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây